دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط شفافیت سود حسابداری  و ریسک نقدشوندگی سهام  در بورس اوراق بهادار تهران


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 چکیده:


در این پژوهش به مطالعه ارتباط شفافیت سود و ریسک نقدینگی  درشرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می گردد. ما در این پژوهش مطالعه خواهیم نمود که افزایش شفافیت سود شرکتها ، ریسک نقدینگی  را کاهش می دهد . متغیر وابسته پژوهش ریسک نقدینگی و متغیر مستقل پژوهش شفافیت سود می باشد.برای سنجش شفافیت سود از  مدل بارت و برای سنجش ریسک نقدینگی  از معیار آمیهود بهره گیری گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در دوره زمانی مورد پژوهش در بین سالهای1382 تا 1390 در بورس فعالیت داشتند. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس متغیر های اولیه شفافیت سود  به تبعیت از بارت جهت برآورد ضریب تعیین (R2) مورد بهره گیری قرار داده از سوی دیگر متغیر ریسک نقدینگی  با بهره گیری از معیار آمیهود مورد سنجش قرار گرفته و از طریق نرم افزار Excel محاسبه میگردد.در مرحله آخر نیز شفافیت سود و هزینه سرمایه سهام از طریق نرم افزار Eviews  و SPSS مورد پردازش قرار گرفته که بدین ترتیب با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری ارتباط متغیرهاست و با بهره گیری از خروجی های مدل بدست آمده ، فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان داد که ارتباط منفی و معنی داری بین شفافیت سود و ریسک نقدینگی  هست

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

کلمات کلیدی: شفافیت سود ، ریسک نقدینگی ،اهرم مالی ، مدل بارت، معیار آمیهود

 
 
 

مطالعه ارتباط شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مطالعه ارتباط شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه ارتباط شفافیت سود حسابداری و ریسک نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران]]>