آموزشی

قاتل “آتیلا کوچولو” پای چوبه دار

news

مرد شیشه ای که پس از آزار و اذیت ترسناک کودک چهار ساله اون رو خفه کرده بود، با تائید حکم اعدامش تو یه قدمی چوبه دار قرار گرفت.

کامران ۲۷ بهمن سال گذشته آتیلا چهار ساله رو پس از آزار و اذیت و شکنجه به قتل رساند.

بهمن ماه سال گذشته جلسه دادگاه به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد که در اول جلسه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست گفت: در این پرونده، «کامران» ۲۷ ساله مجرد و بازداشت از تاریخ ۲۹ بهمن ماه سال گذشته متهم به مباشرت در قتل آتیلا از راه ایراد زخم عمدیه. مقتول حاصل رابطه حروم زن و مرد جوونی بود که پدر آتیلا به دلیل مشکلات مالی و مصرف مواد مخدر کودک چهارساله خود رو پیش متهم به قتل قرار داده بود.

ضرب و زخم از قصد، آزار و اذیت جنسی با اسپری واکس داشبرد، لواط به عنف از اقدامات مجرمانه کامرانه که با در نظر گرفتن محتویات پرونده واسه ایشون درخواست مجازات قانونی رو دارم.

بعد متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: زمان جنایت من اعتیاد شدیدی به شیشه داشتم. شب حادثه همراه یکی از دوستانم به خونه فردی در شهرک اندیشه رفته و در اونجا شیشه مصرف کردیم. آتیلا رو هم همراه خود برده بودم. اون شب زیاد مواد مصرف کردم و از حالت عادی خارج شده بودم. نیمه های شب هنگام برگشت به خونه آتیلا در ماشین ادرار کرد که این موضوع اعصاب منو به هم ریخت و دو سه ضربه به سرش زدم که این ضربه ها باعث مرگ اون شد.

قاضی عزیز محمدی و چهار قاضی مستشار پس از آخرین دفاعیات متهم واسه ارسال حکم وارد شور شده و کامران رو به اتهام قتل به قصاص و به اتهام لواط به عنف به اعدام محکوم کردن.

با اعتراض متهم به حکم مجازاتش ، پرونده به شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم قصاص و اعدام رو تائید کردن.

پسری که واسه دفاع از دختر جوون به قتل رسید

درگیری خونین پلیس با اراذل و اوباش

باشگاه خبرنگاران حوادث جنایی