دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مسئولیت اجتماعی، دوره‌های آموزشی

این نوع مدیر به طور مؤثر در محدوده سیاست های عمومی و اجتماعی سازمان به عنوان یک عامل کارآمد در اداره سازمان فعالیت می کند. مدیر سیاست عمومی و اجتماعی سازمان کسی است که دانش، مهارت، تجربه و دیدگاه لازم برای نقش جدیدش را داراست. وی شرایط و ویژگی های لازم برای چنین مدیریتی را بدین شرح توضیح می دهد: [do_widget id=kl-erq-2]
١ـ دانش: درک درست و اساسی از نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور که موضوعاتی چون تاریخ، ساختار حکومتی، سازمان های موجود جامعه و فعالیت هایشان را در بر می گیرد و نیز درک و شناخت مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جاری و در حال شکل گیری که روی سازمان ها و جامعه تأثیر می گذارد
٢ـ مهارت: توانایی به کارگیری مهارت های فکری، ارتباطی سیاسی و . . . در جهت برنامه ها و تصمیم گیری های روزمره. از قبیل ارتباطات شخصی، نشست های کوچک.
٣ـ تجربه: مشارکت در فرآیند سیاست های عمومی ، مثلاً تجزیه وتحلیل مسائل سیاست عمومی ، توضیح و تشریح مسائل عمومی از طریق سخنرانی و. .
۴ـ نگرش و دیدگاه: تعهد شخص به حفظ و توسعه نظام ملی مملکت.
2ـ21ـ به سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر
عدم آگاهی مدیران سازمان ها از عمق مسائل و مشکلات مختلف جامعه، مهم ترین عامل مشارکت کم رنگ آن ها در حل معضلات اجتماعی است. ازاین رو به عقیده بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، دولت و رسانه های گروهی موظف هستند به طرق مختلف تلاش نمایند که مردم را با عمق مسائل و معضلات اجتماعی مطلع سازند. به علاوه، برخی از صاحب نظران مدیریت معتقدند که اگر نهادهای اقتصادی در انجام مسئولیت اجتماعی خود اهمال ورزیدند، جامعه می باید از قدرت خود استفاده کرده آن ها را مجبور به انجام این مهم کند.
١ـ آموزش مدیران:
با توجه به اینکه مدیران جامعه از مسئولیت اجتماعی و زمینه های آن آگاهی لازم و کافی را ندارند، لازم هست که از طریق برگزاری کنفرانس ها، سمینارها، دوره های آموزشی کوتاه مدت و سخنرانی های مختلف، مدیران بخش های مختلف جامعه را با مسئولیت های اجتماعی شان آشنا ساخت.
اولاً: مدیران با مسئولیت اجتماعی و زمینه های آن، استراتژی های انجام مسئولیت اجتماعی و اثرات مثبت آن بر سازمان آگاه شوند.
ثانیاً: با آموزش تکنیک های مختلف تصمیم گیری، مدیران با تصمیم گیری بر اساس هزینه ـ فایده اجتماعی آشنا شوند.
ثالثاً: اهداف شغلی مدیریت های عالی سازمان را مجدداً بیان نموده و کوشش نمایند هدف های اجتماعی و موفقیت های عمومی و ملی را در اهداف عالی سازمان بگنجانند.
رابعاً: با آموزش نظریه سیستم های اجتماعی، وابستگی های سیستماتیک سازمان را به بخش های مختلف جامعه و اثرات متقابل آن ها بر یکدیگر به مدیران توضیح دهند.
خامساً: با تشکیل کلاس های آموزش اخلاق، نتایج معنوی فعالیت های اجتماعی سازمان را به مدیران متذکر شوند.
٢ـ نظم دهندگی دولت:
دولت در شکل دادن به نوع و سطح فعالیت های اجتماعی سازمان ها نقش مهمی دارد. در این خصوص دولت می تواند با به تصویب رساندن یکسری قوانین و مقررات، فعالیت های سازمان را به سوی هدف های اجتماعی موردنظر هدایت کند.
الف) قوانین مستقیم:
دولت در زمان که احساس کند، سازمان ها و مؤسسات اقتصادی جامعه داوطلبانه حاضر به انجام مسئولیت های اجتماعی خود نیستند، با تصویب قوانین و مقررات، سازمان ها را مجبور به انجام یکسری اقدامات اجتماعی می کند.
ب) قوانین غیرمستقیم:
دولت با تصویب یکسری قوانین و اتخاذ سیاست های تشویقی می تواند مدیران سازمان های مختلف را ترغیب به انجام بیشتر مسئولیت اجتماعی شان کند. معافیت های مالیاتی در صورت شرکت در امور خیریه یا مدرسه سازی و . . . می توانند از این جمله قوانین باشند.
٣ـ تأثیر رسانه های گروهی
مردم تا مشکل یا مسئله ای را عمیقاً درک ننمایند برای رفع آن اقدامی نمی کنند؛ به عبارت دیگر، مردم تا ندانند که به کمک آن ها نیازی هست، مساعدتی نمی کنند. ازاین رو رسانه های گروهی بایستی تلاش نمایند که مردم را از مسائل و مشکلات اجتماعی و میزان تأثیر آن ها آگاه ساخته و کوشش کنند حساسیت های لازم را در آن ها جهت مشارکت در رفع مسائل اجتماعی ایجاد نمایند.
۴ـ نظام گزینش مدیریت
همان طور که گفته شد، عصر حاضر را «عصر مدیریت» نامیده اند. چراکه کاملاً آشکار است که هر تصمیم یک مدیر (به ویژه در سازمان های بزرگ) می تواند طی یک روند سلسله وار، دیر یا زود، سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را دستخوش تغییر نماید.
]]>