دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مصاحبه، رادیو، تلویزیونی، شوندگان، اشباع، اسلامی

این افراد را شکل می دهد، ویژگیهای افراد مصاحبه، شونده در این تحقیق به شرح ذیل تعیین شدند:
• شناخت دقیق از ساختار و ویژگیهای نظام جمهوری اسلامی
• تجربیات اجرایی ومدیریتی در سطوح کلان نظام ومرتبط با موضوع
• شناخت از نیازهای جامعه وتحولات روز در صنعت رسانه
• نقش آفرینی در مراحل طراحی الگو وساختار سازی در نظام
• اشراف به ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی ، امنیتی، اسلامی و مدیریتی موضوع
• از میان افراد فهرست شده برای مصاحبه دارا بودن چهار شرط از ویژگیهای فوق الزامی بوده است.
در جدول 9 فهرست افراد مصاحبه شده در این پژوهش به همراه معرفی مختصر آنها درج شده است

جدول 9 فهرست افراد مصاحبه شده در این پژوهش
سوابق علمی واجرایی
تخصص
نام ونام خانوادگی
علامت
ردیف
مدیرگروه ارتباطات داشگاه امام صادق
ارتباطات
دکترحسام الدین آشنا
A
1
عضوحقوق دان شورای نگهبان، رییس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق
حقوق وفقه
دکترمحسن اسماعیلی
B
2
رییس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
جامعه شناسی
دکتر عماد افروغ
C
3
عضوهیات نظارت برمطبوعات ومدیرکل پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد
روزنامه نگاری
دکترحسین انتظامی
D
4
عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ارتباطات
دکتر علیرضا حسینی پاکدهی
E
5
معاون سازمان صداوسیما
مدیریت استراتژیک
دکتر حسن خجسته
F
6
دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام
اقتصاد
دکترمحسن رضایی
G
7
استاد دروس خارج فقه واصول حوزه علمیه قم
علوم اسلامی
آیت الله سروش محلاتی
H
8
مدیر گروه مطالعات رسانه ای مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
ارتباطات
دکترمحمد سلطانی فر
I
9
قائم مقام مرکز رسانه های مجازی صداوسیما، دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی کشور
ارتباطات
دکتر محسن فردرو
M
10
عضومجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس پیشین صداوسیما
مدیریت
محمد هاشمی
N
11
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ورییس جمهور پیشین ورییس مجلس پیشین
علوم اسلامی
آیت الله هاشمی رفسنجانی
O
12
مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی
مدیریت
دکترفریدون وردی نژاد
P
13
یکی از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی
فلسفه
بدون نام
x
14

2-5-3- اشباع نظری در این تحقیق
بر اساس روش گراندد تئوری، در نمونه گیری نظری، اتمام جمع آوری داده از طریق مصاحبه با اشباع نظری می بایست همراه باشد. بدین معنا که مصاحبه شوندگان در اظهارات خود مطلب جدیدی را ارائه نکرده و به تکرار مطالب مصاحبه شوندگان قبلی بپردازند.
همان گونه که در بخش انتخاب نمونه نظری توضیح داده شد، 11تن از مصاحبه شوندگان بر اساس تجربیات و مسئولیتهای رسمی خود در حوزه های مختلف مرتبط با موضوع تحقیق انتخاب شدند، بنابراین در رابطه با این افراد اشباع نظری تعمیم نمی یابد، چرا که حتی تکرار مطالب نفرات قبلی مصاحبه شونده از سوی این افراد با توجه به تفاوت حرفه ای ومسئولیتی آنان واجد ارزش می باشد.
پس از اتمام مصاحبه با مسئولان ومقامات رسمی، تعدادی از کارشناسان برای تکمیل حوزه های نظری و توجه به نکات ویا ابعاد احتمالی مغفول واقع شده در مطالعات انتخاب می شوند که در این میان باتوجه به اهمیت علوم ارتباطات در موضوع تحقیق کارشناس نخست از این حوزه انتخاب گردید، نکته قابل توجه آنکه در مصاحبه کارشناس مذکور تنها سه کد جدید ودو کد تقریبا تکراری برای این حوزه وجود داشت، کارشناس بعدی در حوزه علوم اسلامی به جهت وابستگی بخشی از مبانی نظیر موضوع به علوم اسلامی انتخاب گردید که در مصاحبه وی نیز دو کد جدید و دو کد تقریبا تکراری وجود داشت ودیگر کدها در سایرمصاحبه ها تکرار شده بود .
مصاحبه چهاردهم نیز با متخصصی در حوزه ارتباطات انجام شد که در مصاحبه وی ، کد جدید بدست نیامد وبجز سه کدتقریبا تکراری مابقی کدها تکراری محسوب شد بنابراین از نظر پژوهشگر مصاحبه به اشباع تئوریک رسیده بود.
در سایر حوزه ها با توجه به حضور پنج تن از متخصصین در علم مدیریت، در میان مصاحبه شوندگان رسمی و وجود کدهای مشابه ، مصاحبه های این متخصصین مصاحبه از منظر مدیریتی به اشباع رسیده و در حوزه های جانبی نظیر اقتصاد، جامعه شناسی وحقوق نیز با توجه به مصاحبه با چهره های طراز اول این حوزه کاربردی مرتبط با تحقیق ، و پوشش حوزه های مصاحبه با پاسخهای مشابه اشباع نظری احراز گردید.

3-5-3- پارادایم
براساس نگاره پارادایم ارائه شده (صفحه 160 ) علل ایجاد تکثر در نظام رادیو تلویزیونی کشور ، در قالب چارچوب نظری حاصل از تحقیق( صفحه 144) ونگاره دلایل ایجاد تکثر در نظام رادیو تلویزیونی (صفحه 218 ) آورده شده است، بستر وشرایط دخیل در موفقیت نظام رادیو تلویزیونی متکثر در قالب مدلهای پنجگانه ( صفحات 228-250 ) تبیین گردیده و پیامدهای ایجاد تکثر در نظام رادیو تلویزیونی در قالب مدل تعاملی هفتگانه ( صفحات 202-213 ) بررسی شده و استراتژی ها نیز در قالب نقشه راه (صفحه253 ) ارائه شده است.
4-5-3- محدودیتهای تحقیق
به جهت آنکه موضوع تحقیق موضوعی کاربردی ومرتبط با حوزه سیاسی وحاکمیتی می باشد ، تعدادی از مصاحبه شوندگان به محرمانه ماندن اظهارنظرهای خود در این تحقیق تاکید داشتند که در این راستا وبا توجه به اصول اخلاقی حاکم بر تحقیقات کیفی ، شیوه رمزگذاری محتوای مصاحبه های انجام شده ، از تحقیق حذف گردیده است.
همچنین یکی از مصاحبه شوندگان نیز که از مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی می باشد ، درج نشدن نام خود را بعنوان شرط مشارکت در این تحقیق اعلام کرد که از ثبت نام وی نیز در جدول نام مصاحبه شوندگان خودداری گردید.

6-3- قلمرو زمانی وموضوعی تحقیق
1-6-3- قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در بازه زمانی سال 1390 انجام گردیده است.
2-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق عبارتست از امکان سنجی وطراحی الگوی ایجاد تکثر رادیو – تلویزیونی در نظام رادیو تلویزیونی ایران.

فصل چهارم تحلیل داده های تحقیق

1-4-مقدمه
در این بخش از تحقیق ، ابتدا با استفاده از روش گراندد تئوری ، داده های موجود در این مصاحبه ها ، ابتدا به شیوه کدگذاری باز نشانه گذاری گردیده و در ادامه، در مرحله کدگذاری محوری ، مفاهیم اولیه ، تحت عناوین کلی تری به یکدیگر منضم گردیدند تا طبقات حاصل از اجزا شکل گیرد و درنهایت در مرحله کدگذاری انتخابی ، این طبقات محوری در چارچوب عناوین ومولفه های اصلی نظریه استخراج گردیده اند.
با وجود امکان استفاده از شیوه های متعارف کمی و ریاضیات تحقیق برای وزن دهی و انتخاب مولفه ها در فرایند کدگذاری محوری وگزینشی، به دلیل احتمال آسیب دیدن فلسفه اصلی روش تحقیق، در تمرکز بر نظریه شخصی مصاحبه شوندگان که بعضا از دانش، تجربه وخبرگی منحصر بفردی برخوردارند، خودداری شده است.
همچنین در ادامه، مصاحبه های انجام شده را براساس شیوه تحلیل گفتمان در هفت عنوان اصلی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده و نظریه منتج از آن ارائه گردیده است.
لازم بذکر است که ادبیات تحقیق و بخش نخست این فصل که به بررسی مصاحبه ها با استفاده از شیوه تحلیل محتوا پرداخته ، در شکل گیری وانسجام بخش نهایی روش گراندد تئوری، که به ارائه مدل نهایی و فراتر از آن پارادایم می پردازد، موثر بوده است و از این رو بخش دیگر فصل از یافته های این پژوهش به ارائه زمینه های موفقیت رادیو تلویزیون خصوصی بعنوان بخش دیگر پارادایم مورد نیاز برای تبیین ابعاد مختلف این موضوع اختصاص یافته است.
بخش بعدی این فصل به ارائه مدل حوزه های موثر بر نظام رادیو تلویزیونی اختصاص دارد که این روابط تعاملی در این مدل و چگونگی تاثیر گذاری حوزه های مذکور بر نظام رسانه ای دیداری شنیداری به تفصیل توضیح داده شده است.
در نهایت در پایان این فصل الگوی تلفیق نظام رسانه ای دیداری – شنیداری با استفاده از مدل حوزه های موثر بر نظام رادیو – تلویزیونی ، الگوی مطلوب نظام رسانه ای دیداری – شنیداری براساس نتایج روش گراندد تئوری ارائه گردیده است.

]]>