دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله کهگیلویه و بویراحمد، محصولات کشاورزی

[do_widget id=kl-erq-2]

شهرستان جدید بهمئی به مرکزیت شهر لیکک با مساحت 4632 کیلومترمربع دارای 2 بخش و 4 دهستان می باشد، در غرب استان واقع شده است. از شمال به شهرستان ایذه (خوزستان)، از غرب به رامهرمز (خوزستان)، از شرق به کهگیلویه و از جنوب به شهرستان بهبهان (خوزستان) محدود می شود. دریاچه آب الوان بهمئی یکی از مهم ترین مناطق جذب توریست در این شهرستان است (وبگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی گردشگری، 1391).<br/>3-3- اقلیم استان
نزدیکی به خلیج فارس باعث به وجودآمدن جریان بادهای باران آور متفاوت و در نتیجه بارش نسبتاً خوبی در این منطقه شده است. زیرا این منطقه از یک سو تحت تأثیر جریان عمومی سیبری، مدیترانه، آتلانتیک، دریای سرخ، شمال آفریقا و خلیج فارس بوده و از سوی دیگر وضعیت خاص و امتداد این رشته کوه ها باعث انحراف و دگرگونی در جریانات عمومی می شود. به هر حال متأثر بودن از توده های هوا که تقریباً نسبت به سایر نواحی زاگرس از فراوانی بیشتری برخوردار بوده و وضع خاص این ناحیه بالاخص وجود رشته کوه دنا که به منزله یک سد عظیم و دیوار سترگ سراسر شمال و شمال شرق استان را در برگرفته و سبب نزول مقدار فراوانی باران در این ناحیه نسبت به سایر مناطق همجوار می شود.
تغییرات شدید ارتفاعی، وضعیت خاص توپوگرافی، جهت عمودی سلسله ارتفاعات بر جهت وزش بادهای باران آور و سایر عوامل نظیر وضعیت خاص زمین شناسی ناحیه سبب شکل گیری اقلیم های متفاوتی در این منطقه از کشور گردیده است. به نحوی که طبق تقسیمات اقلیمی کوپن سه اقلیم متفاوت شامل اقلیم نیمه خشک با باران زمستانه، اقلیم مدیترانه ای و اقلیم بری مرطوب با تابستانی کوتاه خشک و خنک تقسیم می شود. بر اساس سیستم دومارتن دارای پنج هویت اقلیمی از اقلیم نیمه خشک شدید تا اقلیم مرطوب می باشد در سیستم طبقه بندی آمبرژه فقط ناحیه سردسیر استان دارای چهار هویت اقلیمی از اقلیم نیمه خشک سرد تا اقلیم ارتفاعی که شامل کوه دنا و سایر کوه های مرتفع است، تقسیم می شود (طرح آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد، 1386).
ناحیه گرمسیری: این ناحیه در قسمت جنوب و غرب استان با وسعتی بیش از 8000 کیلومترمربع واقع شده و آب و هوایی گرم و نیمه خشک دارد. باران این منطقه از آبان ماه آغاز می شود و تا اردیبهشت ماه به تناوب ادامه می یابد. در مقایسه با ناحیهسردسیری، میزان بارندگی در این قسمت نسبتاً کم است. همچنین در این مناطق یخبندان بهندرت اتفاق می افتد. این قسمت از استان کهگیلویه و بویر احمد درختان پسته کوهی فراوان دارد.
ناحیه سردسیری: این ناحیه با وسعتی بیش از 6500 کیلومترمربع با ارتفاع متوسطی در حدود 2100 متر از سطح دریای آزاد، در شمال و شرق استان و در مجاورت استان های فارس، اصفهان و چهار محال و بختیاری واقع شده است. دمای متوسط این ناحیه از 36 درجه سانتی گراد در گرم ترین ماه های سال تا 10 درجه زیر صفر در فصل سرما متغیر است. بارش این ناحیه نیز معمولاً از آبان ماه شروع و تا اردیبهشت ماه بهتناوب ادامه می یابد و بیشتر بارش آن به صورت برف است. این قسمت از استان که در واقع جنوبی ترین بخش زاگرس مرطوب است با جنگل های وسیع و زیبای بلوط پوشیده شده است و سرچشمه رودهای بزرگ و پر آبی مانند کارون و مارون است. فصل یخبندان منطفه دربعضی از نقاط، شهریور آغاز و تا اواخر اسفند ماه ادامه می یابد. در این استان بادهایی با جهات مختلف می وزند که مهّم ترین آن ها عبارتند از: بادهای موسمی و بادهای محلی (طرح آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد، 1386).
3-3-1- بادهای استان
– بادهای موسمی : این بادهای نسبتاً شدید به نام باد شمال و باد جنوب معروف هستند. باد شمال بادی است که از طرف شمال غربی از دریای مدیترانه و گاهی از اقیانوس اطلس به داخل منطقه نفوذ می کند. وزش این باد در جهت عبور ابرهای باران زایی است که از استان لرستان وارد منطقه می شوند و در زمستان سبب بارش می گردند. باد جنوب نیز یکی دیگر از بادهای موسمی است که از سمت جنوب و جنوب غربی به ویژه در اواخر بهار و تابستان به داخل منطقه نفوذ می کند. این باد گرمی و خشکی بیش از حدی همراه دارد و اغلب موجب آسیب های فراوانی به مزارع و محصولات کشاورزی منطقه می شود.
– بادهای محلی : علاوه بر بادهای موسمی شمال و جنوب که در تمام منطقه می وزند، بادهای دیگری نیز در نواحی مختلف نسبتاً محدود و کم وسعت استان می وزند که به بادهای محلی شهرت دارند.
– مهم ترین بادهای محلی عبارتند از:
– باد آشوب: در سر رود بویراحمد علیا می وزد، به طوری که تمام خار و خاشاک و علف های خشک منطقه را جمع نموده و با خود می برد. در گرمسیر بویراحمد سفلی نیز این باد می وزد، ولی جهت معینی ندارد.
– باد زیر روز: در هنگام غروب از طرف مغرب در ناحیه، بهمئی احمدی می وزد.
– کوه باد: از سمت شمال غربی منطقه، بهمئی احمدی می وزد و دنباله همان باد است.
– باد حیران: در بویراحمد گرمسیر از سمت شرق می وزد.
– باد چوغان: سخت ترین باد محلی منطقه است و معمولاً در سقاوه بویراحمد سفلی می وزد. این باد، زمستان ها از سمت شمال می وزد و گاهی ممکن است وزش آن تا هفت شبانه روز با شدت زیاد ادامه یابد (طرح آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد، 1386). وضعیت اقلیمی استان در نقشه 3-3 ارایه شده است.

نقشه 3-3: طبقات بارندگی استان کهگیلویه و بویراحمد
3-4- زمین شناسی استان
استان کهگیلویه و بویراحمد در جنوب باختری ایران و در بخش میانی ارتفاعات زاگرس قرار دارد. از نگاه زایشی، دو واحد فیزیوگرافیک شاخص بر استان حاکم است بخش جنوب باختری آن (استان) بیشتر در حیطه ریخت های نهشتی است که حاصل انباشت و تمرکز آواری های حاصل از فرسایش بلندی ها است که در محیط ها خشکی و پیش بوم ارتفاعات بر جای گذاشته شده اند. اشکال فیزیوگرافیک نهشتی عموماً سیمای دشت آبرفتی و دامنه ای دارند که حاصل ترابری مواد آواری توسط جریان های سیلابی است با عقب نشینی و فرسایش بلندی های استان همراه است.عملکرد هرز آب های سطحی بر این اشکال فیزیوگرافیک با ایجاد سطوح توپوگرافی ملایم با شیب کم و همچنین ایجاد شبکه آبراهه های متراکم همراه است. از نگاه زمین شناسی عمومی و پهنه های ساختاری استان کهگیلویه و بویراحمد بخشی از ایالت زمین ساختی زاگرس است ولی در اینجا ویژگی های زمین شناسی و به ویژه خاصه های ساختاری یکسان و یکنواخت نیست به طوری که در یک راستای شمال خاوری به جنوب باختری استان کهگیلویه و بویراحمد دو پیکره زاگرس مرتفع و زاگرس چین خورده را در خود جای داده است. در بخش زاگرس چین خورده ـ رانده شده استان کهگیلویه و بویراحمد، توالی های رخنمون شده را می توان به چند واحد تکتونواستراتیگرافی تقسیم کرد. توالی های پلاتفرمی پالئوزوئیک تریاس میانی رخنمون های محدود دارند. هسته بیشتر تاقدیس های بلند ناحیه متشکل از سکانس های کربناتی ـ مارونی زوراسیک – کرتاسه است که رخساره دریای تتیس جوان را تشکیل دادند. از نظر زمین شناسی و ژئومورفولوژی این استان به سه منطقه یاسوج، دهدشت و دوگنبدان تقسیم می گردد.
3-4-1- منطقه یاسوج
منطقه کوهستانی است که از ناودیس ها و تاقدیس های موازی ودر جهت شمال غربی به جنوب شرقی تشکیل یافته ودارای دره های باریکی است که فقط بخشی از آن ها را دشت های رسوبی و قابل کشت تشکیل می دهند. تشکیلات زمین شناسی این منطقه عبارت است از سنگ های آهکی سخت دوره کرتاسه و آئوسن و میوسن و مهم ترین دشت های رسوبی منطقه را یاسوج و دشت روم تشکیل می دهند (طرح آمایش سرزمین استان کهگیلویه و بویراحمد، 1386).
3-4-2- منطقه دهدشت

]]>