پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 

1-6-2. محدودیت‌های قابل کنترل


  1. آزمودنی‌ها از بین دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار دبیرستانی انتخاب شدند.
  2. ابزار انداز‌ه‌گیری ترکیب بدنی استاندارد در نظر گرفته شده می باشد.

1-6-3. محدودیت‌های غیر قابل کنترل


  1. عدم کنترل تغذیه روزانه آزمودنی‌ها.
  2. عدم امکان کنترل وضعیت روحی آزمودنی‌ها و وجود تفاوت‌های شخصیتی در انجام تمرین‌ها با حداکثر انگیزه.
  3. تفاوت در ویژگی‌های جسمانی و ژنتیکی آزمودنی‌ها.

1-7. تعریف واژه‌ها

1-7-1. تمرینات هوازی


تمرینات هوازی به آن دسته از فعالیت‌هایی گفته می‌گردد که مراحل تولید انرژی در حضور اکسیژن انجام می‌گیرد و دارای دو ویژگی اصلی می باشد که عبارتند از: 1) طولانی بودن زمان فعالیت، 2) کاهش نسبی شدت فعالیت (زیر بیشینه) و هر چه توانایی فرد در دریافت اکسیژن از محیط و بهره گیری از فرآیند سوخت و ساز درون‌سلولی بیشتر باشد، آمادگی هوازی فرد بیشتر می باشد. انرژی مورد نیاز برای انجام(رابرگز، 1390).


در این پژوهش، جهت ارزیابی ترکیب بدن آزمودنی، BMI مورد بهره گیری و مقایسه قرار گرفته می باشد.


1-7-3. توان هوازی


تعریف نظری: ظرفیت بیشینه کارکردی سیستم قلبی تنفسی برای ادامه و حفظ فعالیت جسمانی و یا کاری که در بر گیرنده‌ی گروه‌های عضلانی عمده در زمانی طولانی می باشد (شیخ، 1386).


تعریف عملیاتی: آمادگی قلبی و تنفسی (قلبی ـ عروقی) از مهمترین عوامل آمادگی جسمانی می باشد که به دلیل اهمیت آن در تندرستی بشر، توجه زیادی را به خود معطوف کرده می باشد و با حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) ارتباط مستقیم و بالایی دارد و معمولاً با اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن می‌توان میزان کارآیی دستگاه‌های گردش خون و تنفس را به طور دقیق تعیین کرد. این نوع قابلیت بیشتر در دوهای استقامت و فعالیت‌های طولانی مدت کاربرد دارد (شیخ، 1386).

این مطلب را هم بخوانید :
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

در این پژوهش نیز برای سنجش و ارزیابی توان هوازی، حداکثر اکسیژن مصرفی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته می باشد.


 

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>