پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز


تکه ای از متن پایان نامه :


   • بین کامراویی نیازها و خشنودی شغلی، برای افراد واجد عزّت نفس بالا، ارتباط مثبت هست، اما برای افراد واجد عزّت نفس اندک، چنین نمی باشد.
  • بین موفقیّت شغلی و دلبستگی به شغل، برای افراد واجد عزّت نفس بالا، ارتباط مثبت هست اما برای افراد واجد عزّت نفس اندک، این ارتباط، دیده نمی گردد.
  • بین ارزشیابی گروه مرجع از یک شغل یا وظیفه و ارزشیابی فرد دارای عزّت نفس پایین، در مقایسه با فرد دارای عزّت نفس بالا، ارتباط بیشتری هست.


البته پژوهش­های بعدی نشان داده که فرضیه های 1و2، دارای بیشترین تأیید می باشد، اما در مورد فرضیه 3، نتایج آمیخته با تردید می باشد.(کورمن، 1977؛ ترجمه: شکرکن،1370)


 


2-7-10 نظریه وراثت[1]:


این نظریه می گوید، خشنودی شغلی می تواند تا اندازه ای متأثر از عوامل ژنتیکی هم باشد، یعنی عوامل ژنتیکی، چگونگی عملکرد و دیدگاه فرد را نسبت به کارش، تحت تأثیر قرار می دهد. آروی و همکاران (1989) اولین پژوهش علمی در این زمینه را در بین 34 جفت دو قلوی یکسان که در سنین اولیه از هم جدا شده بودند و در محیط های متفاوت و جدا از هم پرورش یافته بودند و در محیط های متفاوت و جدا از هم پرورش یافته بودند، انجام دادند و نتیجه گرفتند که بین 30 تا 32 درصد از ارتباط بین خشنودی شغلی آنها، مربوط به عوامل وراثتی (ژنتیکی) می باشد.(قاسمی،1373)


 


2-7-11 نظریه بارون و گرینبرگ:


بارون و گرینبرگ (1990) پس از جمع بندی و مطالعه کلیه نظریه های مختلف خشنودی شغلی، اظهار داشتند که شرایط و عوامل مختلفی هست که موجب نگرشهای مثبت یا منفی افراد، نسبت به شغل شان می گردد که می توان آنها را به 3 دسته کلی به توضیح زیر تقسیم نمود:


1- Heredity

 

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز

بررسی جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان پتروشیمی شیراز


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:ارتباط بین جو سازمانی بر رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان شرکت پتروشیمی شهر شیراز]]>