دسته بندی علمی – پژوهشی : مدیریت پایدار شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان. (۲)- قسمت ۱۷

0 Comments

۳-۷-ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی)
در طرح جامع مراکز منطقهای که برای منطقه هشت معرفی شدهاند، عبارتنداز، سه مرکز فرامنطقهای (میدان نبوت، فلکه اول تهران پارس، تقاطع رسالت با خیابانهای اثنیعشری و همایی) که بهمراه چهارراه نظام آباد به عنوان مرکز جدید فرا منطقهای در طرح تفصیلی جدید پیشنهاد شدهاست.
۳-۸- طرح‌های موضعی
 
 
عرصه ارزشمند تاریخی: ساماندهی بافت باارزش نارمک و میدان نبوت(هفت حوض)
عرصههای مستعد توسعه: میدان رسالت، کریدور خیابان رسالت، ساماندهی امتداد محور شهری انقلاب (خیابان دماوند)، ساماندهی پهنه صنعتی شمال شرق تهران، ساماندهی محور شهری دارآباد – بیبی شهربانو (بزرگراه امام علی(ع))، مجتمع ایستگاهی پایانه مترو، ساماندهی میدان قدوسی
طرحهای موضعی منطقه
 
 
عرصههای بافت فرسوده: بازسازی بافتهای فرسوده وحیدیه و مجیدیه
۳-۹-طرح‌های موضعی پیشنهادی طرح جامع در منطقه
در طرح جامع ساماندهی بافت باارزش نارمک، محور شمالی – جنوبی دارآباد – بیبی شهربانو (بزرگراه امام علی(ع)، امتداد محور فرهنگی انقلاب (محور دماوند)، مجتمع ایستگاهی پایانه مترو و صنایع شمالشرقی بعنوان طرحهای موضعی مطرح گردیده است.
۳-۱۰-بررسی محلات نمونه:
موقعیت جغرافیایی محلات مورد مطالعه
۳-۱۱-محدوده محله تهرانپارس
محله تهرانپارس با وسعت ۲۴۲ هکتار و جمعیتی معادل ۴۸۱۱۲ نفر در شرق منطقه ۸ در ناحیه یک قرار گرفته است.
در بررسی تاریخچه شکل گیری این محله ملاحظه میشود که این محله در سال ۱۳۵۰ به صورت شبکه شطرنجی و منظم وارد محدوده خدماتی منطقه ۸ و کل شهر تهران شد.در اولین طرح جامع تهرانپارس پیشنهاد دسترسی محور رسالت با اراضی شرق از طریق جاده قدیم شمیران محله تهرا پارس به دو بخش شمال ،جنوبی تقسیم شد.همزمان با تفکیک اراضی و توسعههای شهریقسمت عمدهای از اراضی جنوب شرق محدوده به کاریری های صنعتی اختصاص یافت که پهنه صنعتی مهمی راغ در جنوب این محله بوجود آورده است.
۳-۱۱-۱-چشم انداز محله تهران پارس
محله تهران پارس محلهای با هویت و در تعادل با شهر است که با بهره گیری از شبکه های زیر ساختی کارا تامین خدمات محله ای و رفع کمبود ، هدایت تردد عبوری به مرز محله و کاهش اثرات ناگوار و نامطلوب پهنه های همجواری در منطقه ۱۳ ترمینال دماوند محله ای با سکونت پایدار امن و سالم است وبا برخورداری از فضای جمعی محله ای از کیفییت مطلوبی برخوردار است.
۳-۱۱-۲-مشخصات عمومی و جمعیتی محله
جدول شماره ۳-۶- مشخصات عمومی محله

این مطلب را هم بخوانید :
سامانه پژوهشی - ارزیابی مدلی برای پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان بر اساس ایمان مذهبی، با میانجی‌گری شادکامی، سبک دل ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مذهب شیعه و زرتشتی قومیت ساکنیین فارس و ترکی
جمعیت ۴۸۱۱۲ مساحت ۲۴۲
تراکم ناخالص جمعیت ۱۹۸ تعداد خانوار ۸۷۶۱