دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع تحقیق با موضوع قرارداد کلیک رپ، مفهوم قرارداد

قرادادهای انتقال نرم افزارهای رایانه ای از نظر شکل و شیوه ی انتقال در مواردی متفاوت از قراردادهای انتقال سایر آثار ادبی و هنری است . بایستی این گونه گفت که ماهیت خاص نرم افزارهای رایانه ای در مواردی قراردادهایی را ایجاب می کند که در هیچ جای دیگری مشاهده نمی شود به عنوان مثال وجود کد منبع در نرم افزاری نیاز انتقال گیرنده به آن در مواردی خاص ، موجب می شود تا قراردادی به نام اسکرو منعقد شود و شخص سومی به این قرارداد اضافه شده تا اگر به کد منبع نیاز بود آن را به انتقال گیرنده تحویل دهد و از طرفی هم در حفظ کد منبع امانت دار انتقال دهنده باشد . برای نشان دادن این تفاوت ها چند نمونه از قراردادهای انتقال نرم افزار را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم : [do_widget id=kl-erq-2]
الف ) شرینگ رپ :
معنای شرینگ رپ بسته بندی شده در نایلون است . در این گونه قراردادها دیسک حاوی نرم افزار با اسنادی در رابطه با آن نرم افزار ارائه می شود . در این قراردادها بر روی این بسته یا نایلون حاوی مدارک و دیسک نرم افزار نوشته شده است که باز کردن بسته به معنای قبول شرط های این قرارداد حق امتیاز است .
شرط هایی که عموما خریداران از آن ها مطلع نیستند و فقط برخی از آن ها ، آن هم در موارد خاص قابل رویت است بنابراین خریدار نرم افزار با باز کردن نایلون به شرایطی تن می دهد و آن ها را از قبل قبول کرده که امکان آگاهی از آن ها را نداشته است .
ب ) کلیک رپ :
برخلاف شرینگ رپ که قراردادی است که حضورا توسط خریدار و فروشنده انجام می شود قرارداد کلیک رپ از طریق اینترنت انجام می شود . یعنی خرید از طریق اینترنت انجام می شود و وقتی خریدار به صحنه ی وب فروشنده مراجعه می کند و به وسیله ی اعتباری ثمن معامله را می پردازد می تواند نرم افزار را دانلود کرده و به کامپیوتر خود منتقل کند . در قرارداد کلیک رپ برخلاف شرینگ رپ برای نصب کامل نرم افزار همه ی شرط های قرارداد بایستی خوانده شود ( قابل خواندن است ) و در آخرین مرحله نصب کامل تنها با کلیک کردن بر روی گزینه ی قبول ، بله ، موافق ام و .. صورت می گیرد . اگر بر روی واژه ی خیر کلیک کنیم نرم افزار نصب نمی شود یعنی پس از پرداخت ثمن شرایط قابل دیدن است و بایستی موافقت خریدار ابراز شود .
پ ) بروز رپ :
بروز رپ هم مثل کلیک رپ از قراردادهای حق امتیازی است که از طریق اینترنت خریداری صورت می گیرد تنها تفاوتی که با قرارداد کلیک رپ دارد این است که در این نوع قراردادها مشتری مجبور به اعلام رضایت با کلیک بر روی دکمه موافق ام ، قبول است و … نیست و برای نصب لازم نیست از گزینه ای که تمام شرایط در آن نوشته شده عبور کند بلکه شرایط در قسمتی در کنار علامت انتقال می باشد و مشاهده ی این شرایط اجباری نیست . همان طور که ملاحظه شد شکل انتقال نرم افزار در این قراردادها متفاوت از قراردادهای انتقال سایر آثار ادبی و هنری است . قرادادهای انتقال آثار ادبی و هنری غالبا به شکل سنتی منعقد گردیده و شرایط قرارداد قبل از انعقاد آن قابل مشاهده و در بسیاری از موارد قابل چانه زنی است. اقتضائات نرم افزار در بسیاری از موارد باعث این تفاوت ها شده است .
ت) قراردادهای سه جانبه در نرم افزار(اسکرو) :
در اکثر قراردادهای واگذاری آثار ادبی و بهتر است بگوییم همه ی آن ها یک ایجاب و یک قبول وجود دارد یعنی پدیدآورنده به عنوان موجب شناخته می شود و کسی که حق استفاده و یا هر حق دیگری به او واگذار می شود به عنوان قبول کننده ایجاب را قبول می کند و عقد کامل می شود اما در مورد نرم افزارها قراردادهایی وجود دارد که متشکل از یک ایجاب و دو قبول است که اصطلاحا به آن ها قراردادهای سه جانبه یا اسکرو گفته می شود . در این قرارداد امتیاز دهنده به عنوان موجب عمل می کند و امتیاز گیرنده و نماینده امانی طرف های قبول این ایجاب قرار می گیرند .
مفهوم قرارداد اسکرو : زمانی که مالک یک نرم افزار قصد دارد امتیاز استفاده از نرم افزار خود را به شخصی اعطا کند از آن جا که ممکن است در عمل معایبی در نرم افزار پیدا شود و یا این که نرم افزار نیاز به تغییر و توسعه پیدا کند و قراردادی با شخص ثالثی منعقد می شود که او امین دو طرف قرارداد است کد منبع به صورت امانت به امین داده می شود و هر زمانی که مشکلاتی برای نرم افزار پیدا شد او موظف است کد منبع را به انتقال گیرنده بدهد . او علاوه بر تعهد دادن کد منبع به انتقال گیرنده ، در مقابل انتقال گیرنده متعهد به حفظ و حراست از کد منبع می باشد .
همان طور که قبلا هم گفته شد نرم افزارها در ابتدای امر به صورت کد منبع اند و سپس به شکل زبان ماشین در می آیند . مسئله ای که وجود دارد این است که اگر امتیاز گیرنده با چنین مسائلی مواجه شد و دسترسی به امتیاز دهنده نداشت و یا این که نخواست کمک کند و یا اتفاقی به نام ورشکستگی برای شرکت امتیاز دهنده افتاد خسارت عظیمی به امتیاز گیرنده وارد می شود از طرفی اگر بخواهد کد منبع را در اختیار امتیاز گیرنده قرار دهند امکان افشای اطلاعات نرم افزار وجود داشته و به صلاح امتیاز دهنده نیست .
در نتیجه برای جلوگیری از این اتفاقات شخصی به نام نماینده ی امانی کد منبع ها را در اختیار می گیرد تا هر زمان که نیاز به رفع عیب و تغییر و اصلاح و توسعه ی نرم افزار بود به راحتی بتوان کد منبع ها را از نماینده ی امانی گرفت و در اصلاح نرم افزار استفاده کرد . همان طور که ملاحظه گردید ساختار ماهیتی متفاوت نرم افزارها باعث تفاوت در قر اردادهای حق امتیاز و انتقال آن ها نیز شده است .
همان طور که ملاحظه گردید نرم افزارها به دلیل ماهیت خاص ، جنبه های پیدایش ، آثار انتقال و ارائه از طریق اینترنت نیاز به قراردادهای جداگانه و خاصی در واگذاری دارند . بررسی چهار نوع از این قراردادها نشان دهنده تفاوتی عام در مورد انواع این قراردادهاست . نکته ای که بایستی به آن اشاره شود این است که این تفاوت ها مانع از این مسئله نیست که در مورد نرم افزارها و سایر آثار ادبی و هنری قرار دادهای مشابهی نیز وجود داشته باشد اما تفاوت های نرم افزار و سایر آثار ادبی و هنری عموما باعث تفاوت در قراردادهای انتقال یا واگذاری آن ها می شود .
بخش سوم :
ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار و تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها
فصل اول :
ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار
فصل دوم :
تحلیل حقوق ایران از حیث نحوه ی حمایت از نرم افزارها
فصل اول :
ضرورت حمایت های ویژه از نرم افزار
گفتار اول :
تفاوت در حقوق مادی و مستثنیات آن
الف ) تفاوت در حقوق مادی :
ابتدا شرح مختصری از حقوق مادی مندرج در قوانین داخلی ارائه می شود و سپس به بررسی هر یک از حقوق مادی و مسائل آن ها می پردازیم . ماده ی 3 ق ح ح م م ه حقوق پدیدآورنده را به اختصار نام برده است . قانون گذار در این ماده بیان می دارد : « حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. » در این ماده حق نشر ، پخش ، عرضه و اجرای اثر از جمله حقوق مادی پدید آورندگان این آثار شناخته شده است .
]]>