دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درباره معماری سرویس گرا، فناوری اطلاعات

[do_widget id=kl-erq-2]

علاوه بر موارد ذکر شده، مؤلفه های فنی دیگری نیز در استقرار یک سیستم یکپارچه حاکمیت معماری سرویس گرا نقش دارند در ادامه به آنها به طور اجمال اشاره می کنیم:
سیستم امنیت معماری سرویس گرا
یک روش امنیت معماری سرویس گرا، قابلیت های امنیت سرویس و پیغام شامل احراز هویت، تبادل نشانه و کنترل مشخصه، مجوزدهی، محرمانگی، عدم انکارپذیری و ممیزی را فراهم می کند.
گذرگاه سرویس
گذرگاه سرویس یک بخش فنی از زیرساخت معماری سرویس گرا است که تعامل بین سرویس ها را در حد بالا فراهم می کند. خصوصیت اصلی گذرگاه سرویس، فراخوانی سرویس ها بین سیستم های ناهمگون است. گذرگاه سرویس باعث می شود که سرویس ها راحت تر با هم ارتباط برقرار کنند، چون ساختار داخلی سرویس ها را از هم مخفی نگه می دارد. گذرگاه مسئول انتقال داده، مسیریابی هوشمند، تامین امنیت و اطمینان بالا، مدیریت سرویس، مونیتورینگ و ثبت و آرشیو وقایع است.
وب سرویس
وب سرویس ها در حال حاضر مهمترین تکنولوژی مبتنی بر محاسبات سرویس گرا هستند که از اینترنت به عنوان رسانه ارتباطی و استاندارد های اینترنتی نظیر پروتکل SOAP (برای انتقال داده)، WSDL (برای توصیف وب سرویس) و BPEL WS (زبانی برای ایجاد هماهنگی بین سرویس ها) استفاده می کنند. شکل 14-2 نحوه استفاده از پروتکل ها و استاندارد های مذکور را نشان می دهد.

ارتباط پروتکل ها در وب سرویس
وب سرویس به هیچ سکو یا سیستم عاملی وابسته نیست و در سطح وب و از طریق شبکه ها نظیر اینترنت قابل دسترس است. همه اطلاعات مورد نیاز ارتباط در فایل XML قرار دارد که توسط مصرف کننده سرویس برای پردازش ارسال می شود.
پیاده سازی وب سرویس با ایجاد یک شیء سرویس و کلاس های جاوا( که در اسنادXML توصیف می شوند) انجام می گیرد[33].
چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا
نقش حاکمیت معماری سرویس گرا ایجاد یک رویکرد سازگار در امتداد فرایند ها،استاندارد ها،سیاست ها و رهنمود ها است تا به اجرای فرایند استقرار معماری سرویس گرا کمک کند.
حاکمیت معماری سرویس گرا چارچوبی را برای استفاده مجدد و به اشتراک گذاری سرویس ها فراهم می کند.این چارچوب شامل پیش نیاز ها ، موضوعات و مواردی است که جهت مدیریت سرویس ها در سازمان ضروری است.موضوعات اساسی که یک چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا باید به آن بپردازد عبارتند از:
بلوغ سرویس گرایی در داخل سازمان
زیر ساخت فنی معماری سرویس گرا برای مدیریت استفاده از سرویس ها از ابعاد مختلف امنیتی ، نظارتی ، کارایی ، نسخه گذاری و استفاده اشتراکی
اصول ، قواعد و سیاست های سرویس گرایی : چگونگی استفاده و به کارگیری مصنوعات معماری سرویس گرا
روال ها و فرایند های فناوری اطلاعات با تمرکز بر سرمایه گذاری سرویس ها ، به اشتراک گذاری سرویس ها و همچنین ایجاد انگیزه برای استفاده مجدد از سرویس ها ، تعریف ،طراحی سرویس ها
نیازمندی های کسب وکاری
آموزش
نقش ها و مسئولیت ها
ساختار سازمانی
چارچوب حاکمیت معماری سرویس گرا شامل 1)یک مدل مرجع حاکمیت که به عنوان نقطه شروع به کارگرفته شده و شامل 4 مولفه اصلی زیرساخت فنی،سیاست ها،فرایند ها و نقش هاست و2)چرخه حیات سرویس که یک فرایند تکرار پذیر برای تعریف سرویس و بومی سازی مدل حاکمیت SOA است.

]]>