فلوئور به همراه ترکیباتش در تولید اورانیوم (ازهگزا فلوئوراید) و بیش از صد نوع ماده شیمیایی فلوئوردار تجاری از جمله تعداد زیادی از پلاستیک های مقاوم در برابر گرما، کاربرد دارد. [do_widget id=kl-erq-2]
کلروفلوئوروکربن ها در تهویه و در سردسازی کاربرد وسیعی دارند. استفاده از کلروفلوئوروکربن ها در این موارد ممنوع شده چون آن ها مشکوک به نازک کردن لایه ی اوزون می باشند. هگزافلوئورید گوگرد گازی بسیار راکد و غیرسمی است. این گروه از ترکیبات گازهای گلخانه ای قوی هستند.
آلومینیات پتاسیم هگزافلوئورید که اصطلاحاً کریولیت یا یخسنگ نامیده می شود، در الکترولیز آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرد.
از سدیم فلوئورید به عنوان یک حشره کش به خصوص برعلیه سوسک ها استفاده می شود.
بعضی دیگر از فلوئوریدها برای جلوگیری از پوسیدگی دندان به خمیر دندان و به منابع آب شهری افزوده می شود. در دندان پزشکی ترکیبات حاوی فلوراید به صورت دهان شویه یا وارنیش به کار می رود. فلوراید به دو طریق از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند: فلوراید در استخوان ها و دندان های در حال رشد کودکان تجمع می کند و به سفت شدن مینای دندان ها قبل از پیدایش آ ن ها کمک می نماید. هم چنین در سفت شدن مینای دندان بزرگسالان مؤثر است.
بعضی از محققین امکان استفاده از گاز فلوئور خالص را به عنوان سوخت موشک بررسی کرده اند، چون این گاز دارای ضربه مخصوص بالائی می باشد[41] .
1-12-3) خواص فیزیکی فلوئور
فلوئور گاز زرد کمرنگ می باشد که در حدود ˚C188- به مایع نارنجی متمایل به زرد متراکم می شود و در حدود ˚C220- به جامد زرد رنگ تبدیل می شود و در ˚C228- در یک انتقال فاز به رنگ سفید تغییر رنگ می دهد. این ماده در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد اما به صورت ترکیب با عناصر دیگر دیده شده است و 065/0 درصد از پوسته زمین را تشکیل می دهد. از نظر فراوانی فلوئور سیزدهمین عنصر طبیعت می باشد. مهم ترین منبع طبیعی فلوئور، کانی فلدسپار CaF2 می باشد که حاوی حدود 49 درصد فلوئور می باشد. مهم ترین کانی های فلوئور، کریولیت Na3AlF6، فلوئورآپاتیت Ca5(PO4)3F، توپاز، سلاییت MgF2 و ویلیااومیت NaF می باشند. فلوئور دارای بوی شدید می باشد به طوری که به راحتی در غلظت های حدود ppb20 قابل تشخیص است. بوی آن مشابه بقیه هالوژن ها است و با بوی ازن قابل مقایسه است. به دلیل مشکلات زیاد در نگهداری فلوئور، بررسی خواص آن مورد توجه می باشد و خواص فیزیکی، ترمودینامیکی، انتقالی و الکترومغناطیسی گزارش شده توسط محققین مختلف برای این عنصر، دارای انحرافی بیشتر از انحراف معمول در نتایج آزمایشگاهی مربوط به مواد دیگر می باشد. برخی از این خواص در جدول (1-1) آورده شده است.
جدول (1-1) خواص فیزیکی فلوئور
نقطه ذوب
-219.61 ˚C
نقطه جوش
-188.13 ˚C
دمای بحرانی
-129.2 ˚C
فشار بحرانی
5571 kPa
ظرفیت گرمایی گاز
31.46 J mol-1K-1
چگالی مایع در نقطه جوش
1516 kg m-3
]]>