دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه امام علی (ع)، فقه امامیه

این روایت از امام علی (ع) نقل شده است. [do_widget id=kl-erq-2]
1- قاعده مشهور در این روایت به صورت «لایقتل» ذکر شده است.
2- امام (ع) کلمات « والد» و « ولد» را بکار می برند.
3- امام (ع) علاوه بر بیان عدم قصاص والد به ولد و قصاص ولد به والد، به مساله ایراد قذف والد و ولد به یکدیگر پرداخته و همانند مورد قتل، «والد» را از حد قذف معاف دانسته و در مقابل در صورتی که ولد، والدش را قذف کند، حد قذف را در مورد او بدون تردید جاری می داند.
4-1-8- روایت جابر
و عنه، عن احمد بن ابی عبدالله، عن ابیه، عن احمد بن النصر عن عمر و بن شمر، عن جابر، عن ابی جعفر (ع) فی الرجل یقتل ابنه او عبده قال:« لا یقتل به ولکن یضرب ضرباً شدیداً و ینفی عن مسقط رأسه.»
«جابر از ابوجعفر (ع) در مورد مردی که پسر یا غلامش را کشته است سوال می کند، حضرت در پاسخ
می فرماید: «مرد به او (فرزند یا غلام) کشته نمی شود ولکن شدیداً زده می شود و از سرزمین و زادگاهش تبعید می شود» (همان)
1- در این روایت نیز همانند موارد قبلی سوال از مردی است که مرتکب قتل پسرش شده است. بنابراین سوال در مورد «پدر و پسر» می باشد.
2- در این روایت بسان تمام روایات قبلی، به عدم قصاص پدر حکم شده است.
3- در صورتی که مالکی، غلامش را به قتل رساند، به مجازات فوق الذکر محکوم خواهد شد
4- در این روایت برای پدر قاتل، دو نوع مجازات در نظر گرفته شده است:
الف – ضرب شدید ب – تبعید
4-1-9- صحیفه ظریف
و باسناده الی کتاب ظریف عن امیر المومنین (ع) قال: « و قضی انه لا قود لرجل اصابه والده فی امر یعیب علیه فیه فاصا به عیب من قطع و غیره و یکون له الدیه، و لایقاد» از امیر المومنین (ع) حکم نمود برای مردی که والدش در موردی بر او عیبی وارد کرد قصاص نیست، بنابراین (اگر وادی) عیبی همانند قطع (عضو) و غیر آن بر او وارد کند، برای فرزند دیه می باشد و پدر قصاص نمی شود. (همان)
1- در این روایت الفاظ« والد» و «رجل» به کار رفته است. در اینجا مراد از «رجل» فرزند پسری است که والدش بر او صدمه ای وارد کرده است.
2- مطابق این روایت در عدم قصاص والد به فرزندش، بین جان و عضو فرقی نیست و بنابراین در قصاص عضو نیز انتفاء رابطه ولادت شرط است.
3- والد جانی اگر چه به خاطر ایراد جنایت بر فرزندش قصاص نمی شود، لکن ملزم به پرداخت دیه است.
4- روایت به نوع جنایت وارده به فرزند از حیث عمد یا خطا بودن اشارهای نداشته و از این نظر مطلق است.
4-1-10- روایت أنس بن محمد
محمد بن علی بن الحسن باسناده عن حمادبن عمرو انس بن محمد عن ابیه، عن الصادق، عن آبائه (ع) فی وصیه النبی (ع) العلی قال: « یا علی لا یقتل والد بولده» از امام صادق (ع) نقل شده است که پیامبر (ص) در سفارشی به امام علی (ع) فرمود: «یا علی، والد به فرزندش کشته نمی شود»
1- همچنانکه ملاحظه می شود این تنها روایتی است که در آن از زبان پیامبر گرامی اسلام (ص) و در وصیتی به امام علی (ع) حدیث فوق نقل شده است..
2- در این روایت از کلمات «والد» و «ولد» استفاده شده است.
4-2- بررسی روایات
در قسمت دوم این بخش به نقد وبررسی این روایات پرداخته و همچنین به صورت مختصربه مجازات مادر در قتل فرزند پرداخته وفرق آنرا با پدر در قتل فرزند در فقه امامیه بررسی میکنیم :
]]>