دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 وقرارداد باشد وانچه که در منطق مورد توجه می باشد همین دلالت الفاظ بر معانی می باشد چونکه لفظی در یک زبانی به ازای معنی معینی وضع شده می باشد.واین نکته بدیهی می باشد که علایم وضعی برای کسی معنی دار می باشد که عالم به این وضع وقرارداد باشد بر خلاف دو دلالت دیگر یعنی دلالت عقلی ودلالت طبعی، که برای همگان یکسان می باشد.اما بایستی دانست که در هر یک از اقسام سه گانه دلالت ،عقل مدخلیت دارد یعنی به گونه ای که ادمی بدون دخالت عقل از هیچ دالی به مدلول ان منتقل نمی گردد .اما در دلالت طبعی و وضعی علاوه بر عقل عامل دیگر ،یعنی طبع یا وضع نیز دخالت دارد .در صورتی که در دلالت عقلی ،عقل به تنهایی کافی می باشد .ودر همه اقسام دلالت نیروی درک کننده غیر از دال و مدلول می باشد که همان عقل می باشداگر چه حس بستری برای شناخت می باشد که نا گفته نماند که دلالت لفظ بر معنی هم اقسامی دارد .آن چیز که که فلاسفه را پیرامون مثل به نظریات متفاوت وگوناگون کشانده می باشد شاید بتوان گفت عدم توجه واشتباه آنان در بعضی از موارد به معنایی باشد که در ذهن افلاطون بوده می باشد بدون شک ما در زندگی روزمره چیزهایی در ذهنمان خطور می نمایند که لفظی برای آن اعتبار نکرده ایم و یا هر چه در میان الفاظ جستجو می نماییم لفظی برای آن اعتبار نشده می باشد حقیقت آن می باشد که عالم الفاظ دارای محدودیت می باشند وگر نه کتابها نیازمند این همه تفاسیر نبودند.


«آن یکی دالش لقب داد آن الف          از نظر  گه  گفتشان گردید مختلف


در کف هر یک اگر شمعی  بدی           اختلاف از گفتشان بیرون شدی»[1]


ومشترک می باشند. یعنی مصداق تعریف جسم می باشند که بواسطه صورتهای متفاوت ومتنوع کثرت پیدا می نمایند. که همین صور،از دیدگاه نگارنده امور مجردی هستند که موجب ارتباط مجرد وماده می گردند.زیرا در خارج ماده هیچگاه از صورت عاری نمی باشد البته نه صورت خاص و جزئی ،یعنی انفکاک ماده از صورت در خارج محال و ممتنع می باشد اما این به آن معنی نیست که صورت جزئی از ماده می باشد.بنا بر این صورت هیچگاه جزء ماده نیست وجزء ذات ماده نمی باشد. به این دلیل که صورت مجرد می باشد یعنی بدون ماده می تواند وجود داشته باشد اما ماده بدون صورت نمی تواند وجود داشته باشد. این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که صورتهای مختلف می توانند عارض بر ماده شوند ،البته صورتی پس از صورت دیگر که از همین جاست که زمان و حرکت متولد می گردد. البته اگر به درستی تصور گردد مسئله به راحتی و به سهولت ادراک می گردد.


به عنوان مثال و تبیین بیشتر مطلب اگر چنانچه کوزه گری مقداری خاک داشته باشد می تواند چیزی شبیه به بی نهایت، البته نه بی نهایت صورت را بر این مقدار خاک عارض نماید و این امر ضروریست که اگر چنانچه صورت خاص جزء ذاتی ماده بود نباید هیچگاه بین آن ماده و صورت انفکاکی حاصل آید در حالی که می بینیم صورتهای پی در پی را می توانیم بر آن مقدار خاک عارض نماییم.


[1] – مولوی ، مثنوی معنوی ، نیکلسون ، دفتر 5 ، ص846


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>