پایان نامه ارشد : بررسی رابطه تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


تکه ای از متن پایان نامه :


   جوامعی که بتوانند خلاقیت را در سازمان ها احیاء و شکوفا سازند ، می توان رشد و شکوفایی را برای آن ها انتظار داشت و بر عکس به هر میزانی که خلاقیت ، پرورش نیابد رکود علمی ، صنعتی و فرهنگی را بایستی برای آن ها متصور گردید.


الوانی(1379) معتقد می باشد : ((خلاقیت به معنای تولید یک اندیشه و فکر جدید می باشد یا به عبارت دیگر خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد)) .


از نظر آمابیل (1980) خلاقیت در هر شخص تابعی از سه مؤلفه تخصص ، مهارت تفکر خلاق و انگیزش می باشد. مدیران خلاق می توانند هرسه را تحت تأثیر قرار دهند و خلاقیت را در کارکنان  خود تقویت کنند.اما اینکه خلاقیت افراد در چه محیط هایی رشد پیدا می کند.


حسینی (1380)(( معتقد می باشد که با ایجاد نظام مشارکتی ،  به منزله ی یکی از راهکارهای مهم، می توان فضایی خلاق و پویا در سازمان به وجودآورد)). آن چیز که در این مطالعه مورد نظر ماست ، مطالعه ارتباط ی بین تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران می باشد ، زیرا محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل های تازه ای برای مسائل ارائه دهند، خلاقیت داشته باشند و در قبال  نتایج کار مسؤول شناخته شوند . و همچنین این ابهام که افراد خلاق تا چه اندازه از وقت خود را با شغلشان سپری  می کنند و تعهد کاری ایشان به چه میزان می باشد ؟


زیرا که خلاقیت هر فرد را مهمترین سلاح او در برابر فشارهای روحی ناشی از زندگی و کار روزانه و امور فوق العاده دانسته و حس وفاداری و وظیفه شناسی و تعهد نسبت به سازمان را در مسیر شغلی ایجاد و تقویت می کند و کارکنان را به کار و کوشش بیشتر بر می انگیزد و اشتیاق بیشتر فرد را به عنوان یک همکار برای پاسخگویی به خواسته ها که از شغل او دارند.


خلاقیت نیز نوعی رفتار عاطفی مثبت می باشد که حالت ها و فعالیت های اثربخش را افزایش می دهد ،لذا این پژوهش درصدد آن می باشد که ارتباط بین سه عامل تعهد شغلی (وابستگی حرفه ای ،پایبندی به ارزش های کار و مزایای دریافتی مناسب) با میزان خلاقیت در مدیران مدارس متوسطه شهر بوشهر  را مطالعه کند تا دریابد کدامیک از این عوامل برای بالا بردن خلاقیت افراد سازمان ها بااهمیت تر و با ارزش تر می باشد و آنان را در انجام دادن فعالیت ها یاری می رساند.


کلیه پژوهشگران و مدیران در سطح آموزش وپرورش و سایر مؤسسات می توانند از نتایج پژوهش حاضر بهره مند شوند.

 
 
 
 

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر

مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه ارتباط تعهد شغلی با میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه بوشهر]]>