دانلود پایان نامه ارشد : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 

نگرانی می گردد که قانونگذاران داخلی از اعمال نسل کشی برداشت متفاوتی خواهند داشت. بنابراین با شناختی که به تدریج از شیوه های مختلف نسل کشی به دست می آید، امکان دارد این تعریف کامل تر گردد.


در خصوص تعریف نسل کشی، محققان و نویسندگان برخی با در نظر داشتن مفاد ماده 2 کنوانسیون و بعضی بدون در نظر گرفتن آن و صرفا با تکیه بر دستاوردهای پژوهشی خود بر مبنای واقعیات، نسل کشی را تعریف کرده اند. پرفسور لمکین، نسل کشی را به «نابودی یک گروه ملی یا قومی» تعبیر می کند که «نه تنها از طریق کشتار جمعی بلکه از طریق طرحی متناسب از اعمال گوناگون به مقصود کلی نادیده گرفته شده و علت آن هم این بود که تعریف مزبور بر اساس واقعیات چهل و چهار موردی بوده که مورد بررسی قرار دادند. پس نمی توان این تعریف را نمی توان مورد انتقاد، از حیث انطباق یا عدم انطباق با ماده 2 کنوانسیون، مورد انتقاد قرار داد. با وجود این، تعریف هاف و گیور چند نکته مهم دارد:


نخست) مرتکب صرفا دولت یا کارگزاران آن می باشد، چنین محدودیتی در کنوانسیون نسل کشی بر اساس ماده 4 وجود ندارد و هر کس می تواند به این جرم متهم بشود. دیدگاه ایشان مبتنی بر واقعیات موجود می باشد.


دوم) اعمال نسل کشی محدود به مرگ شده و موارد دیگر نابودی فیزیکی و زیستی را در بر نمی گیرد.


سوم) نوع ویژه ای از گروه مورد نظر نبوده و از این حیث محدودیتی وجود ندارد.


چاک و جوناسون نسل کشی را این گونه تعریف می کنند: «شکلی از کشتن یک طرفه، به گونه ای که دولت یا قدرت دیگر، قصد نابود کردن یک گروه را داشته باشد، گروه و اعضای آن به معنایی می باشد که به وسیله مرتکب شناخته می شوند».[1] در خصوص این تعریف ذکر چند نکته حایز اهمیت می باشد:


محقق گردد باید: نخست) اعمال تعدی آمیزی علیه یک گروه انسانی با اوصافی که در کنوانسیون ذکر گردیده، سازمان یابد؛ دوم) این اعمال از نوع اعمالی باشد که در ماده 2 احصاء شده می باشد؛ و سوم) این[1] Chalk, Frank and Jonassohn, Kurt, the History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies, Reviewed by Smith, Roger. W,. The American Political Science Review, Vol. 85, 1991, p. 261.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>