پایان نامه های روانشناسی

منبع تحقیق درمورد مطالعات فرهنگی

جنبش اجتماعی زنان در ابتدای قرن بیستم ،بسیاری از مسائل فرهنگی را تحت شعاع قرار داد. بسیاری از شاخه های متعدد جامعه شناسی در حال حاضر به عنوان یکی از اولویت های مهم خود مباحث مربوط به حقوق زنان را در کانون توجه خود قرار داده است. (گرت،1379) از این نظر جنسیت از “جنس” که بر تفاوت های زیستی زنان و مردان اطلاق می گردد،تمییز داده شده می شود.در واقع جنسیت با “همبستگی های فرهنگی استقرار یافته پیرامون جنس”ارتباط دارد.(گافمن210:1997)
رسانه جمعی با بازنمایی الگوهای هنجاری حاکم بر زندگی اجتماعی در قالب اجرای نمایش گونه ،عملا نقش برسازنده و بازتولید کننده ی این هنجارها را در زندگی اجتماعی امروزی عهده دار است.آنها با ارئه تصویری خاص از مناسبات دو جنس ،می توانند نقش مهمی در نهادینه شدن چهارچوب مفهومی آن تصویر خاص داشته باشند. در میان رسانه های جمعی شناخته شده، سینما به عنوان یک هنر برتر نسبت به دیگر هنرها و نیز به خاطر امکانات ویژه اش برای نمایش مناسبات مربوط با جنسیت ،همچون یک نمونه ایده آل برای تحقیق در باب نابرابری ها و تفاوت‌های جنسیتی خود را به ما نشان می دهند (استریناتی 121:1380)
جنسیت از مفاهیمی است که به شیوه های مختلفی نمایش داده می شود. سینما را می توان ابزاری قوی برای نمایش و ساخت و برساخت فرهنگ جنسیتی دانست. سینما به عنوان یک رسانه عمومی می تواند تاثیر مهمی بر فرهنگ جنسیتی بگذارد به همین دلیل نقش تولید محتوای آن بسیار مهم است چون با تولید انبوه و جذاب هم می تواند کلیشه های جنسیتی سنتی را به نفع گروهی خاص تولید کند و هم می تواند با انتقاد از تقسیم کار جنسیتی موجب آگاهی برای توده اجتماع باشد.
بازنمایی های رسانه ای از این لحاظ مهم هستند که شناخت و باور عمومی را شکل می دهند .اگرچه ارتباط بازنمایی با زندگی و تجربه مردم در جهان اجتماعی ، پیچیده است، اما بازنمایی ها برای مردم دارای پیامد های واقعی است . ریچارد دایر بر این نکته تاکید می کند که « نحوه ی برخورد با گروه های اجتماعی در بازنمایی فرهنگی، بخشی از این نکته است که با آنها در زندگی واقعی به چه نحو برخورد شود .» (Giles & Middleton, 1999:59)
مطالعه سینمایی با رویکرد جنسیت و بازنمایی نقش های متفاوت زن و مرد، درصدد شناسایی تولیدات فرهنگی و بازتاب آن در جامعه است. از آنجا که سبک زندگی مدرن مختصات خاص خود را تولید می کند و آنقدر متکثر است که شیوه های متفاوت زندگی را نمایش می دهد با بازنمایی جنسیت در فیلم های سینمایی “درباره الی”، “به همین سادگی “، ” میگرن” و”سعادت آباد “سعی در کاوش مفهوم جنسیت در این چهار فیلم پرفروش و پر اقبال را داریم. 1-2 : بیان مسئله
اهمیت اجتماعی سینما حتی در مثبت ترین شکل(بدون در نظر گرفتن جنبه های تخریب کننده سنتی ) باورنکردنی است.فیلم متکثر است و آن را می توان بی نهایت تولید کرد.فیلم روش ادراک ما از جهان و تا حدودی چگونگی نقش ما در آن را تغییر می دهد. (هاشمی ،22:1378)
سینما که هنر هفتم نیز به آن گفته می شود کارکرد ارتباطی بزرگی دارد چنانچه می تواند در بزرگنمایی و کوچک نمایی مسایل مهم موثر باشد.مطالعه سینما تا به حال بیشتر در بعد هنری آن صورت گرفته است و کمتر به عنوان رسانه اجتماعی به چالش کشیده شده است اما بنظر میرسد مطالعه اجتماعی آن بعد وسیع تری دارد چون رسانه ها با انعکاس فرهنگ جامعه و روابط اجتماعی می توانند،تولید محتوا کنند .سینما با برساخت اجتماعی پیام خود را منتشر می کند و ذهن مخاطب عام را اقناع می کند.امروزه مردم مغلوب رسانه های جمعی هستند چرا که بیشترین زمان خود را با رسانه ها می گذرانند.سینما ،پرکننده اوقات فراغت مردم است و افراد با کمال میل و پرداخت هزینه خود را در معرض این پرده جادویی قرار می دهند، با آن ارتباط برقرار می کنند و در جاهایی با شخصیت های فیلم های سینمایی همذات پنداری و حتی همدردی می کنند.
نگاه سینما به موضوعات زنان در دو دهه گذشته تغییر کرده است به این معنی که بیشتر به جزییات زندگی زنان پرداخته است .در سینمای قبل از انقلاب نگاه به زنان یا موضوعی فرعی بوده است و یا بیشتر از منظر جنسی نمایش داه شده است بعد از آن هم نگاه اخصی به مشکلات زنان نبوده اما سینمای دهه 80 به بعد مشکلات زنان و نحوه و سبک زندگی زنان را مطرح می کند و قشرهای متفاوتی از این جنس را به مخاطب نشان می دهد .در فیلم ها ی پرفروش ،شخصیت و بعد اجتماعی زندگی زنان مطرح شده که بازنمایی آن، می تواند به روشن شدن این بخش از زندگی زنان کمک کند.
از آنجا که برداشت های متفاوتی از جنسیت و همچنین بازنمایی آن در صحنه ی سینما وجود دارد این پدیده می تواند به عنوان یک مسئله طرح و مورد بررسی قرار گیرد. خلا پژوهشی نیز در این زمینه وجود دارد. در این راستا به منظور بررسی تفاوت های جنسیتی در سینما، از بین معروف ترین و پرمخاطب ترین فیلم های دهه 80 فیلم های “درباره الی”(ساخته اصغر فرهادی)،”به همین سادگی”(ساخته رضا میر کریمی)،” میگرن” ( ساخته مانلی شجاعی فر ) و”سعادت آباد “( ساخ ته “مازیار میری “) انتخاب شده است. علاوه بر پرفروش بودن و اقبال عمومی فیلم در زمان خودش ،کارگردان این فیلم ها که از جمله کارگردانان سینمای معنا گری ایران هستند، از دلایل انتخاب این فیلم ها است.
نحوه ی تولید و بازتولید جنسیت در فرهنگ سنتی و مواجهه فرهنگ سنتی با دنیای مدرن از مفاهیم مهم بازنمایی و نشانه شناسی جنسیت است.می دانیم که دهه های اخیر بنا به دلایل بسیاری فرهنگ جامعه و خانواده دستخوش تغییرات مهمی شده است و نقش های جنسیتی و روابط انسان ها تا حدودی در معرض جرح و تعدیل قرار گرفته اند. در واقع با توجه به تغییرات ایجاد شده در جامعه و انعکاس آن در سینما، مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که مناسبات جنسیتی در چهار فیلم مذکور چگونه اند و مفاهم جنسیت با توجه به رویکرد سازه گرایانه چگونه برساخته شده است. در راستای پاسخ یه سوالات فوق، از روش شناسی کیفی و روش نشانه شناسی بهره گرفته خواهد شد.
1-3 : هدف‌های تحقیق
با توجه به این که در روش کیفی هدف کلی و جزئی به علت سیالیت پدیده ها وموضوع، اصولاً بطور قطعی از پیش غیر قابل تعیین است و امکان تغییر اهداف در مسیر تحقیق وجود دارد. با این حال؛ این پژوهش در صدد دستیابی به یک هدف کلی و چند هدف جزئی به شرح زیر میباشد.
1-3-1 هدف کلی طرح
بازنمایی مناسبات و تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران (چهار فیلم پرفروش)
1-3-2 هدف جزئی
بررسی مفاهیم و سازه های جنسیت محور در فیلم های پرفروش سینمای ایران
کشف رویکرد های جنسیتی در سینمای ایران ( چهار فیلم پرفروش) 1-4 ضرورت انجام تحقیق
سینما با قدرت ارتباطی بالا و ابزارهای جذاب متفاوت ،مفاهیم اساسی اجتماعی را آنطور که می خواهد شکل می دهد.این برساخت می تواند سودمند و یا مخرب باشد.سینما با تکنیک های فنی و بسیار مدرن می تواند ناخودآگاه مخاطب را تحت تاثیر قرار دهد و او را اقناع کند بنابراین رویکرد نشانه شناسی جنسیت با تحلیل های جزیی و دقیق می تواند در تولید دانش جنسیتی، سینما را مورد نقد و یا بررسی قرار دهد.همچنین موضوع جنسیت در روابط اجتماعی و سیاست های فرهنگی از اهمیت زیادی برخوردار است.با توجه به اینکه جنسیت ،از مفاهیم بسیار مهم دنیای امروز و مفهومی بر ساختی است و تا به امروز تحت تاثیر جریان های اجتماعی شکل گرفته و بازتولید شده است و خلا پژوهشی در این زمینه وجود دارد ، لذا بازنمایی جنسیت در سینمای امروز نیز ضروری به نظر می رسد. 1-5 استفاده کننده‌گان از نتایج تحقیق
عمده‏ترین استفاده کنندگان از نتایج پژوهش حاضرمحققان علوم اجتماعی، منتقدان و فعالان عرصه بازیگری و سینما و رسانهها، هستند. همچنین چون این تحقیق یک پژوهش اکتشافی است ،نتایج آن می تواند برای سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شود. 1-6 جنبه جدید و نوآوری طرح در چیست؟
بازنمایی از مفاهیمی است که بیشتر در جریان گفتمان فرهنگی شکل گرفت.مطالعات فرهنگی و نظریه های مطالعات فرهنگی که از نظریه های متاخر جامعه شناسی هستند علاوه بر اینکه خود نو و تازه هستند،دیدگاه های متنوعی را در اختیار مصرف کننده فرهنگی قرار می دهند لذا مطالعه سینما با رویکرد انتقادی-فرهنگی میتواند هم برای عرصه هنر چالش برانگیز باشد و هم برای مطالعات فرهنگی و مطالعات اجتماعی.
1-7 سوالات تحقیق
در روش‌شناسی کیفی، همانند روش‌شناسی کمی فرضیه نداریم؛ بلکه با سوالاتی سر‌و‌کار داریم که سوالات معمولاً در فرایند پژوهش خلق می‌شوند.
1-7- 1سوال اصلی تحقیق
بازنمایی مناسبات و تفاوت های جنسیتی در سینمای ایران چگونه صورت می گیرد؟
1-7-2 سوال فرعی تحقیق
مفاهیم و سازه های جنسیتی برجسته در فیلم های پرفروش سینمای ایران چگونه بازنمایی می شود؟
رویکرد های جنسیتی در سینمای ایران ( با تاکید بر چهار فیلم منتخب) چیست؟


فصل دوم
2-1 مقدمه
در بخش اول این فصل ابتدا به مرور مفهومی مباحث مربوط به بازنمایی تفاوت های جنسیتی در سینما خواهیم پرداخت و با ارائه تعاریف کلی مفاهیم مربوط به بازنمایی، نشانه‌شناسی و جنسیت را معرفی می‌کنیم.
سپس با بررسی پژوهش‌های پیشین مربوط به حوزه زنان و سینما، به مرور تجربی می‌پردازیم. بازنمایی سینمای زنان موضوع پایان نامه های رشته های علوم اجتماعی و رشته پژوهش هنر قرار گرفته است. اما موضوع خاص تفاوت های جنسیتی کمتر لحاظ گردیده است. مطالعه پژوهش‌های مربوط به بازنمایی سینمایی مسائل زنان بسیار اهمیت دارد. بررسی جهت‌گیری کلی سینما و برساخت اجتماعی آن از واقعیات حوزه زنان راه‌ گشای پژوهش پیش‌ رو خواهد بود.
در بخش دوم، به مرور نظری می‌پردازیم. نظریات مربوط به بازنمایی و نشانه‌شناسی و نظریه فمنیستی فیلم و نظریات مطالعات فرهنگی درباره مطالعات فمنیستی مفصلاً تشریح می‌شوند تا ضمن معرفی این نظریات چارچوب مفهومی تحقیق نیز مشخص شود.
 
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند. برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند


در بخش پایانی این فصل با معرفی چارچوب مفهومی، مسیر مطالعه و نظریات مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل نشانه‌شناختی بازنمایی آثار سینمایی مشخص خواهند شد. 2-2 مرور مفهومی
2-2-1 بازنمایی
سادهترین تعبیر از بازنمایی که برگرفته از واژهنامه آکسفورد است این مفهوم را چنین تعریف میکند: «عمل نمایش دادن کسی یا چیزی به شیوهای خاص». اما تعریفی پیچیده از این مفهوم که توسط کریس بارکر و از منظر مطالعات فرهنگی بیان شده، بیان می کند: «بازنمایی مجموعهای از فرآیندهاست که از طریق آن، اعمال معنادار، یک شئی یا رفتار در دنیای واقعی را توصیف یا معنا میکنند. از اینرو، بازنمایی عمل نمادپردازانه است که دنیای مورد نظر مستقلی را انعکاس میدهد» (بارکر، 2004: 177).
“بازنمایی” یکی از مفاهیم بنیادی در مطالعات رسانه‌ای است. کلمه ای که معانی احتمالی متفاوتی را به همراه دارد. بازنمایی راه و روشی است که از آن طریق، رسانه‌ها حوادث و واقعیت‌ها را نشان می‌دهند. از نظر “ریچارد دایر” مفهوم بازنمایی در رسانه‌ها عبارت است از:
«ساختی که رسانه‌های جمعی از جنبه های مختلف واقعیت مثل افراد، مکان ها، اشیاء، اشخاص، هویت های فرهنگی و دیگر مفاهیم مجرد ایجاد می‌کنند. تجلی بازنمایی ها ممکن است به صورت گفتاری، نوشتاری یا تصاویر متحرک باشد»(Dayer,2005,P.18).
تعریف بازنمایی:
فرهنگ لغات مطالعات رسانه‌ای و ارتباطی بازنمایی را اینگونه تعریف می‌کند:
کارکرد اساسی و بنیادین رسانه‌ها عبارتست از بازنمایی واقعیتهای جهان خارج برای مخاطبان واغلب دانش و شناخت ما از جهان بوسیله رسانه‌ها ایجاد می‌شود و درک ما از واقعیت بواسطه و به میانجی‌گری روزنامه‌ها، تلویزیون، تبلیغات و فیلمهای سینمایی و … شکل می‌گیرد. رسانه‌ها جهان را برای ما تصویر می‌کنند. رسانه‌ها این هدف را با انتخاب و تفسیر خود در کسوت دروازبانی و بوسیله عواملی انجام می‌دهند که از ایدئولوژی اشباع هستند… آنچه ما به مثابه یک مخاطب از آفریقا و آفریقایی ها، صرب ها و آلبانیایی تبارها، اعراب و مسلمانان و … می دانیم ناشی از تجربه مواجهه با گزارش ها و تصاویری است که بواسطه رسانه‌ها به ما ارایه شده‌است. بنابراین مطالعه بازنمایی رسانه‌ای در مطالعات رسانه‌ای، ارتباطی و فرهنگی بسیار مهم و محوری است. از آنجائی که نمی‌توان جهان را با تمام پیچیدگی‌های بیشمار آن به تصویر کشید، ارزشهای خبری، فشارهای پروپاگاندایی، تهییج، تقابل (که ما را از دیگران جدا می‌سازد) یا تحمیل معنا در قالب مجموعه‌ای از پیچیدگی‌های [فنی و محتوایی] ارایه می‌دهند. براین اساس بازنمایی عنصری محوری در ارایه تعریف [از واقعیت] است (Watson and Hill, 2006: 248)
بازنمایی، تولید معنا از طریق چارچوب‌های مفهومی و گفتمانی است. به این معنی که معنا از طریق نشانه‎‌ها، به ویژه زبان تولید می‌شود. زبان سازنده‌ی معنا برای اشیای مادی و رویه‌های اجتماعی است و صرفا واسطه‌ای خنثی و بی‌طرف برای صورت‌بندی معانی و معرفت درباره‌ی جهان نیست. فرایند تولید معنا از طریق زبان را رویه‌های دلالت می‌نامند. لذا آن‌چه واقعیت نامیده می‌شود خارج از فرایند بازنمایی نیست. البته این بدان معنا نیست که هیچ جهان مادی واقعی وجود ندارد، بلکه مهم معنایی است که به جهان مادی داده می‌شود. استوارت هال می‌گوید:« هیچ‌چیز معنا‌‌داری خارج از گفتمان وجود ندارد؛ و مطالعات رسانه‌ای وظیفه‌اش سنجش شکافت میان واقعیت و بازنمایی نیست بلکه تلاش برای شناخت این نکته است که معانی به چه نحوی از طریق رویه‌ها و صورت‌بندی‌های گفتمانی تولید می‌شود. از دیدگاه هال، ما جهان را از طریق بازنمایی می‌سازیم و بازسازی می‌کنیم». (کالورت و لوییز، 2002: 200)
استورات هال بازنمایی را به همراه تولید، مصرف، هویت و مقررات، بخشی از چرخه فرهنگ می‌داند. او بازنمایی را به معنای استفاده از زبان برای گفتن چیزی معنادار یا برای نمایش دادن جهان معنادار به افراد دیگر تعریف می‌کند. بازنمایی بخشی اساسی از فرایندی است که به تولید معنا و مبادله آن میان اعضای یک فرهنگ می‌پرداد و شامل استفاده از زبان، نشانه‌ها و ایماژ‌هایی می‌شود که به بازنمایی می‌پردازد. (هال و جالی، 1997: 15)
هال استدلال می‌کن]]>

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *