دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

زیست‌محیطی، مراتع، کمیسیون، شورا، حفاظت، ریاست

نظر مساحت جنگل، یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، به طوری که طی 30 سال گذشته مساحت جنگل های کشور از 18 میلیون هکتار به 12 میلیون هکتار کاهش یافته است یعنی سالانه رقمی در حدود 200 هزار هکتار آن تخریب شده است. به عبارت بهتر در این مدّت تقریباً 33 درصد از جنگل های کشور تخریب شده است. (دادگر، 1380، ص 225)
مراتع: روند تخریب مراتع در کشور ما که حدود یک درصد در سال برآورد شده است، سبب فرسایش خاک، کاهش توان تولیدی پوشش های طبیعی مراتع و کاهش سطح اراضی قابل استفاده برای تولید محصولات کشاورزی، گیاهی و دارویی می گردد به طوری که سالیانه وسعتی بالغ بر 400 هزار هکتار از اراضی حاصلخیز کشور دستخوش فرسایش می شود. از کل 90 میلیون هکتار مراتع کشور (8/54 درصد مساحت کشور)، در حدود 16% در شرایط مطلوب قرار داشته و 18% در شرایط بسیار فقیر و تخریب شده قرار دارند. حدود 30% از مراتع کشور به بیابان تبدیل شده اند. هم چنین باید متذکّر شد که تعداد دام هایی که از مراتع کشور تغذیه می کنند، 5 برابر ظرفیت تولید علوفه مراتع می باشند. در گزارش سازمان جنگل ها و مراتع کشور، آمده که سالانه 5/1% از سطح مراتع کشور کاسته شده و 1% به سطح بیابان ها افزوده می شود. این امر در حالی است که تشکیل یک سانتی متر خاک، بنا به شرایط بین 100 تا 700 سال به طول می انجامد. (سلیمانی، 1389، ص 95)
آلودگی هوا: بر اساس مفاد گزارش جامع هوای سازمان بازرسی کل کشور، ضرر و زیان ناشی از آلودگی هوا در ایران در سال 1379 بیش از 7 میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، خسارت سالیانه آلودگی هوا در ایران تا سال 2016 به حدود 16 میلیارد دلار می رسد.
پسماند: در حال حاضر متوسط روزانه 2710 گرم به ازای هر تخت بیمارستانی، پسماند عفونی تولید می شود که با احتساب حدود 30 هزار تخت بیمارستانی مجموع زباله تولیدی در هر شبانه روز به حدود 81 تن بالغ خواهد بود. متأسفانه به دلیل وضعیت نابسمان و بحرانی دفع زباله های بیمارستانی، سالیانه 8 میلیارد دلار هزینه اضافی به سیستم بهداشت و درمان کشور تحمیل می شود.
فرسایش خاک: میزان فرسایش خاک در ایران حدود 3 برابر متوسط آسیا برآورد شده است. سالیانه حدود 2 میلیارد متر مکعب رسوب، بر اثر فرسایش خاک پشت سدهای کشور ایجاد خواهد شد.، این حجم رسوب 3 برابر حجم رسوب در حوزه آبخیز کشور چین است. سیلاب های مخرّب سالیانه از دهه 30 تا 70 شمسی به ترتیب 195، 233، 431، 904 و 1108 مورد گزارش شده است. این روند صعودی تخریب شدید پوشش گیاهی را به همراه دارد. متوسط سالیانه فرسایش خاک کشور 10 تا 15 تن در هکتار برآورد می شود در حالی که این رقم در آسیا 8/3، در اروپا 5/0 و در استرالیا 3/0 می باشد. (همان، صص 93-91)
یکی دیگر از شاخص های مهم زیست محیطی، شاخص «ردّ پای اکولوژیک120» است که نشان دهنده میزان زمینی است که هر انسان برای رفع احتیاجات خود و هم چنین جذب ضایعات ناشی از مصارفش نیازمند است.
جدول شماره 2-17: مقایسه ردّ پای اکولوژیک و ظرفیت زیست محیطی در چند کشور جهان (Living planet report, 2008)
ردیف
منطقه
جمعیت
(میلیون نفر)
سرانه ردّ پای اکولوژیک (هکتار)
سرانه ظرفیت زیست محیطی (هکتار)
میزان ذخیره اکولوژیک (هکتار)
1
آسیای مرکزی و خاور میانه
6/395
3/2
3/1
1-
2
ایران
5/69
7/2
4/1
3/1-
3
افغانستان
9/29
5/0
7/0
2/0+
4
ترکیه
2/73
7/2
7/1
1-
5
عراق
8/28
3/1
3/0
1-
6
کویت
7/2
9/8
5/0
4/8-
7
امارات متّحده عربی
5/4
5/9
1/1
4/8-
8
هند
4/1103
9/0
4/0
5/0-
9
فلسطین اشغالی
7/6
8/4
4/0
4/4-
10
ایالات متّحده آمریکا
2/298
4/9
5
4/4-
11
کانادا
3/32
1/7
1/20
13+
12
کنگو
4
5/0
8/13
3/13+
13
مغولستان
6/2
5/3
7/14
2/11+
14
گابون
4/1
4/1
1/25
7/23+
15
سومالی
2/8
4/1
4/1
0
کل جهان
6476
7/2
1/2
6/0-

مطابق با نتایج گزارش منتشر شده در سال 2008 کره زمین با کمبود 30 درصدی در این رابطه مواجه است و این کمبود معادل 6/0 هکتار برای هر نفر در سطح زمین می باشد. مطابق با آمار جدول فوق، میزان سرانه ردّ پای اکولوژیک برای کشور ایران برابر با سرانه جهانی است اما ظرفیت طبیعی ایران از سرانه جهانی کمتر و تنها معادل 4/1 هکتار است. این بدان معناست که کشور ایران برای تأمین نیاز ساکنانش به طور متوسط با کمبودی معادل 3/1 هکتار برای هر نفر روبرو است، که با توجه به جمعیت آن رقمی معادل 90 میلیون هکتار زمین خواهد بود. به عبارت دیگر با در نظر گرفتن مساحت ایران (8/164 میلیون هکتار) با کمبودی معادل 54 درصد مساحت کشور برای تأمین نیاز ساکنان آن مواجهیم که این امر به معنای وارد کردن فشار بیش از حد به منابع موجود برای رفع این کمبود است. (مبرقعی، 1389، ص128)

2-3-2-3- شرایط سیاستی- زیست محیطی خاص کشور
بازیگران و گروه های ذینفع عرصه خط مشی گذاری عمومی در هر کشوری منحصر به فرد بوده و با توجه به نوع نظام حاکمیتی، پیشینه تاریخی، مذهب و جهان بینی حاکم بر سیاستمداران آن کشور و بسیاری از عوامل دیگر از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد.
قطعاً «سازمان محیط زیست» مهم ترین نهاد تأثیرگذار در زمینه تدوین خط مشی های زیست محیطی محسوب می شود اما باید گفت روشن نبودن جایگاه قانونی محیط زیست در نظام برنامه ریزی و مدیریتی کشور، یکی از مهم ترین علل عدم اجرای ضوابط و قوانین زیست محیطی در حین انجام فعالیت های توسعه ای است. همکاری و هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست با سایر بخش ها در جهت تدوین اصول و ضوابط ناظر بر اهداف زیست محیطی و نیز شناخت پیگیر مسائل و مشکلات زیست محیطی کشور، از جمله خط مشی های اساسی و سیاست های کلی این سازمان است. از طرف دیگر، سازمان ها و ارگان های دیگری در کنار این سازمان وجود دارند که حفظ محیط زیست و جلوگیری ار تخریب و آلودگی زیست محیطی از جمله وظایف آنها به شمار می رود که در این زمینه می توان از «سازمان جنگل ها و مراتع»، «شهرداری ها» و «عموم وزارتخانه دولت» نام برد. وظایف سازمان جنلگل ها و مراتع کشور در دو سرفصل عمده زیر خلاصه می شود:
الف) جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع کشور
ب) احیای جنگل ها و مراتع کشور
هم چنین وظایف شهرداری ها در مورد حفظ و رشد محیط زیست در دو عنوان کلّی می گنجد:
الف) حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن
ب) نظافت شهرها و پیشگیری از آلودگی آنها.
از دیگر بازیگران زیست محیطی مؤثر در بدنه دولت می توان به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه اشاره کرد. علاوه بر بازیگران داخل قوه مجریه، سایر قوا نیز دارای بازیگران مؤثری در فرآیند تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور هستند.
قوه مقنّنه علاوه بر نقش کلیدی، تصویب و مشروعیت بخشی طرح های نمایندگان مجلس و لوایح ارسالی هیئت دولت، دارای یک کمیسیون تخصصی مرتبط می باشد. از میان 17 کمیسیون مجلس شورای اسلامی، «کمیسیون کشاورزی، آّب و منابع طبیعی» مرتبط ترین کمیسیون با حوزه خط مشی گذاری محیط زیست محسوب می شود که جهت انجام وظایف محوله در حوزه کشاورزی، منابع آب، دام و طیور، شیلات، محیط زیست و هواشناسی تشکیل می شود. علاوه بر کمیسیون مذکور، کمیسیون «عمران»، «صنایع و معادن» و «انرژی» از سایر کمیسیون های تأثیرگذار قوه مقننه در قلمرو موضوعات زیست محیطی محسوب می شوند. علاوه بر این در میان فراکسیون های مجلس نیز، «فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار» یکی از مجموعه های ثابت و تأثیرگذار در فرآیند خط مشی گذاری زیست محیطی در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی بوده که همواره تعدادی از نمایندگان علاقمند به موضوع محیط زیست در آن عضویت داشته اند.
قوه قضاییه نیز یکی از ارکان اساسی در خط مشی گذاری زیست محیطی به ویژه در بخش نظارت و ارزیابی خط مشی ها، قوانین و برنامه های مصوّب زیست محیطی محسوب می شود. بنا بر بخش نامه ریاست محترم قوه قضاییه در سال 1379 است مراکز دادگستری در کلّ کشور موظف شدند که شعبه یا شعب ویژه ای را برای رسیدگی به شکایات زیست محیطی اختصاص دهند. در حال حاضر نیز ورود این قوه به شکایات زیست محیطی محسوس و تأثیرگذار است.

شورای عالی محیط زیست
این شورا، عالی ترین مقام سیاستگذاری در حوزه محیط زیست محسوب می شود که ریاست آن بر عهده رئیس جمهور است.121 جایگاه این شورا نخستین بار در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوّب سال 1353 قوه مقننه وقت مطرح و به تصویب رسید و البته بعدها با اصلاحاتی همراه شد. این شورا به دستور رئیس جمهور در دولت نهم (1385)، منحل و تمامی اختیارات آن به کمیسیون «زیربنایی، صنعت و محیط زیست» قوه مجریه تفویض شد، با این تفاوت که دیگر رئیس جمهور، ریاست آن را بر عهده نداشته و اعضاء شورا و کمیسیون و نیز سطح اختیارات آنها در تصمیم گیری های زیست محیطی با یکدیگر متفاوت بود.

کمیته ملی توسعه پایدار
کمیته ملی توسعه پایدار ذیل شورای عالی محیط زیست فعالیت داشته و متشکل از 18 عضو شامل رئیس، نایب رئیس و 16 نفر نمایندگان وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها می باشد. ریاست کمیته مذکور با معاون رئیس جمهور (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) است. کمیته ملی توسعه پایدار دارای 9 کمیته راهبردی «آب، بهداشت و محیط»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «آموزش و پژوهش»، «انرژی و آلودگی هوا»، «تنوع زیستی و توسعه طبیعت گردی»، «صنایع و معادن»، «فقرزدایی و ساماندهی اسکان» و «آموزش همگانی و مدیریت کاهش مخاطرات» به علاوه 12 کمیته فرعی دیگر می باشد و تلاش دارد تا دستورکارگذاری مسائل مربوط را فراتر از حفاظت از محیط زیست، یعنی در راستای تحقق «توسعه پایدار» انجام دهد.

شورای عالی آب
این شورا به منظور هماهنگی و سیاست گذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور تاسیس شده است. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری می باشد.122 تصمیمات این شورا با تصویب هیئت وزیران یا کمیسیون مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای دستگاه های ذی ربط لازم الاجراست. این شورا بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیل جهاد کشاورزی در سال ۱۳۸۱ ساماندهی شده است.

صندوق ملی محیط زیست
صندوق ملی محیط زیست بر اساس مصوبه دولت، مؤسسه ای اعتباری وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به صورت شرکت دولتی طبق مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط به شرکت های دولتی فعالیت می کند. هیئت وزیران ضمن ماده 68 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1384 اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را تصویب کرد اما از آن زمان تا کنون صندوق ملی محیط زیست تشکیل نشده است.
منابع تأمین اعتبار صندوق شامل کمک ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی داخلی و کمک ها و هدایای خارجی و بین المللی بود که مسئولان سازمان محیط زیست در نظر دارند علاوه بر آن، مبلغ یک درصد جرایم آلایندگی و یک در هزار واریزی صنایع آلاینده را که هم اکنون در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد را تجمیع کرده و برای پاکسازی صنایع و واحدهای آلاینده هزینه کنند. اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات، کارگاه ها و بطور کلی هرگونه منابع آلاینده در جهت کاهش آلودگی های زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست از طریق حفظ، احیاء و مدیریت تنوع زیستی، حمایت مالی و همکاری در طرح ها و پروژ ه های زیست محیطی و طرح های اکوتوریسم، حمایت مالی و همکاری در طرح های آموزشی و فرهنگ سازی جهت بهبود شرایط زیست محیطی و اعطای تسهیلات مالی به مخترعین و محققین محیط زیست در جهت گسترش و تکمیل تحقیقات برای تولید انبوه و استفاده عمومی از تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی بخشی از وظایف تعیین شده برای صندوق ملی محیط زیست است.
علاوه بر این همکاری با بانک ها، مؤسسات مالی و بیمه ای به منظور حمایت مالی از کشاورزان و دامداران (حفظ دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت احتمالی وارده و نیز حفظ گونه های زیستی (گیاهی و جانوری) در معرض خطر از جمله دیگر وظایف این صندوق می باشد.

2-3-2-4- تطوّر موضوع «محیط زیست» در برنامه های توسعه کشور
بررسی برنامه های توسعه کشور حاکی از آن است که هر چند جهت گیری های مثبت و تلاش های قابل توجهی در زمینه حفظ محیط زیست صورت گرفته، لکن این اقدامات در مقابل میزان تخریب و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های توسعه ای بسیار ناچیزند. (دادگر، 1380، ص223) در این بخش جایگاه و اهمیت خط مشی های زیست محیطی در برنامه های اول تا پنجم توسعه کشور مدّ نظر قرار گرفته است. هر چند نظر به عدم پایان یافتن دوره زمانی برنامه پنجم توسعه، ارزیابی نتایج آن مشابه برنامه های قبلی ممکن نیست.

برنامه اول توسعه کشور (1372-1368)
به دلیل اهمیت محیط زیست و روند رو به گسترش تخریب و آلودگی آن، در برنامه پنج ساله اول کشور، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از بروز پیامدهای مخرّب زیست محیطی مورد توجه قرار گرفت. در این برنامه در راستای کاهش و کنترل بحران های زیست محیطی و در نهایت حصول به تعادل اجتماعی رضایت بخش در فرد و جامعه، چهار هدف ارشاد و آموزش، پژوهش، کنترل و نظارت و هم چنین خدمات اداری، پیش بینی و منظور شد. در برنامه اول توسعه، مهم ترین توجه به

]]>