دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله رایگان درباره قانون مجازات اسلامی، مجازات اسلامی

[do_widget id=kl-erq-2]

5- در این قانون یکی از مزیت های قابل تحسین، تفکیکی است که در هر مورد، از تعریف و تقسیم بندی جرائم گرفته تا میزان مجازات و تشدید و تخفیف می باشد. از جمله این موارد که مشهودتر است بحث تعدد جرم می باشد.
6- در مورد تعدد جرم یکی از نقاط قوت آن حذف تفاوت میان انواع تعدد جرم از یک نوع و تعدد جرم از نوع مختلف می باشد. با توجه به گفته های پیشین این تقسیم بندی به نوعی تبعیض بود بین کسی که چندین بار یک جرم را مرتکب شده و کسی که چند جرم مرتکب شده، که قانون جدید این مشکل را برطرف نموده است.
7- از دیگر مزایای این قانون وسعت دادن به مسئله سردستگی و تعریف این جرم و معانی مرتبط با آن
می باشد. که در قوانین قبلی متروک مانده بود.
معایب:
1- همان گونه که در ابتدا به آن اشاره گردید، اشکال وارد و عمده این قانون علی الخصوص در رابطه با موضوع مطروحه، کپی برداری از قانون قبلی است که در فصل آخر بخش دوم به آن ها به تفکیک پرداخته شد.
2- از دیگر ایرادات وارد بر قانون جدید، سخت گیری قانون گذار در اعمال و میزان مجازات حبس
می باشد. شعار دستگاه قضاء در دادرسی ها بر مدار حبس زدایی است، ولی در عمل و از سوی قانونگذار این مهم نادیده گرفته و در جای جای این قانون این نقص دیده می شود. به عنوان مثال یکی از این موارد بحث تخفیف مجازات در مورد تکرار و تعدد جرم است که قانونگذار با مضیق کردن و تعیین حدود و ثغور آن به طور محدود دست قاضی را در اعمال تخفیف بیشتردر مواردی که بنا بر نظر قاضی لازم است بسته نگه داشته است.
3- از دیگر معایب این قانون حذف و عدم اعمال مجدد ماده 48 مکرر قانون مجازات اسلامی در مورد نظارت بر مجرمین سابقه دار می باشد.
از دیگر انتقادات وارد بر این قانون نظیر قوانین قبلی، اعمال تشدید مجازات تنها در مورد سردسته گروه می باشد. بهتر و معقول تر می بود اگر، مجازات افرادی که سردسته نبوده و در رأس گروه قرار ندارند و در رده های میانی قرار می گیرند اما دارای نقش کلیدی در جهت پیشبرد اهداف گروه می باشند و در استمرار آن نقش اساسی دارند، هم تشدید می شد. زیرا این افراد نیز دارای حالت خطرناک که مورد نظر قانونگذار برای اعمال تشدید مجازات میباشد را دارا هستند.
به عنوان آخرین انتقاد می توان این موضوع را ذکر کرد که قانونگذار با تکرار اشتباه قانونگذار قبلی سابقه محکومیت به حد یا قصاص را در تحقق تکرار جرم محسوب ننموده است . همان گونه که این مسئله در جای خود بحث گردید کسی که مرتکب جرایم مشمول مجازات حد و قصاص می شود ، به مراتب خطرناک تر از کسی است که مرتکب جرایم تعزیری می گردد و برای مقابله با حالت خطرناکی وی و اعمال مجازات شدیدتر باید مقررات تکرار جرم در حق وی اجرا شود .
پیشنهادات :
در دنیای کنونی که داعییه حقوق بشر را دارد، کشورها در نظام های قانونگذاری خود نوع و نحوه مجازاتها تغییر داده و در همین راستا از مجازات و میزان حبس کاسته شده و مجازات های جایگزین حبس در نظر گفته شده است. هم چنین به جای اینک
]]>