دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع زبان عربی، سیستم ها

[do_widget id=kl-erq-2]

67- باله کنترل و مانور زیردریایی، ازجمله کاربردهایی که برای بال(بالک)جلو مطرح است، این است که این بالک ها سبب کاهش حرکات شدید بدنه و ناشی از برخورد امواج به سینه شناور می شوند. همچنین نقش اصلی آنها تغییر زاویه زیردریایی و هدایت و کنترل آن است. به همین دلیل است که در زبان عربی و انگلیسی، عنوان بادبان به این بال داده شده است .
68- سلاحی که از زیردریایی، شناورهای سطحی یا هواپیما پرتاب می شوند و به محض اصابت به بدنه ناوها یا زیردریایی ها منفجر می گردند. عامل انفجار ممکن است صوتی،تماس یا نیروی مغناطیسی باشد
69- رآکتور هسته ای (اتمی) ، سیستم پیشران اتمی . دستگاه تبدیل انرژی اتمی به حرارتی .
70- سامانه تولید نیرو برای زیردریایی در زیر آب که مستقل از هواست .
71- باله های غوص و صعود زیردریایی ، عامل غوص زیردریایی به اعماق دریا و صعود آن،بالهای عقب می باشد .
72- ناو پاسور، فریگیت ها برای اسکورت ناوشکن ها وکارون دریایی در مسافت های نزدیک (غیر اقیانوسی) بکار می روند و دارای تسلیحات متنوع ضد هوایی، ضد دریایی و ضد شناورهای سطحی هستند.
73- موج رادیویی با فرکانس 30تا300 کیلوهرتز .
74- سیستم کشف هدف با ارسال اواج مغناطیسی ، رادار تجهیزاتی است که مسافت و سمت اشیاء را با ارسال و برگشت انرژی الکترومغناطیسی تعیین می نماید .
75- رادار جستجوگر هوا – سطح ، رادار مراقبت هوا- سطح، رادار تجسس و مراقبت از سطح .
76- رادارتجسس و مراقبت از هوا.
77- سونار در حقیقت واژه ی اختصاری ی ابتدای عبارت (sound navigation and ran gin) است. سونار وسیله ای است جهت کشف زیردریایی که با ارسال امواج صوتی و دریافت پژواک،محل زیردریایی را مشخص می نماید .
76- رادارتجسس و مراقبت از هوا .
78- وسیله ا نتشار امواج پارازیت و ایجاد اختلال در سیستم های راداری دشمن .
79- محور انتقال دهنده نیرو از موتور به پروانه .
80- سیستم پیشرانش پروانه ای .
81- وظیفه اصلی این گونه ناوها، حمل هواپیماست و به منزله یک فرودگاه شناور به حساب می آیند و قدرت تخریبی زیادی را دارا می باشند. زیرا این ناوها علاوه بر تجهیزات و جنگ افزارهای قوی خود، تعدادی هواپیمای بمب افکن و شکاری و بالگردهای ضد زیردریایی را با خود حمل می کنند. وظیفه کلی ناوهای هواپیمابر، حمل تعدادی هواپیما و پرواز دادن و فرود آوردن آنها در عملیات جنگی یا آموزشی می باشد. وزن این گونه ناوها بین 20000تا 50000 تن و وزن نوع جدید آن که با نیروی اتمی حرکت می نماید به 75000 تن می رسد و دارای 4000نفر نیرو و 60 الی 100 فروند هواپیمای جنگی هستند .
82- آنتن عبارت است از یک قطعه هادی که در فرستنده ها، امواج را منتشر و در گیرنده ها آن را جذب می نماید .
83- دستگاه ثابتی است که نیروی کمکی برای هواپیما به هنگام برخاستن از عرشه های ناو هواپیمابر را فراهم می سازد.گاهی این وسیله برای پرتاب کردن موشک ها نیز استفاده می شود .
84- رادارتجسس و مراقبت از هوا .
85- وسیله ای که برای بلند کردن در سطح عرشه مورد استفاده قرار می گیرد .
86- محوطه آزمایش موتور جت هواپیماها؛ قبل از پرواز هواپیماهایی که توسط ناو هواپیمابر حمل شده اند، موتور جت آنها در پشت عرشه آزمایش میشوند تا از تا از عملکرد آنها اطمینان حاصل آید .
87- کابل هایی برای نگه داشتن هواپیما در فاصله کم و توقف سریع آن .
88- در انتهای عقبی فلاخن ها، یک سیستم حفاظت در مقابل انتشار گازهای داغ خروجی از موتورهای جت هواپیما وجود دارد تا مانع از وارد آمدن خسارت به دیگر هواپیماها شود .
89- وسایل مربوط به هدایت هواپیما حین پرواز .
90- رادار جستجوگر هوا – سطح، رادار مراقبت هوا- سطح، رادار تجسس و مراقبت از سطح .
91- سکویی در عرشه کشتی که مورد استفاده کاپیتان و افسران قرار می گیرد .
]]>