دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه با موضوع کسب و کار الکترونیک، اتوماسیون اداری

5- محل استقرار دستگاه های علمی . [do_widget id=kl-erq-2]
6- سطوح فرامین روی بال که سکان های افقی متحرک و شهپرها را توأما با هم انجام می دهند . در بعضی از هواپیماها این سطوح هواپیما را حول محورهای طولی و عرضی دوران می دهند .
7- هر دو نیم تنه لباس در وسط به یکدیگر متصل میشوند .
بخش تجهیزات اداری و دفتری
Almored-AL Mareeiتجهیزات اداری و دفتری
(برای مشاهدهی تصویر صفحات دکمهی Ctrl را فشار داده و چپ کلیک کنید)
2-2-1. پی نوشت
1- این نوع مداد، در خیاطی نیز کاربرد دارد که برای کشیدن خط های ظریف بر روی پارچه استفاده می شود. در طرف دیگر این مداد، برس پاک کننده خط های کشیده شده وجود دارد .
2- کلید کم کردن مقدار نمایش داده شده از حافظه .
3- کلید اضافه کردن مقدار نمایش داده شده به حافظه .
4- این کلید برای محاسبه ریشه دوم عدد وارد شده می باشد .
5- غلتک تغذیه کاغذ، استوانه ای که کاغذ در آن پیچیده شده و در مقابل ضربه های مکانیزم چاپ قرار می گیرد .
6- هِد چاپ؛ قسمتی از چاپگر که در حقیقت تصویر را روی کاغذ قرار می دهد و چاپ می کند. نام دیگر آن عنصر چاپ است .
7- درجه تراکم کاراکترها روی خط چاپ شده که معمولا بر حسب تعداد کاراکتر در هر اینچ بیان می شود. برای مثال ده pitch به معنای آن است که در هر اینچ ده کاراکتر چاپ می شود.
8- در ماشین های تحریر باید یک کلید برای آزاد کردن حاشیه و یک کلید برای برگشت تعبیه شود. کلید آزادکردن علاوه بر آنکه حاشیه را آزاد می کند، برای آزاد کردن بازوهای چاپ نیز به کار می رود. بدین معنی که وقتی دو یا چند بازوی چاپ روی هم قرار می گیرند، با فشار این کلید می توان آنها را آزاد کرد و به جای خود برگرداند .
9- کلید شکل دادن به داده ها به صورت یک جدول .
10- ایجاد فضای خالی در ابتدای نخستین خط یک پاراگراف. حاشیه های تورفته برای آرایش نقل قول های طولانی نیز به کار می روند .
11- کلید قفل چاپ حروف بزرگ، کلیدی که هنگام فشار داده شدن، باعث چاپ حروف بزرگ به جای حروف کوچک شده و چاپ کاراکتر های خاصی را مجاز می سازد. این کلیدها همانند کلید قفل کننده عمل کرده و برای برگشتن به حروف کوچک باید دوباره فشرده شوند .
12- کلیدی که اطلاعات نوشته شده را در وسط خط قرار می دهد .
13- کلیدچاپ حروف بزرگ، کلید شیفت که هنگام فشرده شدن، باعث چاپ حروف بزرگ به جای حروف کوچک شده و چاپ کاراکترهای مخصوصی را مجاز می سازد.
14- مجموعه ای از قوانین که نحوه نمایش داده را مشخص می کند .
15- کلیدی که وظیفه ی آن ایجاد فاصله بین کاراکترها است .
16- کلید تعویض سطر، کلیدی که به چاپگر اعلام می کند به ابتدای سطر بعدی برود .
17- سیستم اتوماسیون اداری یک سیستم اطلاعاتی مبتنی بر کامپیو تر است که وظیفه جمع آوری، ذخیره و توزیع مستندات، پیام های الکترونیک و سایر فرم های ارتباطات اداری را بین افراد، گروه های کاری و سازمان ها بر عهده دارد. نرم افزارهای متنوعی که برای ایجاد، جمع آوری، ذخیره و تغییر اطلاعات اداری مورد نیاز برای انجام کارهای اصلی سازمان به صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند. ذخیره سازی داده های خام، انتقال الکترونیک و مدیریت اطلاعات کسب و کار الکترونیک، فعالیت های اصلی یک سیستم اتوماسیون اداری را تشکیل می دهند .
18- واحدی که برای وارد کردن داده به کامپیوتر به کار می رود .
19- دستگاه ورودی اولیه کامپیوتر برای داده های الفبای عددی .
]]>