مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان. (۲)- قسمت ۱۳

0 Comments

طرح تشکیل ستاد مشارکت‌های اجتماعی در مناطق ۲۲گانه شهر تهران
این ستاد به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خرداد ماه ۱۳۸۵ تشکیل گردید.
هدف از این طرح:
اشتراک مساعی و همکاری بین دستگاه‌های مختلف در سطح مناطق شهر تهران در حوزه‌های مختلف برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات پیشنهاد شده از طرف شورایاران،
تسریع در گردش کار اداری بین دستگاه‌های مختلف مسئول،
استفاده بهینه از توانمندی‌های شورایاری‌ها و سایر نهادهای داوطلب در سطح مناطق و محلات،
ایجاد تعامل و همکاری مناسب بین بخش‌های حاکمیتی مسئول در شهر تهران و بخش‌های مردمی و داوطلب.
۲-۱۱-۵-طرح برنامههای اوقات فراغت شهرداری تهران با الگوی مشارکت مردمی
شورای اسلامی شهر تهران با همکاری شهرداری تهران و معاونت‌های اجتماعی و فرهنگی شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه در قالب عقد تفاهم‌نامه‌ای مشترک و دستورالعمل اجرایی این تفاهم‌نامه در سال ۱۳۸۵ با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط و با مشارکت و همراهی مستقیم شورایاری‌های محلات شهر تهران با رویکرد محله محوری برنامه‌های خود را در ۵ حوزه مسائل دینی، فرهنگی و هنری، ورزش و تفریحات سالم، گردشگری، سلامت و بهداشت و آموزش شهروندی در ۳۷۴ محله تهران اجرا نمودند. به منظور اجرای برنامه به هر محله معادل ۵۰ میلیون ریال اختصاص داده شد. در این طرح شورایاری‌های محله سرفصلهای پنج‌گانه برنامه و فعالیتها و طرحهای پیشنهادی خود را به نمایندگی از مردم محله به معاونتهای اجتماعی شهرداریهای منطقه ارائه مینمایند
۲-۱۲-سرمایه اجتماعی
اُفه و فوش، در تعریف سرمایه اجتماعی به آگاهی و توجه، اعتماد و مشارکت‌های انجمنی پرداخته‌اند (اُفه و فوش: ۲۰۰۲: ۲۰۰). استون، در سنجش سرمایه اجتماعی دو عنصر اصلی را مطرح کرده است. هنجارها که بیشتر در کیفیت روابط اجتماعی ظهور و بروز دارد و شامل: اعتماد اجتماعی به دوستان و آشنایان و اعتماد تعمیم‌یافته و اعتماد نهادی/ مدنی می‌گردد در ضمن هنجارهای همیاری را نیز مدنظر قرار داده است و در بعد دیگر شبکه‌ها که در ساختار روابط اجتماعی شکل می‌گیرد را مطرح کرده است که آن را در دو بعد شبکه‌ها و یا مشارکت‌های رسمی که در انواع انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، نهادها و… می‌گردد و شبکه‌ها و یا مشارکت‌های غیررسمی با خویشاوندان، دوستان، همسایگان و… می‌گردد (کلمن۲۰۰۱: ۹-۸).
– تجارب مشارکتی در سطح تجارب جهانی
برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداریها
اولین تجربه جهانی که به عنوان موردی حائز اهمیت میتوان آن را مورد توجه قرار داد، الگو و برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی در سطح شهرداریهای جهان است؛ که با هدف بسط تجارب مشارکتی شهروندی بین شهرداریها در دو فضای واقعی و مجازی شکل گرفته است. در حال حاضر دامنه فعالیت این الگوی مشارکتی در دو بعد جهانی و منطقهای صورت میگیرد. براساس آخرین یافتههای موجود[۲] این جعبه ابزار به انتقال تجارب جالبی پرداخته است (جدول شماره ۱).
جدول ۲-۲: برخی از فعالیت‌های برنامه جعبه ابزار مشارکت شهروندی و تجارب بین شهرداری‌های جهان (۲۰۰۶-۲۰۰۴)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

۲۰۰۴ ۲۰۰۵ ۲۰۰۶
تدوین برنامه مشارکت شهروندی در بودجه شهرداری‌ها برای ۱۸۰ شهرداری برزیل و تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین.
برگزاری پانل برای تعدادی از نهادهای مدنی و شهرداری‌های آلمان جهت مبادله اطلاعات تجارب مشارکت شهروندی در شهرداری‌ها.
اعطای جایزه بهترین تجارب مشارکتی شهروندی شهرداری‌های منطقه آفریقای جنوبی به شهرداری مادر شهر آفریقای جنوبی.
انتشار راهبردهای تجربی حاصل از ارزیابی طرح مشارکتی حاکمیت روستا شهری خوب در اندونزی.
برگزاری کارگاه آموزشی تدوین پیشنهادیه برای برنامه مشارکت شهروندی در شهرداری‌ها در کشور رومانی.
برگزاری دوره آموزشی حکمرانی جنسیتی مسئول (MGGR) در فیلیپین با مدیریت مرکز مشارکت سیاسی زنان آسیا و اقیانوسیه (APWIP) و همکاری شبکه برابری جنسیتی آسیا و اقیانوسیه
(UNDP-APGEN) و برنامه حکمرانی منطقه‌ای آسیا (UNDP-ARAGON).
برگزاری دوره کار‌شناسی تخصصی برای متخصصان شهری و کارشناسان شهرداری‌های رومانی، آلبانی، مولداوی، مجارستان و صربستان در زمینه شراکت شهری شهروندان و کارشناسان شهرداری‌ها در بخارست رومانی؛ به همراه نمایندگان فرانسه و هلند.
برگزاری ششمین همایش جهانی بحث آزاد کار‌شناسی و شهروندی (فروم) با موضوع ابداع جدید سیاسی: یک حکمرانی شهری مشارکتی شفاف تمام عیار (UPTG) با ملاحظات مشارکتی مبتنی بر فضای مجازی اینترنتی، جهانی شدن شهری و شهرداری‌های شهروندمدار مشارکتی.
برگزاری کنفرانس بین‌المللی درباره برنامه داشتن اجتماعات شهری متعهد برخوردار از حمایت‌های مشارکتی شهروندی، نهادهای مردمی و سازمان‌های محلی در کوئینزلند استرالیا.
برگزاری کارگاه جعبه ابزار مشارکت شهروندی موفق در مکزیک با حضور ۶۶ نهاد غیردولتی، سازمان جامعه مدنی و شبکه سازمان‌های غیردولتی بومی سودان (NESI).
ایجاد وب سایت جدید تجارب مشارکتی شهروندی زنان در حکمرانی شهری و شهرداری‌های مشارکتی (INSTRAW).
برگزاری کارگاه آموزشی جعبه ابزار موفق مشارکت شهروندی در شهرداری‌های هند با موضوع مشارکت شهروندی در کاهش تألمات ناشی از فاجعه و بلایای طبیعی.
برگزاری بحث روی خط شهروندان جهان درباره توسعه پایدار مشارکتی شهری با حمایت دولت کانادا، شرکت IBM و
UN-HABITAT و مشارکت ۱۰ هزار شهروند از سرتاسر جهان.
برگزاری کنفرانس منشور اروپایی شهروندی فعال با مشارکت شبکه شهروندی فعال (ACN)، برنامه اروپای شهروندی فعال (EPAC)، بنیاد شهروندی فعال (ACF) و با حمایت شهرداری‌های ایتالیا.
برگزاری نشست مشارکت دیجیتالی بین‌المللی و دموکراسی محلی شهری در مجارستان با هدف باز تعریف مشارکت دیجیتالی شهروندی در شهرداری‌ها.