دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 گاه ارتباط آنها با واجب الوجود بالذات چگونه می باشد که افلاطون در دشواری این امر می گوید : « دشوار می باشد یافتن سازنده جهان، و درصورت یافتن او، محال می باشد با همه کس درمورد ی او سخن گفتن ».1


« این تفکر ( افلاطون) متوجه واحد می باشد. فضیلت یکی می باشد نه بسیار. مرحله ی نهایی یکی می باشد. هنگامی که نظریه ی ایده بنیان نهاده می گردد، واحد به نام « ایده خوب » خوانده می گردد. ولی این واحد نه به عنوان فضیلت، نه به عنوان مرحله نهایی، و نه به عنوان « خوب » مفهومی کلی نیست که مصادیق جزئی را در بر داشته باشد. هدفی نیست که به عنوان مقصود نهایی پیش چشم باشد. معیاری نیست که با آن درست را از نادرست باز شناسیم. بلکه آن چیزی می باشد که هر مفهوم معینی روشنایی خود را از آن دارد و همه ی مقصودها را بر پایه یک مقصود نامشروط که دیگر درمورد آن نمی توان پرسش کرد استوار می سازد و سبب می گردد که هرچیزی که فقط درست می باشد، مطابق حقیقت باشد، و سرانجام راهبر مطلق ماست و هستی ما فقط وقتی دارای معنی می گردد که اندیشه و زندگی ما متوجه آن باشد و به سوی آن سیر کند.»2 در ادامه اینکه اگر موجوداتی ماوراء الطبیعه وجود دارند آیا عقل آدمی می تواند آنها را ادراک نماید یا خیر. گویی افلاطون برخلاف عده ای که می گویند حقایقی در ماوراء الطبیعت وجود دارند اما عقل قادر بر ادراک آن حقایق نیست. به عنوان مثال کانت در این باره چنین بیان می دارد : « نکته مهم درخصوص مفاهیم محض فاهمه این می باشد که تعقل هیچ امری فراتر از عرصه تجربه، از طریق آنها ممکن نیست ».3


اما افلاطون دریافته بود که اگر از عنصر درخشانی به نام عقل مدد جوئیم مطلوب حاصل می گردد زیرا که اگر محال بود این میل فطری در ذات بشر به ودیعت گذاشته نمی گردید. بنابراین اگرچه به غایت دشوار می باشد ولی امری ممکن می باشد.


« بنا به نظر افلاطون، ذهن بشر چگونه به درک مثل نائل می گردد ؟»4 « بعضی عبارات در آثار یقیناً موثق افلاطون هست که بشر را به تفسیری در معنی عرفانی آن سوق می دهد ».5


1 – همان، ص 247.


2 – کارل یاسپرس، افلاطون، ص 55.


3 – ایمانوئل کانت، تمهیدات، ترجمه، غلامعلی حداد عادل، (تهران : نشر مرکز نشر دانشگاهی ، 1384 ) ، ص 8.


4 –  فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ص 271.


5 –  همان، ص 273.


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>