دانلود پایان نامه ارشد با عنوان : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


  


عینی ندارند، زیرا مسئله بین سلب و ایجاب می باشد ، اثبات یکی ضرورتا نقض طرف دیگری را در پی دارد.پیش از ادامه مبحث خوبست که ما جهت فهم بیشتر مطلب یک نمونه ملموس را ذکر نماییم تا ما را در حل مسئله کمک نماید.


نماید و صورتهایی را با کمک علت مادی در خارج ایجاد نماید.دخل و تصرف ذهن هم زمانی درست می باشد که موادی در اختیار داشته باشد.و اگر چنانچه ذهن موادی را در اختیار نداشته باشد آنگاه دخل و تصرف هم بی معنی می باشد.


مانند کوزه گری که علت فاعلی می باشد اما موادی در اختیار نداشته باشد که فلاسفه در این مورد می گویند علت فاعلی ، علت ناقصه می باشد ولیکن زیرا علت فاعلی مجرد می باشد علت حقیقی می باشد و علل دیگر معدات هستند . بنابرین  با در نظر داشتن مطالبی که گذشت ، اگر چنانچه ذهن مفهومی را که مصداقش در عالم خارج می باشد و آنرا ایجاد می نماید . این صور از کجا حاصل شده می باشد.زیرا مفروض این بود که نفس نسبت به این صور بالقوه می باشد.در اینجاست که این پرسش پدید می آید که آیا علت مادی معداتی هستند که نفس را آماده می نماید برای دریافت صورتهای مجرد که ماوراء عالم طبیعت اند یا خیر؟


از دیدگاه ملاصدرا این مطلب درست می باشد که ماده معداتی هستند که نفس را آماده            – می نمایند برای دریافت آن صور ، که مجردند و ماوراء طبیعت هستند.

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

پس ذهن قادر می باشد که مواد و صور را از آن عالم (مثل) اعتبار نماید ، یعنی صورتهای علمی ، که اعتباری اند و آنها را صورت بندی نماید و بدلی از آن را مطابق با مثل ایجاد نماید و این قبیل کارها را بواسطه نفس انجام می دهد.


اما آن چیز که که به نظر می رسد این می باشد که مواردی را که ذهن با آنها سر و کار دارد دسته ای از آنها در خارج وجود عینیت دارند و مستقل از ذهن هستند یعنی اعتباری نیستند و ذهن همانند آینه روگرفتی از آنها را حاصل می نماید و آنگاه که در خارج هستند اعتباری نیستند اما آنگاه که وارد ذهن شدند اعتباری هستند و دسته دیگری وجود دارند که حتی در خارج وجود ندارند که ذهن آنها را از راه مقایسه بین دو چیز بدست می آورد.یعنی بدین معنا که این روابط در خارج وجود ندارد که اصطلاحا اینها را بایستی روابط بعد از وجود نامید.یعنی ضرورتا بایستی دو چیز وجود داشته باشد تا آن معنی سوم به وجودآید.مثلا چیزی مانند ،«ایثار» که بایستی دو فرد در خارج موجود باشند و هر دو محتاج به یک چیزی ، آنگاه چیزی به نام «ایثار» به وجودمی آید یا مفهومی مانند ، «آموزش» که یک استاد و شاگردی بایستی ضرورتا وجود داشته باشد تا مفهومی مانند«آموزش» شکل بگیرد یا نمونه های دیگری مانند ، امتناع ، اجتماع نقیضین ، و شریک واجب الوجود بالذات ، و اضافات ، لذا مواد اینگونه موارد در خارج دارای وجود عینی می باشد که و اختلاف آنها می گردد 2- و اختلاف دیگر آن مصادیق به کمال و نقص می باشد که آن تشکیک می باشد که خارج از ذات نمی باشد مانند تشکیک در قدرت ، حیات ، علم و غیره. و اگر چنانچه یک مصادیقی تمامی قوه ها را به فعلیت برساند باز 

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی - دانلود پایان نامه
  

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>