دانلود پایان نامه ارشد در رابطه با : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 آمریکایی سال های 40- 20 و خود ما بیشتر بر ساخت ها انگشت نهادیم و در احزاب به ویژه جنبه ماشین تشکیلات و دستگاه را مورد ملاحظه قرار دادیم».


 


بند سوم: گروه فرهنگی


اگر چه برخی این نظر را ابراز کرده اند که نسل کشی تنها نابودی فیزیکی یک جمعیت ملی، نژادی یا مذهبی نیست، بلکه شامل مجموعه اقدامات دیگری نیز هست که از آن جمله می باشد: نسل کشی فرهنگی…[1]، اما از منظر فنی و حقوقی این پاسخ محل اشکال می باشد. ماده 4 کنوانسیون نسل کشی 1948 و قاعده مشابه در حقوق عرفی به طور صریح از اشکال متعدد اعمالی که می توانند به نسل کشی منجر شوند به توضیح زیر سخن می گوید:


الف) کشتن اعضای یک گروه ملی یا قومی، نژادی یا مذهبی


ب) ایراد صدمات شدید جسمانی یا روحی به اعضای گروه


ج) تحمیل عمدی شرایط زیستی بر گروه که منجر به تخریب فیزیکی کلی یا جزئی گردد.


د) تحمیل اقداماتی به مقصود جلوگیری از زاد و ولد در درون گروه یا


ه) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.


علی رغم مبنای مذکور در فوق که نسل کشی را یک جنایت بین المللی می دانند، اما مجازات خاصی برای این جنایت پیش بینی نشده می باشد. برای رفع این اشکال، از یک سو ماده 5 کنوانسیون طرهای متعاهد را ملزم به تعیین مجازات هایی در قوانین داخلی خود کرده­می باشد و از سوی دیگر ماده 6 کنوانسیون، یک دادگاه بین المللی را پیش بینی می کند که در صورت طرح مورد در این دادگاه بین المللی علاوه بر امکان توسل به مجازات های پیش بینی شده در حقوق کیفری داخلی، گفته شده که می توان از ماده 27 اساسنامه دادگاه نورمبرگ و همچنین از رویه دادگاه روآندا می توان بهره جست.


 


[1] گول، مارف، ژینوساید ملت نمود، ترجمه بهزاد خوشحالی، کردستان، بی نا، چاپ دوم، 1382، ص 6.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>