دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه تاریخچه سیستم مدیریت یادگیری، تعریف سیستم مدیریت یادگیری

موضوع پژوهش حاضر تاثیر کاربرد سیستم مدیریت یادگیری بر مدیریت دانش در بانک توسعه صادرات می باشد، در این فصل ارائه کلیاتی در مورد قسمت های مختلف پژوهش حاضر از جمله تشریح و بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و اهداف تحقیق مورد بحث قرار گرفت و سپس با توجه به چارچوب نظری تحقیق بررسی شده به بیان مدل مفهومی تحقیق پرداخته شد. پس از آن به ارائه فرضیه های تحقیق پرداخته شده و روش تحقیق، روشهای گردآوری داده ها، جامعه آماری، روش تجزیه و تحلیل داده ها، محدودیت ها و تنگنا های احتمالی تحقیق و تعریف واژه های کلیدی در ادامه بیان گردید.

فصل دوم [do_widget id=kl-erq-2]
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه
بررسی پیشینه تحقیق معمولاً مروری از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه تحقیق اگر به درستی صورت گیرد به بیان مسئله کمک می کند و یافته های تحقیق را به پژوهش های قبلی متصل می سازد. محقق با بررسی پیشینه، ابتدا با تحقیقات عمده و گسترده موضوع مورد مطالعه آشنا می شود. سپس با توجه به مفاهیمی که درباره این موضوع یافته است موضوع های فرعی آن را مشخص کرده و مسئله تحقیق را تحدید می کند. در فصل حاضر پس از شناخت ادبیات موضوع تحقیق، متغیر های تاثیر گذار در مدل توضیح داده می شوند، و در انتها به مرور تحقیقات انجام شده در زمینه تحقیق حاضر و بررسی نتایج بدست آمده می پردازیم. امروزه جهان دانش و یادگیری مادام العمر به دو جهان جداگانه تقسیم شده است: مدیریت دانش و آموزش الکترونیک. این حقیقت است یا ما در حال صحبت کردن در مورد چیزهای مشابه و دادن تنها نام های مختلف به آنها هستیم؟ هدف هر دو موضوع ارائه دانش است. از یک طرف دانش باید جمع آوری، ساخت یافته و به اشتراک گذاشته شود. از سوی دیگر باید دانش ساختاریافته فراهم شود. در دنیای کسب و کار امروز همین طور از نظر اجتماعی آموزش الکترونیک نقش مهمی ایفا می کند. اصطلاح “یادگیری مادام العمر” در چند سال گذشته بسیار محبوب شده است. تحول عظیم کلمات آنلاین، بر بسیاری از حوزه ها اثر گذاشته است. عمدتا بر حوزه مدیریت دانش و آموزش. گرایش جدید در موسسات آموزشی به سمت یادگیری آنلاین و یادگیری الکترونیکی به جای رویکرد سنتی آموزش رودر رو، در حرکت است. هدف یادگیری الکترونیکی اساسا ارائه مواد آموزشی به کاربران از طریق چارچوب های یادگیری الکترونیکی یا به عبارتی از طریق سیستم مدیریت یادگیری، است. توانایی یادگیری سریعتر از کامپیوترهایتان؛ ممکن است تنها مزیت رقابتی پایدار باشد( آری دی گاس ). هر سازمانی که فکر می کند بهترین اوست و خود را بی نیاز به یادگیری از دیگران می داند خودبین و نابخرد است ( جان برون ). استفاده از رسانه های الکترونیکی و قدرت شبکه، اساسا آنهایی که بر پایه تکنولوژی مبتنی بر اینترنت هستند، یادگیری سازمانی را به صورت کارا، اثربخش و منعطف امکان پذیر می کند.(الیف تروندسن ).
2-2 بخش اول: سیستم مدیریت یادگیری
1-2-2 تعریف سیستم مدیریت یادگیری
سیستم مدیریت یادگیری، نرم افزاری است که فعالیت آموزش گیرنده را ثبت، پیگیری و دنبال می کند. به عبارت دیگر، این سیستم که ساختاری مشترک و بنیادی برای اغلب برنامه های آموزش الکترونیکی است، روند یادگیری و آموزش را به طور خودکار مدیریت می کند(واتسون و ویلیام ، 2007). سیستم مدیریت یادگیری یک نرم افزار کاربردی و یا یک تکنولوژی مبتنی بر وب است که مدیریت اجرایی برنامه های آموزشی را در درون یک سازمان تسهیل و به کارکنان و آموزش گیرندگان کمک می کند تا پیشرفت آموزشی خود را ارزیابی و برای گام های بعدی یادگیری برنامه-ریزی کنند( آلیاز و اندونین ، 2005). این سیستم آنها را قادر می سازد که به همکاری و مشارکت با فرا گیران همتراز خود بپردازند. علاوه بر این، برای مدیران و مسئولان برنامه آموزشی این امکان را فراهم می کند که نحوه توزیع محتوای آموزشی، انتخاب شیوه مناسب ارائه آموزش و نیز تجزیه و تحلیل برنامه آموزشی را هدفمند کنند. همچنین، مدیران با استفاده از این سیستم، می توانند گزارش وضعیت آموزشی کارکنان و فراگیران را در سازمان و مجموعه خود، در اختیار داشته باشند(بامگراتنر و هافل ، 2002). سیستم مدیریت یادگیری مدرسه آموزش الکترونیکی و فضایی است که برنامه های آموزشی در آن ارائه می شوند(زابو، میشل و فلشر ، 2007). استفاده آموزش گیرندگان از این نرم افزار برای تحصیل و یادگیری در آن زمان که بر روی شبکه حضور می یابند، بیشتر شبیه عمل وارد شدن دانش آموزان از در کلاس است. دانش آموزان با استفاده از سیستم مدیریت یادگیری، واحد درسی خود را انتخاب و مطالب درسی را دریافت می کنند؛ به تکمیل تمرین های درسی و شرکت در امتحان می پردازند و با استاد و دیگر دانش آموزان ارتباط برقرار می کنند، در واقع یادگیرندگان از طریق وسایل ارتباطی مثل فرم های بحث و گفتگو، چت و ویدئو کنفرانس به یادگیری می پردازند و کلیه فعالیت هایشان توسط مجریان فرآیند کنترل و ارزیابی می شود(بامگراتنر و هافل، 2002). تمامی سیستم های مدیریت یادگیری مشخصات و ویژگی های مذکور را دارند، ولی این قابلیت ها را به اشکال مختلف و با بهره گیری از شیوه های متفاوت فراهم می کنند. برخی برای شبیه سازی کلاس ها و فعالیت های آموزشی، محیط های سه بعدی آموزشی با شکل های متنوع و سرگرم کننده ارائه می کنند و برخی صرفاً از ابزارهای نوشتاری بهره گرفته و ساده هستند. بعضی به صورت ویدیو بوده و پهنای باند دریافت رسانه ای دارند و برخی ویدیو را در بر نمی گیرند. این سیستم، محیط های چندرسانه ای و فناوری مبتنی بر شبکه ها را پشتیبانی کرده، توزیع مناسب برنامه ها و محتوای آموزشی را تسهیل و عملکرد کاربران را ارزشیابی و آن را ساماندهی می کند. کاربران می توانند با استفاده از یک مرورگر در سیستم مدیریت آموزشی به صورت تعاملی عمل کنند. ایشان به محض ورود به شبکه، قادرند دروس و اطلاعات را مشاهده و موضوع مورد نظر خود را انتخاب و مطالعه کنند. در عین حال، فعالیت کاربر و نتایج آن، در بانک اطلاعاتی مربوط به آن ضبط خواهد شد. این ساز و کار، استفاده مجدد از داده ها را بدون تغییر یا با اصلاحات و تغییرات انجام شده امکان پذیر می سازد. مشترکان یا تعلیم دهندگان نیز می توانند با به کارگیری مرورگر شبکه وارد سیستم مدیریت یادگیری شده و به اداره کاربرها یا کاربری بپردازند. با ارزیابی نتیجه فعالیت ها و تهیه گزارش های آن، می توان علاوه بر آگاهی از نتیجه و بازخورد آموزش ارائه شده، درجه و میزان رشد و سرعت فراگیری اطلاعات کاربران و دانش آموزان را نیز ارزیابی کرد. پس سیستم مدیریت یادگیری امکانات ویژه و منحصر به فردی را به شرح زیر در اختیار کاربران قرار می دهد( دوگیاماز ، 2007):
الف- توانایی و مهارت کاربران در فراگیری اطلاعات حفظ شده و افزایش می یابد.
ب- سیستمی برای اندازه گیری و ارزیابی میزان تاثیر دوره آموزشی ایجاد می شود.
پ- خود کاربر می تواند دوره آموزشی اش را کنترل کند.
ت- هزینه و احتمال زیان مادی به لحاظ مشارکت در مدیریت و نگهداری سخت افزاری و نرم افزاری در مقایسه با به کارگیری سیستم های حضوری، کاهش می یابد.
ث- با توجه به ساختار پودمانی سیستم، توسعه دوره آموزشی بر اساس نیاز کاربر انجام می شود.
2-2-2 تاریخچه سیستم مدیریت یادگیری
محیط های یادگیری مجازی (سیستم مدیریت یادگیری) سیستمی است که به منظور تسهیل مدیریت دوره های آموزشی توسط معلمان برای دانش آموزان طراحی شده است. این سیستم با استفاده از سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر، یادگیری و آموزش از راه دور را امکان پذیر می کند. اصطلاحات سیستم یکپارچه و مدیریت رایانه های مبتنی بر یادگیری در طول سالهای اخیر تغییر کرده است. برخی از اصطلاحات مرسوم در این حوزه عبارتند از: سیستم های یکپارچه یادگیری ، رایانه کمک آموزش ، آموزش بر اساس کامپیوتر ، آموزش کامپیوتر مدیریت شده ، آموزش چند رسانه ای تعاملی ، فن آوری پیشرفته یادگیری ، فن آوری مبتنی بر یادگیری و آموزش مبتنی بر وب . هدف آموزش آسان تر، بهتر و سریعتر از طریق اتوماسیون برای چند دهه اخیر یک دغدغه بوده است. تاریخچه سیستم های مدیریت یادگیری تکاملی بوده است. این تاریخچه تکاملی به توسعه فن آوری های دیجیتال و اینترنت گره خورده است. هر نقطه عطفی در تاریخچه سیستم مدیریت یادگیری توسط توسعه ای که پیشرفت و انتقال سریع دانش و یادگیری مستقل را به همراه دارد، مشخص شده است. اینها برخی از مهمترین نقاط عطف در تاریخ سیستم مدیریت یادگیری است:
1924
استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی اوهایو اولین ماشین تدریس را اختراع کرد. دستگاه سیدنی پرسی شبیه ماشین تحریر بود و می توانست در تمرین آموزش و اداره آزمون های چند گزینه ای مورد استفاده قرار گیرد.
1945
وانوار بوش مهندس و مخترع آمریکا یی، دستگاه «تقویت حافظه» که ممکس نام گرفت را طراحی کرد،که مقادیر زیادی از اطلاعات را ذخیره می کند و اجازه می دهد تا کاربران به سرعت داده ها را جستجو و به آنها دسترسی پیدا کنند. این دستگاه مفهومی از طریق تاثیر بر توسعه دهندگان ابرمتن، مکانیزم پیوندی است که در قلب شبکه جهانی وب نفوذ کرد.
1956 ساکی اولین سیستم آموزش تطبیقی جهان است، که به سمت تولید می رود. این صفحه کلید توسط مهندس گوردن پاسک و رابین مک کینون برای کمک به افراد جهت افزایش سرعت تایپ و دقت طراحی شده بود. این ابزار شبیه رابطه معلم / دانش آموز طراحی شده بود و از عملکرد دانش آموز برای تعیین زمان پاسخ و نشانه های آموزشی استفاده می کرد.
1961 پلاتو ، اولین برنامه آموزش رایانه که توسط هیئت علمی در دانشگاه ایلینوی در اوربانا شامپاین معرفی شد. در کنار اینکه پلاتو اولین سیستم های آموزش مبتنی بر رایانه بود، اولین میزبان در جامعه آن لاین نیز هست.
1969 وزارت دفاع آمریکا برای پروژه آرپانت کمیسیون تشکیل داد، محققان در این پروژه بسیاری از پروتکل هایی که بعداً برای اینترنت مورد استفاده قرار گرفت را توسعه دادند.
1983 دانشگاه ام آی تی پروژه آتنا را راه اندازی کرد، پروژه ای که هشت سال تحقیق روی تولید ابزارهای یادگیری مبتنی بر کامپیوتر را شامل شد. سیستم آتنا هنوز در دانشگاه ام آی تی در حال استفاده است.
1990 سافت آرک ،کلاس اول را راه اندازی کرد که در حال حاضر به عنوان اولین سیستم مدیریت یادگیری شناخته شده است. این نرم افزار بر روی کامپیوتر شخصی (اپل مکینتاش) به جای رایانه بزرگ مانند سیستم های آموزش قبلی اجرا می شو د. دانشگاه باز انگلستان از آن برای ارائه آموزش آنلاین در سراسر اروپا استفاده می کند.
1997 شبکه یادگیری تعاملی توسط کورس اینفو توسعه یافته است. این اولین سیستم مدیریت یادگیری است که برای بانک اطلاعاتی رابطه ای مورد استفاده قرار گرفت. شبکه آموزش تعاملی در ییل ، کرنل و سایر موسسات علمی نصب شده است.

]]>