پایان نامه ارشد با موضوع : بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 

نکته جالبی که شعبه مذکور در همین پرونده بر آن تاکید نمود این می باشد که جمعیت های مورد حمایت کنوانسیون نسل کشی نباید منحصر به چهار جمعیت پیش بینی شده در آن گردد، بلکه به تکریم قصد نویسندگان کنوانسیون نسل کشی که آشکارا نیت حمایت از هر نوع گروه بارزی را داشتند، باید هر گونه جمعیت مستقر و دایمی را در بر گیرد.[1] این گفته به خودی خود قانع الف) گروه ملی

ملی national منسوب به ملت nation می باشد. از نظر لغوی، دایره المعارف لاروس ملت را این گونه تعریف می کند: «مجموعه افراد انسانی که در یک سرزمین زندگی می کنند و از حیث اصالت، تاریخ، آداب و عادات و در بیشتر موارد زبان اشتراک دارند».[2]


فرهنگ لیتره نیز در مورد ملت بیان می دارد: «کشور یا مجموعه کشورهایی که ساکنان آنها به واسطه همبستگی ارادی و نهادهای مشترک، گردهم آمده­اند».[3]


اما از نظر اصطلاحی که مدنظر می باشد، دو نظریه مشخص در خصوص تعریف ملت هست که اولی ضوابطی عینی نظیر خویشاوندی، قومی و نژادی و اشتراک در زبان، مذهب، فرهنگ و سرزمین را در تشکیل ملت لازم می داند و دومی بر ضوابط ذهنی و شخصی نظیر تصورات جمعی، نظام ارزشهای مشترک و خواست زیست جمعی تاکید می کند.[4]


در توضیح بیشتر این دو نظریه باید افزود که نظریه اول از یک حالت جزم گرا برخوردار می باشد و صرفا بر همان عناصر مشترک تاکید می کند، در حالی که نظریه دوم پرسش عمده ای که مطرح می گردد این می باشد که آیا ملت منطبق بر کشور می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا وجود حکومت در تعریف ملت ضروری می باشد یا خیر؟


[1] Ibid. para. 516.


[2] قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد اول، تهران، موسسه انشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1370، ص 206.


[3] همان، ص 206.


[4] کلییار، کلود آلبر، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه دکتر هدایت الله فلسلفی، تهران، نشر نو، 1368، صص 165- 163 و قاضی، ابوالفضل، پیشین، ص 207.

 
 

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)

بررسی حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏کشی در حقوق بین‌الملل کیفری(ژنوساید)


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه حقوقی تحریک مستقیم و عمومی به ارتکاب نسل‏ کشی]]>