دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


زمان و مکان نیست.لذا بایستی گفت از یک وجهی تنها ابزاری که می تواند جهان را بشناسد به طور انحصاری عقل می باشد.زیرا که شناخت درست و حقیقی به آن شناختی گفته می گردد که همراه با یقین به معنی اخص باشد.


کانت جزو آندسته افرادی می باشد که پیرامون شناخت ماوراء طبیعت اینگونه اظهار می دارد :


«نکته مهم درخصوص مفاهیم محض فاهمه این می باشد که تعقل هیچ امری فراتر از عرصه تجربه، از طریق آنها ممکن نیست»[1].


در توضیح این معنی بایستی اشاره کنیم که کانت یک واقیت ناشناخته را فراتر از عالم تجربه تصدیق می نماید. و از دیدگاه او بشر برای معرفت دو ابزار بیشتر ندارد ، یکی حساست و دیگری فاهمه می باشد .و اینکه محسوس واقع شدن یک امر، همان زمانی بودن آن می باشد. بنابرین امور نفس الامری که در قید زمان نیستند هیچگاه در حساسیت ممثل نمی شوند. و در ادامه خارجی اند که دچار تغییر و تبدیل نمی شوند و جوهر های اصیل و جاودانه ای هستند که این عالم محسوسات بدل و سایه آنها هستند.


لذا جای دارد که قبل از تبیین این مطلب آغاز مطالعه نمائیم که در عالم محسوسات چه چیزهایی وجود دارند آنگاه آن جوهرهای اصیل و جاودانه آیا وجود دارند یا خیر ، و اگر وجود دارند چگونه اثبات می شوند و در ادامه جایگاه و تأثیر آنها در معرفت چگونه می باشد.از دیدگاه افلاطون حکیم معرفت حسی به دلایلی که اظهار گردید شایسته اعتماد نمی باشد و معرفت حقیقی آن معرفتی می باشد که متعلَّق آن محسوسات نیستند بلکه صورتهایی اند که مجرد از ماده و عوارض آن می باشند. لذا متعلَّق معرفت حقیقی بایستی موجوداتی باشند ماوراء طبیعت، که این موجودات دارای ویژگیهایی هستند که ما اظهار نمودیم.چونکه در این مبحث هدف ما تبیین تأثیر مثل در معرفت شناسی می باشد لذا ما از ذکر چیزهایی که قبلا به تقصیل اظهار نمودیم می گذریم و تنها در بعضی موارد که نیاز باشد به اجمال سخنی به میان می آوریم.و از آنجایی که دیدگاه افلاطون مبتنی بر این می باشد که او وجود موجودات مجرد را مفروض گرفته می باشد لذا ما بایستی مثل را اثبات نمائیم و بعد احکامی که به مثل مربوط می باشد تبیین نمائیم.


اینگونه به نظر می رسد که واژه مثل در فلسفه افلاطون با در نظر داشتن «تمثیل غار» هم شامل موجود مجرد مثالی می باشد که همان عالم برزخ(ملکوت) می باشد و چونکه میان دو عالم عقلی و عالم ماده قرار گرفته می باشد و آن موجوداتی که در عالم مثال وجود دارند فقط صورتها هستند با ویژگی های خاص خود.البته نباید از این امر غفلت نمائیم که با عالم عقول کاملا در ارتباط هستند.و هم شامل مجرد عقلی که همان مفهوم هاهستند البته نه از آن جهت که مفهوم هستند بلکه هر مفهومی در این عالم یک رب النوع مجرد دارد که دارای حقیقتی عینی  و خارجی می باشد.چونکه خود مفهوم یک اعتبار ذهنی می باشد که از مصادیق خارجی و عینی انتزاع شده می باشد.به عنوان مثال ، مفهومی مانند اسب که اعتباری می باشد و کلی دارای مصادیق جزئی می باشد که


[1]– ایمانوئل کانت، تمهیدات، ص 18.

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>