کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان حضانت و تعیین قیم

0 Comments

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه ……………………………………………………………………………………………….3

چکیده ……………………………………………………………………………………………..4

واژگان کلیدی …………………………………………………………………………. ………4

فصل اول تعریف طفل و سیر تاریخی حضانت ……………………………………………………….5

گفتار اول – كودك از منظر اسلام  ………………………………………………………………………..5

گفتار دوم – كودك در قوانین موضوعه……………………………………………………………………7

فصل دوم  –  راه‌های حمایت از طفل  …………………………………………………………………..9

گفتار اول حضانت………… ………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول – نگهداری طفل ………………………………………………………………………………….9 مبحث دوم تربیت طفل ………………………………………………………………………………………….9

گفتار دوم –  ماهیت حضانت………………………………………………………………………………..10

گفتار سوم مدت حضانت ……………………………………………………………………………………..12

گفتار چهارم – سقوط حضانت ………………………………………………………………………………..14

مبحث اول )جنون؛………………………………………………………………………………………………..14

مبحث دوم – ازدواج مادر………………………………………………………………………………………..14

مبحث سوم –  عدم مواظبت از طفل…………………………………………………………………….14

فصل سوم –  ولایت……………………………………………………………………………………………….16

گفتار اول –  اختیارات ولّی……………………………………………………………………………………16

مبحث اول حجر ……………………………………………………………………………………………….18
 

مبحث دوم –  عدم امانت در انجام امور صغیر………………………………………………………18

گفتار دوم –  ولایت مادر………………………………………………………………………………………19

گفتار سوم شرایط ضم امین ……………………………………………………………………………………..20

مبحث اول –  كبر سن و بیماری ولّی…………………………………………………………………..20

مبحث دوم – غیبت یا حبس ولی قهری ——..بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——–21

فصل چهارم – قیومیت ————-22

گفتار اول موارد نصب قیم………………………………………………………………………………………..22
گفتار دوم وظایف و اختیارات قیم …………………………………………………………………………….23

نتیجه———–26

پیشنهادات —————31
منابع —32

مقدمه :

حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای كه صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد كه آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند كه مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان كه ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای كه دادگاه معین می كند، اعطا می شود.
 
فرضیه های تحقیق :
منظر و دیدگاه اسلام درمورد طفل و حضانت از طفل؟ – چگونگی اختیارات ولی و موارد اسقاط حق ولایت ؟مرجع نصب قیم و وظایف و اختیارات قیم –ماهیت و مدت و سقوط حضانت در قوانین موضوعه ایران ؟
چكیده:
مطابق قانون، حمایت از اطفال در ابعاد مالی و غیرمالی در سه محور ولایت، حضانت و قیمومت، مورد توجه قرار می‌گیرد. ولّی قهری كه عبارت از پدر ، جدپدری و همچنین وصی منصوب از طرف ایشان است دارای اختیارات تام در امور مالی و غیرمالی صغیر و طفل بالغ غیررشید می‌باشند. این ختیارات و بی‌اختیاری حضانت كننده در امور مالی صغیر در عمل موجب بروز مشكلاتی برای مادر كه غالباً عهده‌دار سرپرستی طفل است، می‌گردد. رویه‌های اداری و قضایی فراقانون نیز، دامنة این مشكلات را توسعه می‌دهد. در این نوشتار سعی شده علاوه بر بررسی مشكلات، راه ‌حل ‌ها و پیشنهاداتی ارائه گردد.
 
واژگان كلیدی:
ولی قهری، قیم، حضانت، ضم امین، اداره امور سرپرستی
تعداد صفحه : 37
قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150673]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com