دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان، رفتار شهروندی سازمانی

[do_widget id=kl-erq-2]

یک کارمند با رضایت شغلی بالا(خشنودی شغلی)مفهومی پیچیده و چندبعدی است. یک کارمند با توجه به تأکیدی که بر عوامل مختلف مرتبط با شغل خود دارد، به طور کلی به دو طریق خشنودی شغلی درونی و بیرونی نگرش خود را نسبت به شغل آشکار می کند.
پیامدهای سازمانی رفتار شهروندی سازمانی از پیامدهای فردی آن بسیار بیشتر است.
در سطح فردی ,تنها احساس رضایت درونی و گرفتن پاداش (در صورتی که ارزیابی عملکرد لحاظ شده باشد) برای فرد وجود دارد اما منافع رفتار شهروندی سازمانی بیشتر ,مهمتر وجدی تر است .
احساس و عواطف بر هر کاری که انجام میدهیم تاثیر دارند. علی الخصوص در محیط سازمانی که اگر عواطف به طور مفید و موثر اداره شوند منجر به رفاقت و صمیمیت در بین اعضا شده و در نتیجه بهره وری سازمان را افزایش میدهد.مسلم است بالا بودن هوش هیجانی افرادیک سازمان در مجموع میتواند باعث افزایش هوش سازمانی کلی شود که این به عملکرد بهتر در سازمان منجر می‏شود. به طور کلی عواملی مانند شرایط کار،ارتباطات و رضایت شغلی اثر گذار بوده و می‏توانند رضایت شغلی برای کارکنان به ارمغان آورند که باعث بهره وری بالایی در سازمان می‏باشند.
از این رو ارزش آن را دارد که سازمانهابا به کار گرفتن سیستم تشویقی در ایجاد فرهنگ رفتار شهروندی سازمانی ,آموزش و کنترل و افزایش هوش هیجانی کارکنان وبا ایجاد محیط کاری مناسب برای رضایت شغلی بالاتر تلاش کنند.
1-2- اهمیت و ضرورت
اگرچه خاستگاه آنچه رفتار شهروندی سازمانی، عملکرد زمینه ای یا رفتار اجتماعی گرا نامیده می شود را می توان در مدریت کلاسیک و رساله های علمی سازمانی دنبال کرد، اما پژوهش های نظری و تجربی جدی در این حوزه از اواخر دهه 1970 آغاز شده است.
رفتار شهروندی سازمانی رفتاریست که به وسیله شکل داده به محیط اجتماعی و روانشناختی به عملکرد سازمانی کمک می نماید. عملکرد سازمانی شامل وظایفی است که در شرح وظایف کارمند آمده است، در حالی که رفتار شهروندی سازمانی در برگیرنده رفتارهاییی مثل داوطلب شدن برای انجام کارهایی که جزء وظایف فرد نیست با کمک به سایر کارکنان در انجام وظایفشان و تعریف و تمجید از سازمان در مقابل افراد برون سازمانی می شود(کشاورز، 1387).
امروزه نیروی انسانی بخش های مختلف سازمان، به عنوان کارمند موفق و عظیم به دلیل ارتباط با انسان ها یکی از عوامل عمده توسعه و پایداری سازمان به حساب می آیند ولیکن از آنجا که دانشگاه به عنوان یک سازمان عظیم در سطح کشور به دلیل ارتباط مستقیم با آموزش و پرورش انسانها یکی از مهمترین حوزه های توسعه و پایداری در جوامع بشری می باشد. تحقق این امر نیازمند آموزش دهندگانی سالم، شاداب و با انگیزه کاری بالاست و از جمله یاری دهندگان و آموزش دهندگان این بخش کارکنان می باشند که باید از شغل خویش رضایت مالی داشته باشند تا بتوانند حیطه وظایف خود را به خوبی انجام داده و دچار مشکلات و گرفتاری هایی نشوند. زیرا کارکنان هنگام ورود به شغل افرادی دلسوز و علاقه مند بوده اما معمولاً در سازمان هایی یکی اهمیت پس از گذشت چندین سال با مواجه شدن با انبوهی از مشکلات و استرس های شغلی در محیط کار، احساس خستگی کرده و حتی مایلند از کار کناره گیری کنند. در این میان یکی از علل شایع عدم رضایت شغلی می باشد(مسعودی,1388).
رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان معنی است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کار و شغلش دارد.(مقیمی 1385).
رضایت شغلی از جمله عوامل مهمی در موفقیت سازمانی است موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می شود. رضایت شغلی یعنی احساس خرسندی، خشنودی و لذت بردن از کار و فعالیت خویش که موجب دلگرمی و وابستگی فرد به سازمان می شود و در نتیجه تعهد سازمانی را به دنبال دارد.
سازمان ها برای رسیدن به موفقیت و بهره وری که باید هدف اصلی هر سازمانی ناچارند ظرفیت ها و توانمندی های درونی خود را بشناسند از نقاط ضعف کارکنانشان سودمند باشد، باید بدانند که رفتار شهروندی سازمانی هنگامی ایجاد می گردد که کارکنان از شغلشان راضی باشند.
1-3- اهداف کلی
تعیین رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی فارس
1-4- اهداف فرعی
تعیین رابطه بین هوش هیجانی ومولفه‏های آن با رفتار ش هروندی سازمانی
تعیین رابطه بین رضایت شغلی ومولفه‏های آن با رفتار شهروندی سازمانی
تعیین نقش مولفه‏های هوش هیجانی در پیش بینی رفتار شهروندی
تعیین نقش مولفه‏های رضایت شغلی در پیش بینی رفتار شهروندی
1-5- فرضیه ها
بین هوش هیجانی، رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
]]>