دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه آموزش و یادگیری هوش هیجانی، هیجان و تنظیم هیجان

14-شادکامی [do_widget id=kl-erq-2]
15-خوش بینی
2-3-10 آموزش و یادگیری هوش هیجانی
افراد در توانایی های هوش هیجانی با یکدیگر متفاوت اند، به اعتقاد گلمن، زیربنای اصلی توانای افراد، سیستم عصبی آن هاست، اما مدار مغزی مربوطه، انعطاف پذیر بوده و همواره در حال تغییر است. این توانایی ها تا حد زیادی نشانگر مجموعه عادات و واکنش های افراد است که نقصان آن ها را می توان با آموزش و تلاش جبران نمود.
بسیاری از متخصصان عصب شناسی معتقدند که 80 درصد از هوش هیجانی افراد به هنگام تولد شکل یافته و لایتغیر می باشند. از سوی دیگر بر این باورند که تلاش های فراوانی را می توان روی 50 درصد دیگر انجام داد (زارع، 2001).
هر کودکی که به دنیا می آید دارای استعدادهای خاصی برای حساسیت هیجانی، حافظه هیجانی، پردازش اطلاعات هیجانی و توان یادگیری هیجانی می باشد. این استعداد فطری به وسیله تجارب زندگی بخصوص از طریق مبادلاتی که حاوی پیام های هیجانی می باشند توسعه یافته و یا آسیب می بینند. این پیام های هیجانی که کودک از والدین، معلمین و همسالان خود به مرور دریافت می کند، ظرفیت های هیجانی او را شکل می دهند (مختاری، 2005).
واکنش هیجانی بین کودک و والدین نه تنها در پیشرفت توانایی های شناختی او تأثیر می گذارد بلکه در تکامل بخش هایی از مغز که مربوط به هشیاری هیجان و تنظیم هیجانات می شود نیز مؤثر است. نتایج پژوهش ها حاکی از آن است که افرادی که روابط هیجانی مثبتی را در دوران کودکی تجربه می کنند در بزرگسالی رفتارهای هیجانی و مهارت‎های اجتماعی سازگارتری را نشان می دهند (تیلور، 1999).
همان طور که مورد انتظار است کودکان خانواده هایی که ازنظر عاطفی و هیجانی در معرض رفتارهای والدینی با هوش هیجانی پایین هستند دارای مشخصه های ذیل می باشند:
ضعف در کنترل عصبی و مهارت‎های اجتماعی، ناتوانی دریافتن جایگاه مناسب در گروه همسالان، فقدان توانایی همدلی و حساسیت نسبت به احساسات دیگرآن که تمامی این ها از طریق طرد شدن کودک توسط همسالان و مربیان، صدمات جدی بر عزت نفس وی وارد می سازند، لذا برنامه آموزشی و هیجانی (SEL) در پرورش افراد آگاه، مسئول، ضد خشونت و دلسوز یکی از مؤثرترین آموزش هایی است که باید در مدارس به آن پرداخت.
آموزش مهارت‎های ارتباطی، اجتماعی و هیجانی در مدارس به منظور کاستن از رفتارهای پرخطر خشونت گرایی مصرف مواد مخدر، الکل، رفتارهای جنسی پیش از موعد و کلیه رفتارهای ضداجتماعی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. گر چه به نظر گلمن ممکن است مهارت‎های هوش هیجانی را در مراحل مختلف زندگی آموخت ولی ممکن است به زمان طولانی نیاز نباشد، بخصوص در افرادی که دارای هوش هیجانی بسیار پایینی هستند که به گفته لودو (1996) احتمالاً نیاز به سیم کشی مجدد بخش هایی از مغز آنان می باشد (زارع، 2001).
2-4 هوش معنوی
2-4-1 هوش
هوش رفتار حل مسئلۀ سازگارانه ای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و رشد سازگارانه جهت گیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می شوند، کاهش می دهد. این مفهوم هوش، مبتنی بر گزاره ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی را برای غلبه بر موانع و حل مسئله ضروری می سازد. (نازل، 2004)
گاردنر هوش را مجموعه توانایی هایی می داند که برای حل مسئله و ایجاد محصولات جدیدی که در یک فرهنگ ارزشمند تلقی می شوند، به کار می رود. ازنظر وی انواع نه گانه هوش عبارت اند از: هوش زبانی، موسیقیایی، منطقی-ریاضی، فضایی، بدنی-حرکتی، هوش های فردی (که شامل هوش درون فردی و بین فردی می شود)، هوش طبیعتی و هوش وجودی که شامل ظرفیت مطرح کردن سؤالات وجودی است (آمرام، 2005).
مفهوم تحلیلی غرب از هوش، بیشتر شناختی است و شامل پردازش اطلاعات می شود؛ درحالی که رویکرد ترکیبی شرق نسبت به هوش، مؤلفه های گوناگون عملکرد و تجربه انسان، ازجمله شناخت، شهود و هیجان را در یک ارتباط کامل (یکپارچه) در برمی گیرد. (نازل، 2004).
درمجموع، هوش عموماً باعث سازگاری فرد با محیط می شود و روش های مقابله با مسائل و مشکلات را در اختیار او قرار می دهد. همچنین توانایی شناخت مسئله، ارائه راه حل پیشنهادی برای مسائل مختلف زندگی و کشف روش های کارآمد حل مسائل از ویژگی های افراد باهوش است.
2-4-2 معنویت
معنویت به عنوان یکی از ابعاد انسانیت شامل آگاهی و خودشناسی می شود بیلوتا معتقد است معنویت، نیاز فراتر رفتن از خود در زندگی روزمره و یکپارچه شدن باکسی غیر از خودمان است، این آگاهی ممکن است منجر به تجربه ای شود که فراتر از خودمان است (جانسون، 2001).
معنویت امری همگانی است و همانند هیجان، درجات و جلوه های مختلفی دارد؛ ممکن است هشیار یا ناهشیار، رشد یافته یا غیر رشد یافته، سالم یا بیمارگونه، ساده یا پیچیده و مفید یا خطرناک باشد. (وگان، 2002)
ایمونز تلاش کرد معنویت را بر اساس تعریف گاردنر از هوش، در چارچوب هوش مطرح نماید. وی معتقد است معنویت می تواند شکلی از هوش تلقی شود؛ زیرا عملکرد و سازگاری فرد (مثلاً سلامتی بیشتر) را پیش بینی می کند و قابلیت هایی را مطرح می کند که افراد را قادر می سازد به حل مسائل بپردازند و به اهدافشان دسترسی داشته باشد. گاردنر ایمونز را موردانتقاد قرار می دهد و معتقد است که باید جنبه هایی از معنویت را که مربوط به تجربه های پدیدار شناختی هستند (مثل تجربه تقدس یا حالات متعالی) از جنبه های عقلانی، حــل مسئله و پردازش اطلاعات جدا کرد. (آمرام، 2005) می توان علت مخالفت بعضی از محققان، همانند گاردنر، در مورد این مسئله که هوش معنوی متضمن انگیزش، تمایل، اخلاق و شخصیت است را به نگاه شناخت گرایانه آنان از هوش نسبت داد (نازل، 2004)
وگان بعضی از خصوصیات معنویت را چنین عنوان کرده است:
1 ـ بالاترین سطح رشد در زمینه های مختلف شناختی، اخلاقی، هیجانی و بین فردی را در برمی گیرد.
2 ـ یکی از حوزه های رشدی مجزا می باشد.
3 ـ بیشتر به عنوان نگرش مطرح است. (مانند گشودگی نسبت به عشق)
4 ـ شامل تجربه های اوج می شود.
معنویت در دیدگاه مؤلفان این مقاله عبارت است از: ارتباط با وجود متعالی، باور به غیب، باور به رشد و بالندگی انسان در راستای گذشتن از پیچ وخم های زندگی و تنظیم زندگی شخصی بر مبنای ارتباط با وجود متعالی و درک حضور دائمی وجود متعالی در هستی معنادار، سازمان یافته و جهت دار الهی. این بعد وجودی انسان فطری و ذاتی است و با توجه به رشد و بالندگی انسان و درنتیجه انجام تمرینات و مناسک دینی متحول شده و ارتقا می یابد.
2-4-3 هوش معنوی و مؤلفه های آن
]]>