دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق با موضوع سرمایه گذاری، زبان فارسی

4- بنویس خیر
5- به مرحله ی 7 برو
6- بنویس بلی [do_widget id=kl-erq-2]
7- پایان

بلی

خیر

با این سیر مختصر دریافتیم که نرم افزارها همچون بیشتر آثار ادبی و هنری ماهیتی نوشتاری دارند . ما در بقیه ی آثار ادبی و هنری هم ابتدا زمانی که می خواهیم دست به خلق اثر بزنیم هدف خود را تعیین می کنیم در ذهن و یا بر روی کاغذ مراحل کار را ترسیم می کنیم و اثر را خلق می کنیم ، البته بایستی دانست برخی از آثار ادبی و هنری نیز هستند که ماهیتی نوشتاری ندارند اما ما با توسل به نمادهای بارز این آثار به مقایسه می پردازیم .
در این جا این شباهت ها را با کتاب که یکی از بارزترین آثار ادبی است نشان می دهیم . برای نوشتن یک کتاب نویسنده در ابتدای امر هدف خود را از پدیدآوردن مشخص می نماید سپس به تهیه ی نقشه ی راه یا همان پلان می پردازد که بدون داشتن پلان مناسب اثر پدید آمده اثر شایسته ای نخواهد بود . در حقیقت در این مرحله فصل بندی کتاب با جزئیات آن نشان داده می شود این شباهت تا جایی است که در هر دو اثر، پدید آورنده با زبان انسانی آن ها را می نویسد . یکی از دیگر شباهت های کتاب و نرم افزار در قابلیت ترجمه ی آنها به زبانی دیگر است در نرم افزار از زبان انسان به زبان کامپیوتر ( ماشین ) یا بالعکس و در کتب از زبان مردمی به زبان مردم دیگر مثل ترجمه از زبان فارسی به انگلیسی و بالعکس .
ب ) بخش های غیر نوشتاری نرم افزار
همان طور که دیدیم بخش های نوشتاری نرم افزار شامل متن خود نرم افزار بود که اول به زبان انسان و سپس به Object code( زبان کامپیوتر ) تبدیل می شود اما این همه ی مسئله نیست نرم افزار علاوه بر دستورات الگوریتم و تحلیل نیاز را نیز شامل می شود به عبارت دیگر همه ی اهمیت نرم افزار به عملکرد آن نیست .
الگوریتم که همان ساختار نرم افزار است از بخش های غیر نوشتاری نرم افزار محسوب می شود جالب است بدانیم که حمایت از نرم افزارها معمولا تنها به شکل ظاهری آن ها یعنی مرحله ی Object code محدود می شود و قبل از این حمایتی صورت نمی گیرد و ایراد اساسی این است که به راحتی می شود قسمت اصلی که تحلیل نیازها و تهیه ی الگوریتم است را مورد استفاده قرار داد .
شاید بتوان یکی از دلایل عدم حمایت از قسمت های دیگر نرم افزار را هدف قانون گذار در پیشرفت دانش دانست و همین امر باعث اختلاف نظر میان گروه هایی شده است که برخی خواهان حمایت حداکثری از نرم افزارهای تولیدی هستند و عنوان می دارند بایستی از این مرحله هم حمایت به عمل آید تا تولید و سرمایه گذاری بیشتری انجام شود وگروهی که اعتقاد آن ها بر این است که با این امر جلوی پیشرفت دانش گرفته می شود و حمایت وسیع از نرم افزارها باعث می شود که پدیدآورندگان آثار جدید با مشکلاتی همچون اجازه ی بهره برداری در مورد آثاری که اندک بهره ای از آنها برده ، روبرو شوند .
گفتار دوم :
کاربرد غیر صنعتی نرم افزار
یکی دیگر از شباهت های نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری در این مطلب است که این آثار کاربردی صنعتی ندارند . این مطلب بدین معنا نیست که از این آثار در صنعت استفاده نمی شود بلکه بدین معناست که این آثار مانند اختراعات و ابتکارات کابردی بنیادین در صنعت ندارند . ماده ی 1 قانون ثبت اختراع طرح های صنعتی و علایم تجاری اختراع را نتیجه ی فکر فرد یا افراد می داند که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند و مشکلی را در یک حرفه ، فن ، فناوری ، صنعت و مانند آن ها حل می نماید و همچنین در ماده ی 2 همین قانون اختراعی را قابل ثبت می داند که دارای کاربرد صنعتی با شد یعنی کاربرد صنعتی از خصیصه های اصلی یک اختراع است که در نرم افزارها دیده نمی شود .

]]>