دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود مقاله امکانات تفریحی، شهرستان کرمان

سیاحان ، مورخین و جغرافی نویسان دوره اسلامی ضمن توصیف سنگ نگاره های طاق بستان ، از این محوطه با نام های متفاوتی یاد کرده اند ، بطوریکه ابن فقیه و ابن رسته این مکان را « شبدیز » و یاقوت آن را « قصرشیرین » نامیده است ، همچنین حمدالله مستوفی آنجا را « طاق وسطام » عده ای دیگر آن را « طاق بهستون » ، « طاق بیستون » و « تخت بستان » نامیده اند . اهالی محل نیز محوطه را با نام « طاق وسان » و « طاق بسان » می شناسند زیرا « سان » در لفظ محلی به معنی سنگ است و به این ترتیب « طاق وسان » یعنی طاقی که در سنگ کنده شده است . امروزه نیز در اکثر محافل ایران شناسی از این مکان با نام « طاق بستان » یاد می شود .
سنگ نگاره دوره قاجار :
در بخش فوقانی دیوار سمت چپ ایوان بزرگ ، سنگ نگاره ای از دوره قاجاریه همراه با کتیبه ای به خط نستعلیق حجاری شده است . در این سنگ نگاره محمد علی میرزا دولت شاه بر روی تختی نشسته است . وی صورتی فربه و ریش بلند دارد . سبیل او تاب داده شده و تا آن سوی گونه ها ادامه دارد تاج او از نوع تاج ها کنگره دار و شبیه تاج پدرش فتحعلیشاه است . لباس او شامل پیراهن چین دار قرمز رنگی است که تا قوزک پا ادامه دارد . وی کمربندی به کمر بسته و در قسمت پائین آن حمایلی قرار دارد . به حمایل او شمشیر و خنجری آویخته شده است .
در کنار او شعری از بسمل شاعر کرمانشاهی در مدح او نگاشته شده است . مطابق با این نوشته محمد علی میرزا کوه طاق بستان را با کوه طور و جمال دولتشاه را با جمال حضرت موسی تشبیه کرده ، وی همچنین خسرو پرویز را دربان خود معرفی کرده است .
درسمت راست او امامقلی میرزا معروف به عمادالدوله به حالت ایستاده ، با صورتی سه ربعی و بدنی تمام رخ نقش شده است . وی دارای ریش کوتاه سیاه رنگی است و تاج جواهر نشانی بر سر دارد . لباس او شامل پیراهن گشاد بلندی است که متأسفانه رنگ آن از بین رفته . وی نیز خنجری در کمر بسته و شمشیری در غلاف به سمت چپ آویخته است.
در سمت چپ محمدعلی میرزا ، پسر دیگرش محمدحسین میرزا نقش شده است . متأسفانه جزئیات صورت وی از بین رفته است . تاج او از نوع تاج های کنگره دار است ، لباس او شامل پیراهن سبز رنگ بلندی است. وی نیز شمشیری در غلاف به حمایلش بسته است.
در جلو محمدعلی میرزا، آقاغنی به حالت ایستاده با صورت و بدنی تمام رخ نقش شده است تاج او مخروطی است وی لباس بلند قرمز رنگی پوشیده است و به حمایلش خنجری آویزان است.
درسمت چپ سنگ نگاره ، کتیبه ای به خط نستعلیق نوشته شده است، این کتیبه به صورت وقف نامه ای است که مضمون آن حاکی از نحوه درآمد سه دانگ از مزارع کبود خانی است که بایستی جهت عزاداری برای امام حسین (ع) در ماه عاشورا و و سایر عزا هزینه می شد.
طبق کتیبه این سنگ نگاره در سال 1237 ه.ق به دستور آقاغنی خواجه باشی محمدعلی میرزا و توسط میرزا جعفر سنگ تراش حجاری شده است.
3-2-8-7. بازار کرمانشاه و مرکز شهر
بازار کرمانشاه همانند همه بازارهای ایران عنصر اصلی مرکز شهر است که در کنار ارگ حکومتی و مسجد جامع کانون مرکزی شهر را تشکیل دادهاند. بازارکرمانشاه به روایتی طولانیترین بازار ایران است که هر راسته به یکی از دروازههای منطقهای منتهی میشده است. اصلیترین شاخههای بازار دروازه تیرفروشها در جنوب شرقی شهر شروع میشده و پس از طی کردن محلات تیر فروشها، فیض آباد، سرتپه، توپخانه وسرقبر آقا از جنوب غربی شهر بیرون میرفته است. ابتدا و انتهای بازار به گاری خانهها و کاروانسراها ختم میشده و درجوار این مراکز علافخانهها که محل خرید و فروش غلات وحبوبات و بنشن بوده قرارداشته و درمیانه بازار زرگرها و پارچه فروشها و فرش فروشیها قرار داشتهاند. راستههای چلنگرها، مسگرها، پنبه فروشها، سراجها، زینسازان، باروت کوبها و اسلحه سازها نیز اهمیت داشتهاند. درخارج از راستهها وراسته بازار، سراها و تیمچهها قرار داشتهاند که اکنون نیز در اطراف کرمانشاه سراهای مشهوری مانند سرای وکیل الدوله همدانی و صندوق سازها قرار دارد.
با رونق گرفتن اقتصاد شهری و توسعه بازارهای جدید و برچیده شدن بسیاری از فعالیتها مانند مسگرها و زین سازها، بازار کرمانشاه نیز محدود شد و بعضی از راستهها و سرشاخههای آن تبدیل به بازارهای خرده فروشی شهری شد.
3-2-8-8. مناظر طبیعی
پارک جنگلی طاق بستان:
این پارک در حاشیه شمالی شهر کرمانشاه و در دامنه کوه پرآو قرار دارد . عناصر طبیعی چون کوهستان ، چشمه ، فضای سبز و دریاچه های مصنوعی ، وجود نقش برجسته هایی از دوره ساسانی در کنار زیبایی های طبیعی آن ، محیط جذاب و دیدنی را به وجود آورده است . به علت موقعیت طبیعی و آب و هوای معتدل ، این محل مورد توجه پادشاهان ساسانی قرار گرفته و آنجا را برای تفریح و شکار گاه سلطنتی خود انتخاب کرده اند بطوریکه در دوطرف ایوان بزرگ طاق بستان ، صحنه های شکار شاه ساسانی حجاری شده است .
این پارک به علت امکانات تفریحی و آثار تاریخی یکی از پرجاذبه ترین مناطق شهرستان کرمانشاه محسوب می شود.
سراب نیلوفر :
این سراب در 14 کیلومتری شمال غربی شهر کرمانشاه در ابتدای منطقه سنجابی و در دامنه کوه کماجار واقع شده است . این سراب به صورت استخر وسیعی است که مملو از گل های نیلوفر است که غنچه ها و برگ های آن سر از آب برآورده و سطح وسیعی از سراب را می پوشاند . این سراب ظزفیت بهره دهی آب فراوان دارد و برای پرورش ماهی نیز مناسب است . در سالهای اخیر جهت رفاه بازدیدکنندگان در اطراف این سراب تأسیسات و پارکی احداث شده است .
سراب قنبر :
این سراب درجنوب شهر کرمانشاه و در دامنه کوه سفید واقع شده که آب مصرفی قسمتی از شهر را تأمین می کند .
3-2-8-9. موزه ها و مراکز فرهنگی دیگر
موزه مردم شناسی کرمانشاه :
موزه مردم شناسی کرمانشاه در داخل یکی از تکایا دوره قاجاریه دایر شده است . این تکیه به تکیه معاون الملک معروف است که توسط مرحوم حسن خان معین الرعایا در سال 1313 ه.ق ساخته شده است. این بنا از سه بخش حسینیه ، زینبیه و عباسیه تشکیل شده است . موزه مردم شناسی در بخش جنوبی عباسیه قرار دارد . این بخش شامل تالار بزرگ و اتاق های جانبی آن میباشد که به نمایش کلیه اشیاء ، ابزار و وسایلی که از دیرباز مورد استفاده مردم منطقه بوده اختصاص دارد . این اشیاء دارای مضامین فرهنگی و اجتماعی اند و اطلاعات ارزشمندی از شئون مختلف زندگی مردم در اختیار ما قرار می دهند.
موزه تاریخ طبیعی کرمانشاه :
این موزه در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی واقع در خیابان شهداء ( خیابان کمربندی ) قرار گرفته است . در این موزه نمونه های زیادی از گونه های گیاهی و جانوری به نمایش گذاشته است.
موزه شهدای کرمانشاه :

]]>