دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه مسئولیت اجتماعی سازمان، میزان مشارکت اجتماعی

دیدگاه کلاسیک با مرحله اول سیر تاریخی منطبق است. بر اساس این دیدگاه، مسئله اصلی بنگاه اقتصادی بایستی «حداکثر سازی سود و منافع بلندمدت» سازمان باشد. با این شرایط، مسئولیت اجتماعی را تولید کالا و خدمات با حداقل هزینه برای جامعه تعریف می کنیم. [do_widget id=kl-erq-2]
بر اساس نظریه نظام رقابتی و سرمایه داری، زمانی که سازمان ها در موقعیت رقابت، تنها به فکر بقای خود هستند و هدف های سودآور خود را تعقیب می کنند، سیستم به آن ها فشار می آورد که کارا و اثربخش بوده، محصولات خود را با کیفیت عالی و حداقل قیمت ممکن به بازار عرضه کنند. رقابت باعث می شود که سازمان ها بیشتر نیازها و خواسته های مشتریان را با تولید محصولات و عرضه خدمات خود و برخورد منصفانه و محترمانه با عموم مردم تأمین نمایند. از طرف دیگر وجود رقابت د بازار کار و نیاز سازمان ها به داشتن یک چهره مطلوب باعث می شود که سازمان ها با کارکنان خود منصفانه رفتار کنند. برای اینکه رقابت شغلی، کارکنان سازمان را تشویق می کند که با بهره وری و کارآیی برای کارفرماهای خود کار کنند.
فریدمن معتقد است که اختصاص منابع سازمان به برنامه های اجتماعی بدون رضایت سهامداران کار نادرستی است. به علاوه او معتقد است که مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی کسب سود است و مسئولیت اخلاقی مدیران هم این است که تصمیم هایی بگیرند که در رقابت آزاد بدون خدعه و نیرنگ به سود برسند.
2ـ 6ـ3ـ انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک
برخی بر این اعتقادند که تنها به دنبال سود بودن، اقداماتی را طلب می کند که بعضاً غیراخلاقی است. این چنین فعالیت های غیراخلاقی باعث از بین رفتن ارزش های انسانی می شود. حتی اگر نظام رقابتی و سرمایه داری هم بتواند در بلندمدت خوب عمل کند، بسیاری از مردم از اثرات نامطلوب کوتاه مدت آن متضرر می گردند.
2ـ 6ـ4ـ دیدگاه مسئولیت پذیری
دیدگاه مسئولیت پذیری با مرحله دوم سیر تاریخی منطبق است. بر اساس این دیدگاه، مدیران می باید نسبت به گروه های خاصی که روی سازمان تأثیر می گذارند یا می توانند روی منافع و اهداف سازمان مؤثر باشند، احساس مسئولیت کنند. گروه های فوق عبارت اند از: صاحبان سهام، مشتریان، سازمان های دولتی، رقبا، اتحادیه های کارگری، کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه، اعتباردهندگان و غیره؛ به عبارت دیگر، بر اساس دیدگاه مسئولیت پذیری، نهادهای اقتصادی نه تنها لازم است که در جهت حفظ سرمایه و افزایش سود خود تلاش نمایند، بلکه بایستی نسبت به گروه هایی که در تلاش آن ها سهیم هستند، احساس مسئولیت هم داشته باشند.
2ـ 6ـ5ـ دیدگاه عمومی
دیدگاه عمومی مسئولیت اجتماعی با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است. این دیدگاه دامنه ای گسترده تر از دیدگاه مسئولیت پذیری دارد. دیدگاه عمومی ، بنگاه های اقتصادی را به عنوان شرکا دولت و سایر مؤسسات و نهادهای جامعه (مثل آموزش وپرورش و. . .) تعریف کرده و معتقد است که سازمان ملزم است تا در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه و نیز بهبود کیفیت زندگی عموم افراد در کنار سایر مؤسسات عمومی فعالیت کند. درنتیجه سودآوری، تنها یکی از هدف های بنگاه اقتصادی محسوب می گردد. ازاین رو سازمان آزاد نیست که تنها هدف های فردی خود را ترغیب کند. از دیدگاه عمومی ، سازمان متعهد است به همان اندازه که هدف های شخصی خود را دنبال می کند، هدف های بشردوستانه را نیز پیگیری نماید.
طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به سازمان اعطاء کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به وجود آورده است، سازمان باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.
2ـ7ـ دیدگاه های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان ها
مدیران در خصوص پذیرش و انجام مسئولیت اجتماعی خود دیدگاه ها و نظرات مختلفی دارند و ازاین رو در قبول یا رد آن دلایلی را هم عرضه می دارند.
دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی عبارت اند از:
2ـ7ـ1ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی
یکی از دلایل موافقت با مشارکت اجتماعی سازمان ها این است که چون نیازهای عمومی و مالاً انتظارات جامعه از سازمان ها تغییر یافته است، سازمان ها بایستی مشارکت بیشتری با جامعه داشته باشند. انتظارات جامعه از سازمان به طور ناباورانه ای از دهه ١٩۶٠ به بعد یک باره افزایش یافته و برای اینکه سازمان ها فاصله میان انتظارات جامعه و پاسخ دهی خود را کم کنند و خود را با جامعه هماهنگ سازند، لازم است که بر میزان مشارکت اجتماعی خود بیفزایند. از طرف دیگر، این جامعه است که به سازمان اجازه و حق موجودیت می دهد. پس هرگاه احساس کند که سازمان به انتظارات و خواسته های او توجهی ندارد و یا در انجام آن ها قصور می ورزد، اجازه و حق ادامه فعالیت را از آن می گیرد.
2ـ7ـ2ـ التزام اخلاقی
یکی دیگر از دلایل حمایت از مشارکت اجتماعی سازمان ها این است که بالاخره سازمان ها می باید اخلاقاً مسئولیت اقدامات خود را بپذیرند؛ به عبارت دیگر در فرهنگ سازمان، اخلاقیات بایستی جایگاهی داشته باشد و سازمان با وجدان کار کند.
2ـ7ـ3ـ حفظ منابع محدود
نکته مهم دیگر این است که با توجه به محدودیت منابع موجود در کره زمین، یک سازمان یا موسسه بایستی در حفظ آن ها مسئو لانه عمل کرده و در استفاده از آن ها عاقلانه برخورد نماید. هرچند که برخی از منابع قابل بازیافت هستند اما این، دلیل نمی شود که در استفاده از آن ها اسراف شود، چه، خود اتلاف منابع، هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند.
2ـ7ـ4ـ محیط اجتماعی بهتر
گرایش به ایجاد محیط اجتماعی بهتر، عامل دیگر توافق نسبت به مسئولیت اجتماعی سازمان هاست. مشارکت سازمان در حل مشکلات اجتماعی می تواند کمک زیادی در خلق کیفیت زندگی بهتر افراد باشد. به عنوان مثال، وقتی که سازمان ها به نیازهای کارکنانشان توجه داشته باشند، به طور غیرمستقیم روی ثبات خانواده ها و نحوه زندگی آن ها تأثیر می گذارند و این تأثیر باعث ایجاد زندگی بهتر برای افراد می گردد. جذب نیرو برایش ساده است، کارگرانی با کیفیت کاری بالا نصیبش می شود و خروج از خدمت و غیبت کارکنانش کم می گردد و درنهایت، تأثیر اجتماعی اش این خواهد بود که از میزان جرم و جنایت کاسته و محیط و جامعه بهتری را به وجود خواهد آورد.
2ـ7ـ5ـ حفظ منافع بلندمدت
نکته دیگر اینکه توجه بیشتر سازمان ها به مسئولیت اجتماعی باعث خواهد شد که منافع بلندمدت آن ها تضمین شود. حتی وقتی که هزینه های کوتاه مدت مسئولیت اجتماعی بالاست، نتایج بلندمدت آن مطلوب خواهد بود. منافع بلندمدت نتیجه طبیعی سازمانی با چهره مطلوب خواهد بود که رفتاری مسئولانه از خود نشان دهد. سازمانی که نسبت به جامعه، خود را مسئول نمی داند در آینده نمی بایست انتظاری به کسب سود بیشتر داشته باشد.
2ـ7ـ 6ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی
]]>