دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله سازمان بهداشت جهانی، عوامل ژنتیکی

[do_widget id=kl-erq-2]

1-1 مقدمه
سرطان یا چنگار تقسیم نامتقارن سلولهای بدن است. سرطان زمانی ایجاد میشود که سلولهای قسمتی از بدن شروع به رشد غیر قابل کنترل کنند. سرطانها انواع مختلفی دارند ولی همه آنها زمانی ایجاد میشوند که سلولهای غیر طبیعی خارج از کنترل شروع به رشد میکنند، سلولهای سرطانی بیشتر از سلولهای طبیعی عمر کرده و تکثیر می شوند[1]. سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در سراسر جهان است. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی سرطان عامل 13% از مرگها میباشد. همچنین انجمن بهداشت امریکا گزارش میدهد که 6/7 میلیون نفر در سال 2007 بر اثر سرطان جان خود را از دست دادهاند. و در گزارش دیگری WHO اعلام میکند که 84 میلیون نفر در سالهای 2015-2005 بر اثر سرطان جان باختند[2]. روشهای درمانی موجود علیرغم پیشرفتهای چشمگیر هم چنان نمیتوانند به درمان قطعی این بیماری اذعان نمایند. انتخاب پذیری پایین داروهای شیمیایی موجود در روشهای شیمی درمانی و نیز قرار گرفتن بافتهای سالم در معرض تابش پرتوهای پرانرژی موجب میگردد که درمانهای متداول کنونی هدفمند نباشند. از سوی دیگر سیستم دفاعی بدن به عنوان سدی در برابر هجوم عوامل دارویی مانع از انتقال کامل دارو به بافت تومور میگردد. از این رو دانشمندان به منظور غلبه بر این مشکلات به سوی روشهای کمتر تهاجمی مانند فتوداینامیک تراپی متمایل گشته اند. این روش درمانی با بهره گیری از منابع نور بی خطر به طور انتخابی تواماً هدف را مورد هجوم قرار داده و کمترین آسیب به بافت سالم وارد خواهد شد. از سویی دیگر هدایت مواد حساس به نور به بافت تومور نیازمند عبور از سدهای زیستی است که میتواند تأثیر چشمگیری در راندمان درمانی و افزایش طول عمر بیماران داشته باشد.

1-2 سرطان
سلولهای سرطانی از سازوکارهای عادی تقسیم و رشد سلولها تبعیت نمینمایند. به عبارتی سرطان در اثر تغییر در برنامه حیاتی یک یا چند سلول بدن رخ میدهد، به طوریکه روند مرگ کنترل شده سلول از حالت عادی خارج شده و جمعیت این نوع از سلولهای جهش یافته به طور کنترل ناپذیری افزایش مییابد. دلایل متعددی همچون عوامل ژنتیکی یا مواردی که موجب اختلال در فعالیت سلولها می شوند، از جمله قرار گرفتن در معرض مواد سرطانزا و تشعشعات خطرناک و بسیاری عوامل محرک دیگر در شکلگیری سرطان مطرح شده است. از سویی دیگر این سلولها قابلیت انتشار در سایر بافتهای بدن را دارا میباشند که خطر نفوذ در بافتهای حیاتی را به وجود آورده و کنترل بیماری را دشوارتر مینمایند. روشهای تشخیصی موجود با مکانیسمهای متعدد میتوانند در مراحل مختلف این بیماری آن را شناسایی نمایند. در صورت تشخیص زود هنگام این بیماری میتوان روند رشد این بیماری را تحت کنترل در آورد و عمر بیمار را به طور چشمگیری افزایش داد. این در حالی است که تشخیص دیر هنگام این بیماری با چالش های متعددی همراه بوده و عمدتاً نتایج مناسبی نخواهند داشت ]3[.
1-2-1 راه های گسترش سرطان
سرطان به سه طریق در بدن گسترش مییابد که عبارتند از:
بافت: سرطان به بافت سالم مجاور حمله میکند.
دستگاه لنفاوی: سرطان به دستگاه لنفاوی حمله میکند و در عروق لنفاوی حرکت مینماید و به دیگر نقاط بدن میرسد.
خون: سرطان به سیاهرگها و مویرگها حمله میکند و به همراه خون به دیگر نقاط بدن میرسد.
1-2-2 روشهای تشخیص
روشهایی برای تشخیص سرطان وجود دارد که در ادامه به معرفی آنها میپردازیم:
1-2-2-1 غربالگری(بیماریابی) :
غربالگری به مفهوم تشخیص زودرس سرطان در افراد بی علامت است که حیات بیمار را تضمین میکند. غربالگری سرطان برای گروههای زیر در دسترس است:
الف) عموم مردم: سرطانهای پستان، روده بزرگ، دهانه رحم و پروستات از دسته سرطانهایی میباشند که توسط غربالگری تشخیص داده میشوند.
ب) گروههای با احتمال بالای ابتلا به سرطان: سرطانهای ریه، کبد در هپاتیتB و C مزمن، معده، بیضه نیز از دسته سرطانهایی میباشند که در این گروه غربالگری میشوند.
1-2-2-2 آزمایش خون:
گاهی در تشخیص بیمارانی که علائم مبهم دارند اندازهگیری سطح تومورمارکرها برایشان درخواست میگردد. تومورمارکرها مواد پروتئینی هستند که در ادرار یا سرم فرد وجود دارند و توسط تومور یا بدن فرد در پاسخ به سرطان تولید میشوند. تومورمارکرها انواع مختلفی دارند، برخی در نوع خاصی از سرطان تولید میشوند و به اصطلاح اختصاصی اند و برخی در انواع مختلفی از سرطان ها دیده میشوند. تومورمارکرها اسامی متفاوتی دارند و برای بررسی سرطانهای متفاوت مورد بررسی قرار میگیرند مثلا PSA برای سرطان پروستات،CEA برای سرطان روده بزرگ و پستان، CA125 برای سرطان تخمدان و CA19-9 برای سرطان لوزالمعده و غیره.
1-2-2-3 رادیوگرافی از قفسه سینه(CXR):
این تصویربرداری در بیماران با سرطان ریه و بیمارانی که پزشک مشکوک به انتشار سرطان از جایی دیگر به ریه بیمار است بکار میرود.
1-2-2-4 ماموگرافی:
این روش برای تشخیص زود هنگام سرطان پستان بسیار مفید است.
1-2-2-5 سونوگرافی:

]]>