پایان نامه حقوق : فرایند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

0 Comments

[add_to_cart id=615086]

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

فرایند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن

استاد راهنما:

دكتر جواد حسین زاده


تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:

مقدمه   1
بخش اول: مفاهیم و كلیات بورس و فرایند معاملات بورس اوراق بهادار   6
فصل اول: مفاهیم بورس و تاریخچه آن   7
مبحث اول: تعریف بورس   7
مبحث دوم: تاریخچه بورس در دنیا   10
گفتار اول: بورس آمستردام   10
گفتار دوم: بورس لندن   10
گفتار سوم: بورس آمریكا   12
گفتار چهارم: بورس اسپانیا   14
گفتار پنجم: بورس مالزی   14
مبحث سوم: تاریخچه بورس ایران   16
فصل دوم: بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرایند معاملات بورس اوراق بهادار   22
مبحث اول: مفهوم بورس اوراق بهادار و بازارهای آن   23
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار   23
گفتار دوم: اركان بورس اوراق بهادار   26
گفتار سوم: بازارهای بورس اوراق بهادار   33
مبحث دوم: فرایند معاملات بورس اوراق بهادار   47
گفتار اول: معاملات بورسی اوراق بهادار   47
گفتار دوم: مكانیزم معاملات بورس اوراق بهادار   48
بخش دوم: اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار   56
فصل اول: اصول حاكم بر طرفین معاملات بورس اوراق بهادر   57
مبحث اول:اصل نمایندگی و امانی بودن ید كارگزاران بورس اوراق بهادار   57
گفتار اول: مفهوم و ماهیت نمایندگی   58
گفتار دوم: ویژگی و اوصاف نمایندگی   59
گفتار سوم: قصد نمایندگان طرفین معاملات بورسی و رضای آن   65
گفتارچهارم: اهلیت كارگزاران بورس اوراق بهادار   68
مبحث دوم: اصل حسن نیت كارگزاران بورس اوراق بهادار   71
گفتار اول: مفهوم وتعریف حسن نیت   71
گفتار دوم: نقش حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق ایران   72
گفتار سوم:اصل حسن نیت اعضای بورس اوراق بهادار   75
فصل دوم: اصول حاكم بر موضوع و فرایند معاملات بورس اوراق بهادار   80
مبحث اول:اصول حاكم بر موضوع معاملات بورس اوراق بهادار   81
گفتار اول: اصل استاندارد بودن موضوع معاملات بورس اوراق بهادار   81
گفتار دوم: اصل نقدشوندگی موضوع معاملات بورس اوراق   84
گفتار سوم:اصل افشای اطلاعات موضوع معاملات بورس اوراق   87
مبحث دوم: اصول حاكم برفرایند معاملات بورس اوراق بهادار
الف
  95
 
 
 
عنوان
   
 
 
 
صفحه
گفتار اول: اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس اوراق بهادار   95
گفتار دوم: اصل رقابت در معاملات بورس اوراق بهادار   97
گفتار سوم: اصل نظارت بر معاملات بورس اوراق بهادار   99
گفتارچهارم: اصل نقدی بودن و تضمین معاملات بورس اوراق بهادار   104
گفتار پنجم: اصل بورس بازی در معاملات بورس اوراق بهادار   109
نتیجه   119
منابع و مآخذ   122

 
چكیده

بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران، بازار اختصاصی و نسبتا پیشرفته ای است كه در آن انواع اوراق بهادار بوسیله قراردادهای خاص با دخالت كارگزاران بورسی و از طریق سامانه الكترونیكی معاملات بورس و با رعایت تشریفات و شرایط اختصاصی خرید و فروش می گردد تا اهداف این بازار نوین از جمله مدیریت ریسك، تامین منابع مالی شركت ها و ناشران بورسی و تخصیص بهینه منابع و بازدهی مناسب و بهتر سرمایه گذاری های بورسی محقق گردد با مطالعه و بررسی مقررات حاكم بر بورس اوراق بهادار علاوه بر قواعد عمومی قراردادها به قواعد و اصولی دست می یابیم كه به نظر اختصاص به معلامات بورس اوراق بهادار دارد. اصول نمایندگی كارگزاران بورس اوراق بهادار و امانی بودن ید كارگزاران و حسن نیت در مبحث اصول حاكم بر طرفین معاملات و اصول استاندارد بودن، نقد شوندگی ، افشای اطلاعات در مبحث اصول حاكم بر موضوع معاملات و اصول تشریفاتی بودن، رقابت ، نظارت، نقدی بودن و تضمین معاملات و بورس بازی در فرایند معاملات بورس اوراق بهادار از جمله اصولی هستند كه در این تحقیق شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهند گرفت.

مقدمه

بازار سرمایه ایران از سال 1345 باتاسیس بورس اوراق بهادار، تحولات قابل توجهی را تجربه نموده كه از مهم ترین آنها میتوان از حذف اوراق قرضه و اسناد خزانه بدلیل ربوی بودن آنها از اوراق بهادار پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزین اوراق مشاركت، تشكیل بورس فلزات و كشاورزی و بكارگیری ابزارهای نوین مالی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله و استخدام سامانه الكترونیک معاملات و تصویب قانون بازار بورس اوراق بهادار و تاسیس سازمان بورس و شركت بورس اوراق بهادار (سهامی عام) و اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شركتهای دولتی به سایر بخش های اقتصادی و ادغام بورس فلزات وكشاورزی، تشكیل بورس كالا و فرابورس و بورس انرژی نام برد. بورس های ایران علیرغم توسعه و پیشرفتهای كیفی و كمی در دهه اخیر به نظر هنوز در ا بتدای راه توسعه فراگیر در اقتصاد ایران هستند بدیهی است كه یكی از نیازهای ضروری توسعه بازار سرمایه ایران فرهنگ سازی بورس در جامعه اقتصادی و اجتماع ایران است و یكی از بسترهای فرهنگ سازی آموزش افراد اجتماع توسعه وتدوین و تصویب قوانین و مقررات پیشرفته منطبق با نیازهای روز جامعه اقتصادی كشور خواهد بود. در این راستا بررسی و تحلیل فرایند معاملات بورس اوراق بهادار و اصول حاكم بر آن می تواند به شناسایی دقیق مقررات بورسی و رفع اجمال و ابهام از مقررات مربوطه و تدوین قوانین مناسب و رفع اختلاف اعضاء و آموزش سریع و آسان مقررات پیچیده بورسی نسبت به كارگزاران، بازارسازان، سرمایه گذاران، مدیران و كاركنان شركتهای بورسی، دانشجویان رشته های اقتصادی و مالی و حسابداری و حقوقی موثر واقع گردد. در این پایان نامه سعی شده با بررسی كلیات بورس مبنی بر تعریف و تاریخچه تشكیل بورس درجهان و ایران وانواع بورسها و فرایند معاملات در بخش اول و اصول حاكم بر معاملات بورس اوراق بهادار در بخش دوم دریچه ای به این مهم گشوده گردد كه امیدوارم قبول اهل نظر باشد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 140

قیمت : 14700 تومان
 

 

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

[add_to_cart id=142977]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com