کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت مدنی پزشکان در حقوق ایران

0 Comments

دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق

 


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
واژگان كلیدی: 1
چكیده 1
فصل اول  تاریخچه مسؤولیت مدنی پزشكی.. 3
بخش اول : تمدنهای ابتدایی.. 4
بخش  دوم: بابل، یونان و روم باستان. 5
بخش سوم: ایران باستان. 5
بخش چهارم: دوران اسلامی.. 7
فصل  دوم: مسؤولیت اخلاقی و كیفری پزشك.. 9
بخش اول : مسؤولیت اخلاقی پزشك.. 10
بخش  دوم: مسؤولیت كیفری پزشك.. 14
فصل سوم: ماهیت و اركان مسؤولیت مدنی پزشك.. 18
بخش اول ماهیت مسئولیت مدنی پزشک… 19
بند اول: دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت پزشكی.. 21
بخش دوم . دیدگاه قائلین به «تعهد به نتیجه». 25
بخش دوم  قائلین به «تعهد به وسیله» بودن مسؤولیت پزشك.. 27
فصل چهارم -ماهیت قرارداد معالجه. 33
بخش اول  نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. 34
بخش دوم نظریه جعاله بودن عقد معالجه. 35
بخش سوم  نظریه وكالت.. 36
بخش چهارم  نظریه عقد نامعین. 36
فصل چهارم  اركان مسؤولیت مدنی پزشك.. 38
بخش اول خطای پزشکی.. 39
بخش دوم  مصادیق عمومی خطای پزشك.. 41
بخش سوم خطای در معالجه. 42
بخش چهارم  آگاهانه بودن رضایت.. 47
بخش پنچم دیدگاه فقها  وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك.. 52
نتیجه. 53
منابع  55

واژگان كلیدی:

انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک
مسؤولیت مدنی، پزشك، بیمار، رضایت به درمان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه، خطای پزشكی، قرارداد معالجه
 
چكیده:
مسؤولیت پزشكی، پاسخگو بودن پزشك در قبال خساراتی است كه به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشكی است. اگر مسؤولیت پزشكی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی كه مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد بسته به اینكه تعهد پزشك، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود. در این مقاله با رویكردی نوین به مسؤولیت پزشك، نقایص موجود در این زمینه، بررسی شده است[1]. فصل نخست به سیر تحولات مسؤولیت پزشكی و فصل دوم به ماهیت و اركان مسؤولیت مدنی پزشك اختصاص یافته است. سپس دیدگاه های موجود در مورد مسؤولیت مدنی پزشك، ماهیت قرارداد معالجه و اركان مسؤولیت مدنی پزشك (كه عبارت از خطای در مرحله تشخیص، خطای در مرحله معالجه و خطای در عمل جراحی است) نقد و بررسی شده و مفهوم حقوقی اخذ رضایت و ویژگی های آن، تبیین شده اند.
مقدمه :
مسؤولیت پزشكی، از ادوار گذشته تاكنون، فراز و نشیب‎ های فراوانی را پشت سر گذاشته است، گاهی مبتنی بر قهری بودن و گاهی بر پایه قراردادی بودن، تفسیر شده است. مطالعه ریشه‎ های مسؤولیت پزشكی در فهم مبانی آن بسیار مؤثر است. از این رو در این فصل تحولات مسؤولیت پزشكی در تمدنهای باستانی و آیین اسلام، بررسی شده است.
 
تعداد صفحه : 58
قیمت : 8800 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=150693]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com