دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 موجودیت اقتصادی گروه های ملی و نابودی امنیت شخصی، آزادی، تندرستی، شایستگی و همچنین حیات افرادی می باشد که به این گروه ها تعلق دارند، کشتار جمعی در نظر داشتن حیات یک گروه ملی به عنوان یک موجود دارد و موجب اعمالی می گردد که متوجه افراد نه به لحاظ برخورداری از اهمیت فردی بلکه به عنوان اعضای گروه ملی می باشد».[1]


در ماده 2 پنج اقدام ذکر گردیده می باشد که می تواند تهدیدی علیه حیات گروه های انسانی باشد و در صورت ارتکاب، هر یک نسل کشی قلمداد گردد. دون دیو وابر، حقوقدان معروف فرانسوی، معتقد بود که نسل کشی جنایتی می باشد علیه انسانیت که به سه صورت تجلی می یابد:[2]


نخست، صدمه زدن به حیات، تندرستی یا تمامیت جسمانی بشر که از آن با نام آدم کشی جمعی یاد می گردد.


دوم، آسیب زدن به رشد و شکوفایی گروه انسانی با توسل به اعمالی نظیر سقط جنین و عقیم سازی که آن را زیست کشی جمعی می نامند.


سوم، منع به کارگیری زبان قومی و لطمه زدن به فرهنگ ملی که از آن با عنوان فرهنگ کشی جمعی یاد می گردد.


مخالفت، نماینده ونزوئلا بلافاصله از پیشنهاد خود صرف نظر نمود قبل از این که پیشنهاد شوروی که مشابه آن بود به رای گذاشته گردد.[3] در این میان نماینده ایالات متحد آمریکا نیز با گنجانیدن چنین موردی در زمره اعمال نسل کشی، مخالفت و بر آن اصرار می نمود. در پایان مذاکرات اجلاس عمومی مجمع عمومی، پیشنهاد اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در این زمینه به رای گذاشته گردید، پیشنهاد اضافه کردن مطلب زیر به عنوان ماده 3 جدید بود:

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه ارشد : بررسی شروط مندرج در قرار دادهای رهنی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و انطباق آنها با نظام فقهی و حقوقی حاکم بر عقد رهن

[1] اردبیلی، محمدعلی، پیشین، صص 40- 39.


[2] همان، ص 71.


[3] Ibid. p. 957.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>