علمی

ویژگی‌های مهارتهای اجتماعی

۵) از راه تقویت اجتماعی رشد پیدا می کنه. این تقویت در صورتی مؤثره که مورد علاقه فرد بوده تحریک کننده باشه.

۶) طبیعت دوجانبه داره و رفتارای دو طرفه رو می طلبد. از عوامل محیطی، سن، جنس و موقعیت دیگه افراد، اثر می پذیرد (بالارد، ۱۹۹۳).

مایکلسون و بقیه (۱۹۹۴، به نقل از کارتلج و میلبرن، ۱۹۸۵) در آزمایش نشونه های مهارت اجتماعی به شش عنصر اصلی اشاره می کنن:

۱) مهارت های اجتماعی معمولا آموخته می شن.

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

۲) شامل مجموعه ای از رفتارای کلامی و غیرکلامی جورواجور هستن.

۳) لازمه داوطلب شدن و ارائه جواب های مناسب و تاثیردارن.

۴) تقویت های اجتماعی بقیه رو به بیشترین حد می رسونن.

۵) ماهیتی تعاملی دارن و به زمان بندی مناسب و اثر دوطرفه بعضی از رفتارها احتیاج دارن.

۶) تحت اثر عوامل محیطی مثل سن، جنس و پایگاه طرف مقابل می باشن.

ایسلر و فردریکسن (۱۹۸۰، به نقل از کارتلج و میلبرن، ۱۹۸۵) مهارت های اجتماعی رو هم دارای جنبه های مشخص و هم دارای عناصر شناختی نامشهود می دانند. عناصر شناختی نامشهود افکار و تصمیماتیه که باید در ارتباطات دوطرفه بعدی گرفته شه یا انجام گیرد این عناصر هم اینکه مقاصد و بینش کس دیگه ای رو شامل می شه که عکس العمل در برابر اون شایدً بر اندیشه های طرف مقابل اثر می گذارد.

۲-۵-۵ شش ویژگی کلی مهارتهای اجتماعی

هارجی و همکاران به شش ویژگی کلی از مهارتهای اجتماعی اهمیت میدن :

۱- رفتارهایی همراه با مهارت های اجتماعی معطوف به هدف و تعهدی هستن. اونا رفتارهایی هستن که شخص به خاطر رسیدن به یه نتیجه مورد توجه به کار می گیرد و پس رفتار رفتار هدفمندی می باشه و یا رفتارای تصادفی یا غیر از قصد متفاوت دارن. این هدفها ممکنه در بین تعامل اجتماعی خود آگاه نباشن و این واقعاً مشکلی از عمل ماهرانه س.

مشکلی

۲- رفتارای دارای مهارت های اجتماعی با هم رابطه داخلی دارن، یعنی اونا رفتارای همزمانی هستن که به خاطر رسیدن به یه هدف مشترک استفاده کرده می شن.

۳- مهارتهای اجتماعی باید متناسب با موقعیتی باشن که در اون استفاده کرده می شن در حالی که رفتارای معینی اگه تو یه موقعیت به کار روند مناسب هستن ولی با استفاده اونا در مورد ای دیگه می تونه غیر قابل پذیرش باشه. پس به خاطر اینکه رفتارای در رابطه به هم در مورد ای که به کار می روند، موفقیت آمیز باشن، علم قوانین موقعیت اجتماعی بسیار مهم می باشه. پس اگر در جریان تعامل گوینده ژست غالب بگیره و از گوش دادن به بقیه دوری کنه، خوب سخن گفتن اون ممکنه دارای ارزش کمتری باشه. توانایی به کار گیری مناسب مهارت با شخصی که در حال تعامل با اون هستیم خیلی با اهمیته. مثلا واسه تشویق کودکان، نوجوانان، اعضای هم جنس و جنس مخالف از روشای مختلفی استفاده می شه. هم اینکه علم ویژگیهای رفتاری مشخص، ممکنه از نظر بعضی گروه ها مناسب و از نظر بعضی گروه های دیگه ناجور باشه.

۴- مهارتهای اجتماعی طبق واحدهای رفتاری که شخص نشون می دهد، تعریف می شه و تو یه دید، همه چیزی که رو هرکی در بین تعامل اجتماعی درباره یه شخص می دونه، چگونگی رفتار واقعی اونه. همه شکل های جور واجور قضاوتها درباره مردم با اینجور برداشت هایی از رفتار همراه می باشه (غمگین بودن، شوخ طبع بودن، گرم بودن، سرد بودن و مانند اینا) رفتارماهرانه در وجود خود به عنوان سلسله مراتبی از عناصر کوچیک، مثل تکون دادن سر تا ترکیبی از بخش های مهارتی بزرگتر مثل رانندگی کردن مورد توجه قرار می گیرد. به شکل مشابهی بخش های بزرگتر مهارت های اجتماعی مثل مصاحبه کردن رو می توان به صورت اجزای کوچیک ترکیب شده با هم، سوال کردن، تقویت کردن و. . . . ) در نظر گرفت. این دیدگاه آموزش مهارت اجتماعی رو در جهتی هدایت کرده که براساس اون آموزش، ببینده تشویق می شه تا واحدهای رفتاری کوچکتر رو فرا بگیره و قبل ازآنکه بخواد اونا رو به صورت جواب های اجتماعی بزرگتر شکل دهد.

۵- مهارت های اجتماعی، هر کدوم از رفتارهایی هستن که قابل یادگیری می باشن.

۶- عنصر پایانی مهارت اجتماعی که چهره ای از نظریه یادگیری اجتماعی هم هست، یعنی درجه ای از کنترل شناختی که افراد بر رفتاراشون دارن. پس شخصی که از نظر اجتماعی بی کفایته، ممکنه عناصر اساسی رفتارای مربوط به مهارت های اجتماعی رو یادگرفته باشه ولی پروسه های فکری مناسب واسه کنترل به کار گیری این رفتارها رو به دست نیاورده باشن (هارجی، ۱۳۸۴).

۲-۵-۶ طبقه بندی مهارتهای اجتماعی از نظر کارکرد

مهارتهای اجتماعی از نظر کارکرد در سه طبقه قرار می گیرند الف- مهارتهای اجتماعی که رشد رابطه اجتماعی رو آسون کردن می کنه: بیشتر آدما ایجاد رابطه با بقیه رو یه هدف مطلوب و تجربه ای جایزه دهنده و یا یعنی یه اتفاق تقویت کننده می دانند. این تعامل ها شامل وعده ملاقات داشتن، هم صحبت و دوست صمیمی یا ملاقات افراد در مهمانی هاو بقیه اجتماعات غیر رسمیه. تموم مهارتهای اجتماعی که پیدایش یه رابطه اجتماعی رو آسون کردن می کنن وجه مشترکی دارن. طوری که مهارت اجتماعی، جذابیت اجتماعی یا ارزش تقویت فردی که در اون رو بروز می یابد رو زیاد می کنن. اینجور رفتارهایی نه فقط دریچه ای رو به طرف رابطه های تقویت کننده می گشاید بلکه این احتمال رو که بقیه از هر فرصتی واسه رابطه با اینجور فردی استفاده کنن، افزایش می دهد.

ب- مهارتهای اجتماعی در بافت بین فردی واسه رسیدن به تقویت های غیر اجتماعی به کار می روند:

مهارتهای اجتماعی در مواردی فرد رو در واسه رسیدن به هدف مطلوبی که در اصل بین فردی نیس، کمک میدن. مثلاً مهارتهای مصاحبه شغلی که تو یه بافت اجتماعی هست (تعامل بین تقاضا کننده و مصاحبه گر) ولی تقویت کننده ای که اکثرا تقاضا کننده ها به دنبال اون هستن، استخدامه و نه ایجاد یه رابطه. بنابر این مهارت های مصاحبه شغلی، نشون دهنده ترکیبی از رفتارای اجتماعیه که فرد رو به طرف یه تقویت کننده غیر اجتماعی ولی مهم جهت می دهد.

ج- مهارتهای اجتماعی که مانع از دست دادن تقویت های جاری می شن:

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه

در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا

با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین

برخلاف مهارت هایی که ً ارزش تقویتی یه فرد رو زیاد کرده و عکس العمل گرایشی بقیه رو آسون کردن می کنه و هم مهارت هایی که باعث دست پیدا کردن فرد به اهداف مطلوب غیر اجتماعی می شن. توانش های زیادی واسه مقابله با رفتارای غیرمنطقی بقیه لازمه که به جربزه دوری اینجور هدفی رو تامین می کنه. اینجا جربزه دوری به اون توانش هایی گفته می شه که یه نفر واسه جلوگیری یا مانع شدن بقیه لازم داره (عناصری کافکی، ۱۳۷۳).

– Michelson

– Michelson

– Esler & Fredriksson

99