دانلود پایان نامه حقوق :آثار حقوقی و فقهی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده

0 Comments


گرایش :خصوصی

عنوان : آثار حقوقی و فقهی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق خصوصی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان

آثار حقوقی و فقهی تغییر جنسیت بر نهاد خانواده

استاد راهنما

دكتر سیدعلی هاشمی خانعباسی

استاد مشاور

دكتر احمد اسفندیاری

شهریور

1395


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
 
چکیده
یکی از موضوعات بحث انگیز که در دهه های اخیر نه تنها با پیشرفت های علم پزشکی ابعاد جدید تری در فرا روی ما گشوده شد، بلکه به لحاظ مباحث فقهی و اکثر نظم های حقوقی مورد توجه قرار گرفته تغییر جنسیت است که در نتیجه آن جنسیت فرد از مرد به زن یا برعکس تغییر می یابد. هر چند باور آن برای گروهی امکان پذیر نیست و آن را غیر ممکن می دانند و گروهی آن را ممکن و بعنوان درمان یک نوع بیماری پذیرفته اند. این افراد به نوعی از لحاظ روانی یا جسمی دچار مشکل هستند و خصوصیات جسمی یا گرایشات و تمایلات جنسی آنها در تعارض است. و به عنوان ترانس سکشوآل یا خنثای روانی نامیده می شود.
در مورد تغییر جنسیت این گروه ؛ فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف نظر آشکاری دارند. در این زمینه سه نظریه مطرح شده است: ممنوعیت مطلق، مشروعیت مطلق و مشروعیت مشروط
هر چند  با نظر مثبت فقها و جایز دانستن اساس تغییر جنسیت در حقوق ایران در  ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 حل شده است ولی بعد از تغییر جنسیت چه آثار حقوقی، فقهی و اخلاقی بر نهاد خانواده مترتب است ، توضیحی ارائه نشده است و نیاز است برای حفظ کیان خانواده و حقوق افراد قوانین و مقررات کامل و جامعی تصویب و تدوین گردد.( و چه خوب است این جنس محترم شناخته شوند و از حقوق اجتماعی منتفع باشند و باعث خروج از مملکت نشوند.)
اما آنچه که در طی مراحل مختلف این تحقیق مورد هدف بوده است آثار تغییر جنسیت در حقوق مالی و غیرمالی در روابط بین زوجین، در روابط والدین با فرزند و در روابط طرفین در قرارداد که نوع جنس نقش اساسی مورد بررسی قرار می گیرد.
 
کلید واژه :
تغییر جنسیت- ترانس سکشوآل- اختلالات جنسی- آثار
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
الف ) مقدمه
نخستین شاخص و معرف یک انسان جنسیت اوست بدین معنا که نخستین پدیده ای که فرد پس از تولد درباره خود و همچنین دیگران درباره او تشخیص می دهند جنسیتش است. انسان بر اساس عادت و آنچه در پیرامون او می گذرد دو حالت و وضعیت را در برخورد با افراد اخذ می کند یعنی هم خود و هم دیگران را یا مونث یا مذکر می پندارد و حالت سومی را تصور نمی نماید. البته در این بین افرادی یافت می شوند که به علل مختلف فردی و اجتماعی از همان سنین کودکی به وضعیتی دچار می شوند که بر اثر درون افکنی رفتار جنس مخالف دیگر از جنس فیزیولوژی و به دنبال آن از افکار و رفتار جنس خود راضی نبوده و بر اثر تنفر از خود، دست به دامن روانپزشکان و یا پزشکان قانونی شده و خواستار تغییر جنسیت می گردد.
این بحران در تمامی جوامع شرقی و غربی جهان نموده و نگرش های متفاوتی را در پی داشته است و بیشتر در جوامع غربی سعی شده تا با آن روبه رو شده و راهکارهایی برای شخص و بحران جنسیت او پیدا کند. اما در جوامع شرقی با توجه به شرم و حیا طبیعی افراد این گونه مباحثات را به دور از نزاکت و ادب تلقی می کنند. ولی آن چه در علم پزشکی سابقه دارد این است که دوگروه از افراد در معرض و موضوع تغییر جنسیت هستند :
گروه اول: کسانی که در فقه و حقوق به عنوان خنثی معروف شده اند. خنثی به کسانی گفته می شود که دارای علائم جنسی رجولیت و اناثیت یا مردانگی و زنانگی می باشند.
گروه دوم: کسانی هستند که علائم جنسی بدنی آنها با گرایشات و تمایلات جنسی آنها موافق نیست و این دو با هم معارض می باشند. این گروه به خنثی روانی مشهور شده اند. بنابراین با توجه به سابقه موضوع در علم پزشکی می توان گفت: افرادی در معرض این درمان قرار می گیرند که به نوعی از لحاظ جسمی یا روانی و یا هر دو مشکل جنسی داشته باشند و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای بهبود وضعیت او مناسب تشخیص دهد. افرادی که خلقت آنها کامل بوده و نقصی در بدن آنها وجود ندارد تغییر و تبدیل جنس آنها به جنس مخالف بسیار نادر است.
اما در دهه های اخیر روزنه های امید ا