منابع مقالات علمی :تحقیق ماهوی و تاریخی۹۲- قسمت ۵۸

0 Comments

اشاره شد که در تطبیق هر یک از فقراتی حدیث شریف به مقامات و مراتب مختلف از اهل بدایات تا اهل نهایات اختلاف نظرهایی وجود دارد. به طوری که برخی هر چهار فقره اصلی حدیث شریف را شرح یک حقیقت و یک مرتبه به چند عبارت دانسته‌اند. نه این که هر فقره یک مرتبه از حقیقت باشد. مرحوم قمشه‌ای که طرفدار دیدگاه نخست است، می‌نویسد: این عبارت، یعنی فقره نخست (کشف سبحات للجلال) و عبارات بعد همه شرح یک حقیقت است و توضیح یک مقصود، منتهای با عبارات مختلف است. وی سپس به اشعار زیر تاکید کرده است:

جمله یک ذات است امّا متصف جمله یک معنی عبارات مختلف
و همه در حقیقت: عبارتنا شتی و حسنک واحد و کلّ الی ذاک الجمال یشیر
(حکمت الاهی ص ۲۷۵)
پی نویس شماره ۲۷ ص ۱۴۵
عشق حضرت حقّ به خلق تابع و ظلّ عشق به ذات خود است. ذات حقّ چون کل حسن و حسن کل است و «او» عین علم به ذات خود است و به علم حضوری همواره تمام اوصاف حسن نزدش حاضر و به جمال خویش ناظر است، این حسن کامل و این حضور دائم منشاء و سبب عشق است، عشق دائمی و کامل نسبت به ذات خودش و لذا حضرت حقّ بذاته – حتّی اگر هیچ غیری در بین نباشد- عاشق و معشوق است. و چون بالضرورۀ عشق به هر چیز، عشق به آثار آن هم خواهد بود، پس خداوند عاشق، آثار و مخلوقات خود است. با آنکه مستغنی از خلق است، محبّ خلق است و همین حبّ سبب و منشأ ایجاد است. (حکمت الهی، ص۲۷۹-۲۸۰).
کتابنامه
قرآن کریم
امام على بن ابى طالب علیه السلام، نهج البلاغه، انتشارات دار الهجره قم‏، ۱۳۷۰٫
ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ق.
ابن اعثم کوفی، الفتوح، دارالأضواء، بیروت، ۱۹۹۱
ابن حجر عسقلانی ، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،
ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الإصابه فی تمییز الصحابه، دار الکتب العلمیه،
ابن سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت: دار بیروت، ‎‎۱۳۶۴.
ابن ‌سینا، ابو‌علی حسین بن عبدالله، الاشارات و التنبیهات، ‌تصحیح حسن مشکان طبسی، مقدمه منوچهر صدوقی‌سها، تهران، کتابخانه فارابی، ‎۱۳۶۰.
ابن سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، الشفاء، الالهیات ،انتشارات بیدار، قم‏، ۱۴۰۰ق
ابن‌ سینا، ابوعلی حسین بن عبدالله، الهیات از کتاب شفاء، ویراستار، مترجم، ابراهیم دادجو، امیرکبیر، ۱۳۸۸٫
ابن شهرآشوب مازندرانى، مناقب آل أبی طالب علیه السلام، مؤسسه انتشارات علامه قم، ۱۳۷۹ هجرى قمرى‏
ابن عساکر ابوالقاسم علی بن حسن دمشقی، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق محمد باقر محمودی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ ش ، ج۵۰
ابن‌ فنّاری، محمد بن حمزه بن محمد العثمانی، مصباح الانس فی شرح مفتاح غیب الجمع و الوجود صدرالدین قونوی، محمد بن اسحاق، مع تعلیقات میرزا هاشم بن حسن بن محمد علی الکیلانی اشکوری و حسن‌زاده آملی، تهران، فجر و اداره کل انتشارات و تبلیغات، ‎۱۳۶۳.
ابن فهد حلى، عده الداعى، دارالکتاب الاسلامى، ۱۴۰۷ هجرى قمرى
ابن‌ منظور، لسان العرب، بیروت، دارصادر، ‎۱۹۹۰م / ‎۱۴۱۰ق‌ / ‎۱۳۶۹.
احسائى، ابن ابى جمهور، عوالی اللآلی، ۴ جلد، انتشارات سید الشهداء (ع) قم، ۱۴۰۵ هجرى قمرى‏
اخگر حیدرآبادی، میرزا قاسم علی، مجموعه رسائل عرفانی، با مقدّمه و تصحیح و تحقیق ملیحه کرباسیان و محمّد کریمی زنجانی اصل، تهران، ۱۳۷۵
إربلى، على بن عیسى، کشف الغمه، چاپ مکتبه بنى هاشمى تبریز، ۱۳۸۱ ق. ‏
آمدى، عبدالواحد بن محمد تمیمى، غرر الحکم و درر الکلم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم، ۱۳۶۶ .
الآملی، السید حیدر بن علی، اسرار الشریعه و اطوار الطریقه و انوار الحقیقه، به کوشش محمد خواجوی، تهران، ۱۳۶۲ش
الآملی، السید حیدر بن علی، تفسیر المحیط الاعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب الله العزیز المحکم، حققه و قدم له و علق علیه محسن الموسوی التبریزی، تهران، وزارت الثقافه و الارشاد الاسلامی، مؤسسه الطباعه و النشر، ۱۴۱۶ ـ ۱۴۱۴ق‌ / ۱۳۷۵ ـ ۱۳۷۳.
آملی، سید حیدر بن علی، جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام نقد النقود فی معرفه الوجود با مقدمه کربن، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران، ۱۳۶۸٫
آملی، سیدحیدر، نص النصوص فی شرح الفصوص، تهران، انستیتوی پژوهش‌های علمی ایران و فرانسه، ۱۳۵۲
الامین، السید محسن، اعیان الشیعه، حققه و اخرجه حسن الامین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات، ‎۱۴۰۳ ق / ‎۱۳۶۱.
انصاری هروی، خواجه عبدالله ابن محمد، طبقات الصوفیه، مقابله و تصحیح محمد سرور مولائی، تهران، توس، ‎۱۳۶۲.
انصاری، قاسم، مبانی عرفان و تصوف، ویرایش دوم، تهران، طهوری، ‎۱۳۷۹.
انوار، شاه قاسم، دیوان شاه قاسم انوار، تصحیح سعید نفیسى، تهران، سنایی، ۱۳۶۷
بحرانى، حسن بن شعبه، تحف العقول، انتشارات جامعه مدرسین قم، ۱۴۰۴ هجرى قمرى‏
بقلی شیرازی، روزبهان، ترجمه عرایس البیان فی ح
قایق القرآن،
 ترجمه و تحقیق علی بابایی، تهران، مولی، ‎۱۳۸۸.
تهانوی، محمدبن علی، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، رفیق عجم و دیگران، مکتبه لبنان ناشرون، ۱۳۷۵/۱۹۹۶م.
تهرانی، آقابزرگ، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، ‎۱۴۲۶ق.
تهرانی، آقابزرگ، گزیده مقالات الذریعه، ترجمه حمیدرضا شیخی، مشهد، بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی، ‎۱۳۸۰.
جزایری‌، بداللّه ‌بن‌ نورالدین،‌ التحفه السنیه فی‌ شرح‌ نخبه المحسنیه، مشهد، نسخه خطی‌ کتابخانه آستان‌ قدس‌ رضوی‌،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *