می‌گردند (خزائیلی،1376). ناخشنودی، عدم رضایت، ناامیدی، ناکامی و خشونت،روابط بین فردی ضعیف، درماندگی حالات و احساسات منفی هستند که می‌توانند عملکرد آنها را شدیداً تحت تأثیر قرار ‌دهند (نیکجه، 1376).
تقریباً عموم مردم در قالبی از روابط زندگی می کنند. در روابط، مردم ریشه های راحتی، پیوستگی و شادی راپیدا می کنند هر چند که روابط منبع تعهد ،مسئولیت نیز می باشد سلامت روانی و احساسی راحتی هر کس به میزان قابل توجهی به کیفیت زندگی او معطوف است.
سلامت روان نقش مهم و اساسی در زندگی افراد دارد و اصولاَ دانشجویان به دلیل شرایط خاص سنی می توانند مستعد از دست دادن سلامت روان بوده و با توجه به مشکلات خاص خود دچار فشار های روحی و روانی هستند. در نوجوانان عدم برخورداری از آینده شغلی روشن، تغییر در شرایط زندگی و نگرانی نسبت به آینده،از جمله تنش ها و فشارهای روحی و روانی در این سن به نظر می رسد . با توجه به تهدیدها و فرصت های جدی در این دوره، پرداختن به بحث سلامت روانی -که می توانند متاثر از جهت گیری مذهبی و بینش دانشجو باشد-و کیفیت زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته یکی از متغیر هایی که رابطه نزدیکی با سلامت روان در فرد دارد مقوله کیفیت زندگی است که قرار داشتن آن در محدوده قابل قبو.ل و طبیعی بر سلامت روان افراد تاثیر می گذارد. و نهایتا اینکه متغیرهای مذکور تاثیر غیرقابل اجتنابی بر عملکرد تحصیلی دانشجو خواهند داشت.

دانشجویانی که از الگوهای قوی جهت گیری مذهبی و سلامت روان بیشتری برخوردارند درمطالعه دروس با علاقه و هدف والاتری شرکت می کنند .شناخت وتوجه به دانش جویان مشکل دار از نظر سلامت می تواند درحل مشکل آنها کمک نماید واین نتایج می تواند در پویایی هر چه بیشتر دانشگاه ،مراکز مشاوره مورد استفاده قرار داد .
یقینا شناخت عوامل مختلفی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر نامطلوبی بر جهت گیری مذهبی ، بهداشت روانی و کیفیت زندگی دانشجویان دارد ، می تواند باعث جهت گیری آموزش های مداوم به دانش جویان، برنامه های تفریحی و فرهنگی ،در دستورکار قرار گرفتن واحدهای مشاوره دانشجویی و سایر برنامه ریزی های مراکز آموزشی در راستای کاهش این عوامل گردد. بر این اساس پژوهش حاضر در پی کشف و شناسایی هرچه بهتر تأثیر جهت گیری مذهبی و سلامت روان بر کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان می باشد.

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش:
امروزه با توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن و از بین رفتن پیوندهای خانوادگی و آداب و رسوم و سنت ها ،جهان با مشکلاتی مثل تنش ،اضطراب،بی هویتی،فریبکاری ،تردید ،ناامنی فکری و اجتماعی درگیر است که اکثرکشورهای صنعتی و پیشرفته با توجه به امکانات فراوانی که دارند.ولی با مشکلات اجتماعی و فرهنگی زیادی دست به گریبان هستند مثل (فساد،تبانی،قتل،بزهکاری)و اکثر مردم آن ها دچار کمبودهایی در زمینه روحی و معنوی می باشند .به عقیده مذهب گرایان تمامی این مشکلات با نیروی توکل و ایمان به خدا جبران می شود.زیرا دین و ایمان به خدا به آدمی آرامش و قدرت تصمیم گیری می دهد و موجب حل بحران در سختی های زندگی می شود. روان‌شناسی سلامت، در سال‌های اخیر اهمیت زیادی برای نقش راهبردی مقابله و سبک زندگی افراد در وضعیت سلامت جسمانی و روانی آنها قایل شده است. شیوه‌های مقابله، توانایی‌های شناختی و رفتاری هستند که افراد به منظور برآوردن نیازهای خاص درونی و بیرونی به کار می‌برند.
رویکردهای مختلف، روش‌های مقابله‌ای متفاوتی را به کار می‌برند. در مقابله مذهبی از منابعی نظیر نماز، دعا، توکل به خدا و مواردی از این قبیل استفاده می‌شود. بدیهی است که استفاده از این منابع، مانع استفاده از سایر روش‌های مقابله مربوط به رویکردهای دیگر نمی‌گردد، بلکه همه اینها می‌توانند به موازات همدیگر مورد استفاده قرار گیرند تا هدف مشترک همه آنها که رسیدن به سطح مطلوبی از سلامت جسم و روان است، تحقق یابد.روش مقابله مذهبی متکی بر باورها و فعالیت‌های مذهبی است و به نظر می‌رسد از این طریق در مهار مشکلات هیجانی و ناراحتی‌های جسمی به افراد کمک می‌کند. داشتن معنا و هدف در زندگی، احساس تعلق به منبعی والا، امید به کمک خدا در شرایط مشکل‌زای زندگی، و برخورداری از حمایت‌های اجتماعی و معنوی از جمله منابعی هستند که افراد مذهبی با برخورداری از آنها می‌توانند در مواجهه با حوادث فشارزای زندگی، آسیب کمتری را متحمل شوند. نمازی که توأم با حضور و توجه باشد و پیوسته بالاترین معارف اسلام را به انسان بیاموزد، انسان را از پوچی و بی هدفی و ضعف می‌رهاند و افق زندگی را در چشمش روشن ساخته، به او همت، اراده و هدف می‌بخشد.
تحقیقات مختلف نشان داده اند افرادی که زیاد در فعالیت های مذهبی درگیر هستند یا افرادی که گزارش می دهند مذهب جنبه ی اصلی زندگی شان است، سلامت ذهنی نسبتاً بالا، نشانه های افسردگی نسبتاً کمتر و زندگی نسبتاً طولانی تری از همتایان کمترمذهبی شان دارند.
کیم و دیگران (2004) به این نتیجه رسیدند که دین با هیجانات مثبت مانند خوش خلقی، مهربانی، اعتماد به نفس، توجه و آرامش رابطه مثبت دارد. دسموند و همکاران (2008) دریافتند که دین داری، حتی بعد از کنترل جنس، سن، نژاد، موقعیت اجتماعی- اقتصادی، تحصیلات والدین، ساختار خانواده و دلبستگی والدین به طور مثبت و معناداری با خودکنترلی مرتبط است.
وقتی فرد نمازگزار با ایمان به قدرت لایتناهی پروردگارش در مقابل او کرنش می‌کند، خود را در مقابل هر عاملی که قصد به خطر انداختن امنیت (جسمی و روحی) وی را داشته باشد ایمن می‌یابد و ضمن تکرار باور اعتقادی خود طی نمازهای پنج‌گانه، این ایمنی را به روان خود تلقین می‌کند و سرانجام آرامش عمیق را در وجود خود حاکم می‌سازد. کاهش آمارهای جرم و جنایت و رفتار‌های ضد اجتماعی، کاهش میزان مراجعه بیماران به مراکز درمانی در ماه‌های محرم، صفر و رمضان (طبق آمارهای نیروی انتظامی و اورژانس کشور) می‌تواند حاکی از تأثیر اعمال مذهبی در کاهش این رفتارها باشد.
هاگ می‌گوید: «شک ندارم که شما با پیروی از تعلیمات مذهبی خود، هیچ‌گاه دچار افسردگی ناشی از خودملامت‌گری نخواهید شد». (به نقل از: مرتجاعی، 1376) این الگوی کاملی از هم‌سویی مذهب و روان‌شناسی است. همه مذاهب از پیروانشان می‌خواهند که انسان‌هایی شاد، بانشاط و از خود خرسند باشند و همدیگر را دوست بدارند. مذهب به انسان کمک می‌کند تا به معنای حوادث زندگی، بخصوص حوادث دردناک و اضطراب‌انگیز دست یابد. دین به معتقدان و مؤمنان خود می‌آموزد که چگونه با مجموعه عظیم جهان و قوانین آن سازگاری یابند.
آرامش روانی، گمشده انسان امروزی است و او با تمام وجود در پی دست‌یابی به آن است.(آذربایجانی، و موسوی اصل، 1385) شاید بتوان گفت: مهم‌ترین مشکل انسان، اضطراب، افسردگی، اختلال در روابط بین فردی، خشونت و مانند آنها می‌باشد و بدیهی است اگر مسائل فوق در جامعه‌ای گسترده شوند پیامدهای بسیار وخیم و غیرقابل جبرانی را به بار خواهد آورد. از دیدگاه دین، مؤثرترین چیزی که می‌تواند این مشکلات را برطرف کند یاد خداست.(آذربایجانی و موسوی اصل، 1385)
تقریباً عموم مردم در قالبی از روابط زندگی می کنند. در روابط، مردم ریشه های راحتی، پیوستگی و شادی راپیدا می کنند هر چند که روابط منبع تعهد ،مسئولیت نیز می باشد سلامت روانی و احساسی راحتی هر کس به میزان قابل توجهی به کیفیت روابط او وابسته است، یعنی به الگوهای تعامل او با همسر ،فرزند،والدین،دوستان و همکاران مربوط می باشد.
سلامت روان نقش مهم و اساسی در زندگی افراد دارد و اصولاَ دانش جویان به دلیل شرایط خاص سنی مستعد از دست دادن سلامت روان بوده و با توجه به مشکلات خاص خود دچار فشار های روحی و روانی هستند. در نوجوانان عدم برخورداری از آینده شغلی روشن، سردرگمی در انتخاب مسیر زندگی در آینده، تنش ها و فشار های روحی و روانی به نظر می رسد این گروه بیش از سایر افراد جامعه در خطر از دست دادن سلامت روان خود باشند. دوره نوجوانی سن بحران رشدی است و در این دوره، افزایش انواع استرس ها و آسیب پذیری به فشار روانی، اجتماعی و زیستی با کاهش مهارت های مقابله ای همراه می شود. و به نوعی در این دوران از فرد انتظار می رود نقش های اجتماعی را با همسالان بپذیرد، آنچه را که مربوط به مدرسه است را تکمیل کند، درباره ی آینده شغلی خود تصمیم بگیرد. توجه به سلامت روان در دوره نوجوانی و جوانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا به دلیل نقش بسیار مهمی که در این دوره در انتقال از کودکی به دنیای بزرگسالی فراهم می شود. هر گونه اختلال می تواند اثرات دیر پایی را در زندگی بزرگسالی فرد بر جا بگذارد. اختلالات در این دوره می تواند به شکل گیری هویت فرد و آینده شغلی و حرفه ای و به طور جدی آسیب بزنند. با توجه به تهدیدها و فرصت های جدی در دوره نوجوانی، پرداختن به بحث سلامت روانی و عوامل تاثیر گذار بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از متغیر هایی که رابطه نزدیکی با سلامت روان در فرد دارد بحث کیفیت زندگی است که قرار داشتن آن در محدوده قابل قبو.ل و طبیعی بر سلامت روان افراد تاثیر می گذارد. این مفهوم گسترده بر ابعاد گوناگون فرد اعم از جسمی، روحی و روانی مؤثر است.
واژه کیفیت زندگی نخستین بار توسط پیگو در سال1920در کتاب اقتصاد و رفاه مورد استفاده قرارگرفت ،به مرور زمان محققان متوجه شدند که کیفیت زندگی می تواند یکی از پیامدهای پراهمیت در ارزیابی سلامت باشد،چنانچه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت نیز به این نکته تاکید دارد(فایرز،2000 ).
دونالد کیفیت زندگی را اصطلاحی توصیفی عنوان می کندکه به سلامت و اعتقاد عاطفی ،اجتماعی و جسمی افراد و توانایی آنها برای انجام وظایف روزمره اشاره دارد(دونالد،2001)
به اعتقاد کمپل و همکاران (1976)کیفیت زندگی با آموزش ارتباط مستقیم دارد،به عبارت دیگر ،هرچه میزان سالهای سپری شده برای کسب آموزش بیشتر باشد ،کیفیت زندگی هم افزایش می یابد .
از خانواده، تا دانشگاه و پس از آن عوامل مهمی از جمله آموزش، گروه همسالان ،دانشگاه،الگوی معنوی و مذهبی انتخاب شده و … هستند که در شکل گیری کیفیت زندگی ،سلامت روان ،مسیرزندگی و عملکرد تحصیلی تأثیر دارند. بنابراین می توان گفت ،سلامت روان کودک، جوان و بزرگسالان در گرو وجود سلامت اجتماعی است.
در این تحقیق در نظر بوده است وجود رابطه بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد،هر چند در تحقیقاتی که در داخل کشور به انجام رسیده است رابطه معنی داری بین متغیرهای پیش بین (جهت گیری مذهبی و سلامت روان) و متغیرهای ملاک(کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی )مشاهده شده است ؛در این تحقیق در مسیر تعمیم آن یافته ها برجامعه آماری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به طی طریق پرداخته شده است و با ارائه نتایج این تحقیقات به دانشگاه و دانشجویان می توان اهمیت و تاثیرمذهب را در بین ایشان تبیین نموده و در جهت گرایش بیشتر و فعالیت درچارچوبهای مذهبی به منظور نائل آمدن به هف ارتقاء دانش و دانش پژوهی گام های موثرتری برداشته شود و نهایتا می توان از نتایج این تحقیق در موارد ذیل استفاده نمود:
الف) استفاده از نتایج تحقیق در دانشگاهها
ب) استفاده از نتایج تحقیق در مراکز مشاوره

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) استفاده از نتایج تحقیق در مرکز آموزشی و حتی آموزش و پرورش
د) یک نسخه این تحقیق پس از اتمام به معاونت فناوری و تحقیقات دانشگاه جهت الگوگیری و بهره برداری لازم در برنامه های دانشجویی و آموزشی ؛ارائه می شود .
1-4-اهداف تحقیق:
1-4-1-هدف اصلی:تعیین رابطه بین جهت‌گیری مذهبی و سلامت روان با کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی
در دانشجویان دانشگاه‌ علوم پزشکی بندرعباس
1-4-2-اهداف جزئی :
1- تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی وکیفیت زندگی در دانشجویان
2-تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
3-تعیین رابطه بین سلامت روان و کیفیت زندگی در دانشجویان
4-تعیین رابطه بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان
5-تعیین پیش بینی کنندگی عملکرد تحصیلی از طریق جهت گیری مذهبی و سلامت روان
6-تعیین پیش بینی کنندگی کیفیت زندگی از طریق جهت گیری مذهبی و سلامت روان

1-5-سوالات تحقیق:
1-5-1-این تحقیق، درصدد پاسخ‌گویی به سؤالات ذیل است:
1-آیا بین جهت گیری مذهبی و مؤلفه های کیفیت زندگی رابطه وجود دارد؟
2-آیا بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد؟
3-آیا بین سلامت روان وکیفیت زندگی رابطه وجود دارد ؟
4-آیا بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد ؟
5-آیاجهت گیری مذهبی و سلامت روان پیش بینی کننده کیفیت زندگی وعملکرد تحصیلی دردانشجویان است؟

1-6- فرضیه های تحقیق
1-6-1-فرضیه اصلی:بین جهت گیری مذهبی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد.
1-6-2-فرضیه های فرعی:
1- بین جهت گیری مذهبی و مؤلفه های کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.
2-. بین جهت گیری مذهبی و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
3-.بین سلامت روان وکیفیت زندگی رابطه وجود دارد.

4- بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی رابطه وجود دارد.
5- الگوهای جهت گیری مذهبی و سلامت روان پیش بینی کننده کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان است.
1-7-متغیرهای تحقیق:
1-7-1-متغیر های پیش بین : جهت گیری مذهبی و سلامت روانی
1-7-2-متغیرهای ملاک : کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی
1-8-تعاریف واژه‏ها و اصطلاحات کلیدی پژوهش:
1-8-1-تعریف مفهومی
1-8-1-1-جهت گیری مذهبی: میزان گرایش، باورها و آمادگی فرد برای انجام اعمال مذهبی.
علامه طباطبائی در جلد سوم تفسیر المیزان گرایش دینی را عبارت از تسلیم شدن در برابر بیانی که از مقام ربوبی در مورد اعمال و عقاید و یا در مورد معارف و احکام صادر می‌شود می‌داند.واژه «دین» در لغت به معانی گوناگونی از جمله جزاء، اطاعت، قهر و غلبه، انقیاد، خضوع و پیروی آمده است. در قرآن کریم هم آیاتی وجود دارد که از آنها معنای جزاء، شریعت، قانون، طاعت و بندگی استنباط می‌شود. (بلالی،1377) دهخدا (1351) دین را در لغت به معنای کیش، آیین، طریقت و شریعت و در اصطلاح، عبارت از مجموعه اصول و قواعد بنیادی و احکام و دستورهایی می‌داند که از سوی خدا به انسان داده شده است. به عبارت دیگر، دین شامل گزاره‌های توصیفی و تجویزی است و سه عنصر اصلی دارد: شناخت، ایمان و عمل).
1-8-1-2-سلامت روانی:سلامت روانی حالتی از ذهن است که بوسیله بهزیستی هیجانی، رهایی نسبی از اضطراب و نشانه های ناتوان کننده و ظرفیتی برای ساختن روابط سازنده و انطباق با درخواست های معمول و استرس های زندگی مشخص می شود(کورسینی،2002 ؛به نقل از نیری،1385).
1-8-1-3-کیفیت زندگی :سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را این گونه تعریف می کند: برداشت و درک افراد از موقعیت خود در رابطه با اهداف و نظام های ارزشی مورد قبول آنان با توجه به شرایط عینی زندگی، (سازمان بهداشت جهانی،1993) .
1-8-1-4-عملکرد تحصیلی : درجه موفقیت دانشجو در یادگیری مطالب درسی پیش‌بینی شده از سوی وزارتخانه‌ بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
1-8-2-تعریف عملیاتی:
1-8-2-1-جهت گیری مذهبی: نمره حاصل از پرسش‌نامه جهت گیری و اعتقادات مذهبی آلپورت .(ملاک وضعیت جهت‌گیری مذهبی دانشجویان است).در تحقیق حاضر، منظور از دین، دین اسلام و منظور از مذهب، مذهب شیعه می‌باشد. نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده جهت گیری مذهبی درونی است .
1-8-2-2-کیفیت زندگی: نمره ای است که فرد از طریق پرسشنامه مقیاس کوتاه ارزیابی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی، 1998 بدست می آورد ،این پرسشنامه دارای 26گویه ،پنج گزینه ای می باشد که کدگذاری برای گویهای با پاسخ مشابه به صورت 1تا5 و0تا4 به انجام رسیده است. نمره بالاتر در این مقیاس نشان دهنده کیفیت زندگی بالاتر است .
1-8-2-3-سلامت روانی: نمره ای است که فرد ا

]]>


0 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *