دانلود پایان نامه : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


«ای برادر عقل یکدم با خود آر       دم به دم در تو خزان می باشد و بهار»[1]


و زیرا عالم ماده در مقابل مجردات محدود می باشد لذا نمی تواند تمامی آن صورتها را یکجا پذیرا باشد لذا نیازمند زمان و حرکت می باشد.لذا بایستی زمانی بسیار طولانی بگذرد تا تمامی آن صوری که در عالم مثال می باشد که خود مجردند عارض بر داده شوند.پس بایستی گفت بنا به استناد گفتار سهروردی که مرتب تاکید می ورزد سخنان حکمای پیشین رمز گونه می باشد و از دیدگاه نگارنده راهی غیر از شهود نیست و علم حصولی بستری می باشد برای علم حضوری و بر اهل خرد این نکته پوشیده نیست.


حال می بینیم که ماده از طریق صورتها شناخته می شوند زیرا صورتها مجرد هستند و ماده از طریق اعراض که مجردند شناخته می شوند و ما مفروض می داریم که کل اعراض چه بسا به یک اعتباری مجرد باشند که هدف ما اثبات مجرد بودن صورتها نیست که این مسئله بایستی بطور بودن این مطلب برهانی می آوریم.به نظر می رسد یکی از مشکلاتی که بر سر راه اهل پژوهش می باشد همین مسئله می باشد.که اگر چنانچه این مسئله بخوبی تبیین گردد بسیاری از اختلافات میان فلاسفه برداشته می گردد و تا اندازه ای به وحدت نظر می رسند.مسئله دیگری که بسیار با اهمیت جلوه می نماید این می باشد که ذهن چگونه با موجودات مجرد مثالی در ارتباط می باشد که ما در پی آن هستیم که این مطلب را اثبات نماییم.از آنجایی که نوع مثالی منحصر در فرد می باشد و در وجود خارجی و عینی دومی ندارد ، که این مسئله را اثبات نمودیم.پس یکی از ویژگی های ذهن قوه بایگانی کردن صورتها می باشد .حال بایستی مطالعه نماییم که در عالم ماده یا طبیعت (ناسوت) که سایه ها و بدل های عالم مثال می باشد چه چیزهایی موجودیت دارند تا اینکه از طریق آنها به موجودات مثالی پی برده گردد البته لازم نیست که ما تمامی این موجودات را احصاء نماییم بلکه نمونه هایی را به عنوان نمونه اظهار می داریم که اگرچه از نوع استقراء می باشد و حکمی کلی صادر می نماییم ولیکن مفید یقین می باشد چونکه  مبتنی برتعلیل می باشد ما در عالم طبیعت یک سری از موجودات را ادراک می نماییم ، مانند رنگها ، صداها ، بوها ، و بسیاری از صورتهای مثالی دیگر البته مقصود ما در اینجا صورت به معنی اعم می باشد .بدین معنی که هم شامل صورت مثالی باشد و هم صورت عقلی و حال با در نظر داشتن اینکه ادراک این صور در عالم ماده بدیهی می باشد ما اصل این صورت که دارای حقیقت عینی و خارجی می باشد را در عالم ماوراء طبیعت جستجو می نماییم.لازم به یادآوری می باشد که صورتهای علمی دیگری هست که در عالم طبیعت مصادیق آنها بصورت جزئی هست مانند کلی(مفهوم) که در چنین جایی می باشد که بعضی از فلاسفه مانند : ارسطو و ابن سینا به انکار مثل پرداخته اند و افلاطون می کوشد تا آن را اثبات نماید که مفاهیم یعنی تعاریف دارای وجود خارجی اند. در ادامه اینگونه اظهار می داریم که آیا مفاهیم دارای وجود خارجی اند یا خیر ، می بینیم اگر چنانچه از برهان استقصاء بهره بگیریم ، که بایستی گفت یکی از بهترین برهان ها می باشد ، بایستی مسئله را اینگونه مطالعه نماییم که صورت مسئله از دو حال خارج نیست و قسم سومی وجود ندارد ، یادآوری می نماییم و می گوییم یا مفاهیم (مثل)دارای وجود خارجی و عینی هستند یا حقیقت خارجی و

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن - پایان نامه ارشد

[1] – مولوی ، نیکلسون ، دفتر1، ص83

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>