عنوان پایان نامه : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 

این واژه نیز مراجعه نمود. در این تفسیر اجبار را شامل تهدید و ایجاد ترس از اعمال خشونت، فشار، بازداشت، ستم روانی، سوء بهره گیری از قدرت علیه آن شخص یا اشخاص و یا ثالث و نیز بهره گیری از یک فضای اکراه آمیز دانسته اند.


دوم، این که مقصود از کودک چیست؟ مهم ترین سندی که برای تعریف کودک می توان به آن رجوع نمود، کنوانسیون حقوق کودک می باشد که در ماده 1 آن افراد کمتر از 18 سال را کودک می داند و افزون بر این، در تفسیر دولت های عضو اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از عناصر جرایم نیز، همین 18 سالگی به عنوان مبنا مورد پذیرش قرار گرفته شده می باشد.


در پایان ذکر این نکته لازم می باشد که غیر از موارد پنج گانه فوق، مورد دیگری نیز از سوی اتحاد جماهیر دولت برای به وجود آوردن مرتبه ای همگونی و تجانس ملی و فرهنگی می تواند با توسل به شیوه های مشروع، دلایلی موجه بر ادامه سیاست همسازی خود داشته باشد. از این رو در اقدام دشوار خواهد بود میان این گونه اختیارات ناشی از قدرت حاکمیت و فرهنگ زدایی جمعی مرز دقیقی ترسیم نمود.[1]


 


بند سوم: عنصر معنوی


بر اساس ماده 2 کنوانسیون، نسل کشی باید «به قصد نابودن کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی با این اوصاف ارتکاب یابد.» همه حقوقدانان در خصوص تفسیر این ماده اتفاق نظر ندارند. اختلاف بیشر بر سر رد یا قبول داعی یا انگیزه ارتکاب جرم بالاگرفته می باشد. در هر حال، قانونگذار در نگارش این ماده از روش شخصی تبعیت کرده و بر این اساس احراز مجرمیت را به تفحص درمورد قصد و انگیزه مجرم نموده می باشد.[2] بنابراین، عنصر روانی یا معنوی برای نسل کشی به[1] Planzer (A), Le crime de genocide (these), St. Gall, 1965, p. 104

این مطلب را هم بخوانید :
پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

به نقل از: اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 74.


[2] اردبیلی، محمدعلی، پیشین، ص 74.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>