پایان نامه با عنوان : بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


تکه ای از متن پایان نامه :


 نظر می‌رسد. این موضوع سبب شده می باشد که اکسیژن مصرفی به طور متداول بر حسب ارتباط‌ی آن با اندازه‌ی بدن، سطح رویه، وزن بدن، وزن خالص (بدون چربی) بدن یا حجم عضله بیان گردد (مک آردل، 2007).


2-3-2-6. بلوغ


پیش از بلوغ، پسران و دختران در آمادگی قلبی ـ تنفسی با یکدیگر اختلاف ندارند، اما از زمان مشخصی، دختران در این آمادگی عقب می‌مانند (کاستیلو[1]، 2006).


2-3-2-7. سن


تفاوت‌های VO2 max مردان و زنان در سنین جوانی، بسیار ناچیز می باشد و در سنین پس از رشد و میان‌سالی، به طور کامل، بارز می‌گردد. نتایج حاصل از پژوهش‌های مختلف، اختلافی حدود 15 تا 20 درصد بین VO2 max مردان و زنان قائل شده‌اند. این اختلاف در دامنه‌ی سنی 20 تا 60 سالگی قرار می‌گیرد. تفاوت VO2 max زنان و مردان از تفاوت‌های آناتومیکی و فیزیولوژیکی مانند سطح هموگلوبین پایین‌تر، ریه‌ها و قلب کوچک‌تر نسبت به اندازه‌ی بدن و برون‌ده قلبی کمتر (ضربان قلب بیشینه زن و مرد برابر می باشد؛ لیکن زنان، حجم ضربه‌ای کمتری دارند) در زنان نشأت می‌گیرد. پس از 25 سالگی، VO2 max در هر دو جنسیت، رو به کاهش می‌گذارد. در انرژی هوازی.


حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) ، یکی از قدیمی‌ترین شاخص‌های آمادگی برای اندازه‌گیری اجراهای بشر می باشد. قابلیت مصرف اکسیژن، ناگزیر در بشر و حیوانات، به وسیله‌ی حداکثر بازده‌ی کار آنها در یک دوره‌ی یک دقیقه‌ای از زمان، تعیین می‌گردد که هر قدر این مقدار بیشتر باشد، پتانسیل میزان کار بیشتر می‌گردد.


در واقع، سه عامل اصلی، اکسیژن مصرفی را تعیین می‌کنند:


ـ برون‌ده قلب (مقدار خونی که به وسیله‌ی قلب در مدت یک دقیقه پمپ می‌گردد).


ـ انتقال اکسیژن خون (هموگلوبین سلول‌های قرمز خون).


ـ حجم عضلات اسکلتی فعال و قابلیت آنها در مصرف اکسیژن (آقا علی‌نژاد، 1391).


2-3-4. اندازه‌گیری VO2 max


آزمون‌هایی که به وسیله‌ی آنها می‌توان VO2 max را اندازه‌گیری کرد، دارای شرایط ویژه‌ای هستند که در قسمت ذیل، به طور اختصار، به برخی از آنها اشاره می‌گردد.


ـ بکارگیری حداقل 50 درصد توده‌ی عضلانی بدن (فعالیت‌هایی که این حجم از عضلات را فعال می‌کنند شامل دویدن، رکاب زدن و رویینگ هستند که در آزمایشگاه‌ها به طور معمول، از روش دویدن بر روی نوارگردان‌هایی که قابلیت تغییر در سرعت و شیب را دارند، برای اندازه‌گیری حداکثر اکسیژن مصرفی بهره گیری می‌گردد).


ـ وابستگی نداشتن آزمون‌ها به قدرت، سرعت، اندازه‌ی بدن و مهارت افراد.


ـ دادن فرصت کافی به آزمودنی تا پاسخ‌های فیزیولوژیک سیستم قلبی ـ عروقی وی به حداکثر برسد (معمولاً در آزمون‌های بیشینه، برآورد VO2 max از پروتکل‌های تمرینی پیوسته‌ای که 6 تا 12 دقیقه به طول می‌انجامد، صورت مختلف متفاوت می باشد. مردان به ذخیره‌ی چربی بیشتر در دور کمر (چاقی مردانه) گرایش دارند، در حالی که ذخیره‌ی چربی در بدن زنان، بیشتر در اطراف ران و باسن (چاقی زنانه) اتفاق می‌افتد. افراد مسن، نسبت به جوانتر‌ها چربی زیرپوستی کمتری دارند، اما بیشتر ذخایر چربی آنها در درون و بین عضلات اسکلتی می باشد. توده‌ی بدون چربی یا توده‌ی خالص بدن[2] (LBM) شامل عضلات، استخوان‌ها، اندام‌ها، مایعات و دیگر بافت‌هاست (آقا علی‌نژاد، 1391).


[1]. Kastilo


[2]. Lean Body Mass (LBM)

 
 
 

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله

بررسی و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی بر ترکیب بدن و توان هوازی دانش‌آموزان دختر غیر ورزشکار 17-13 ساله


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته تربیت بدنی : مطالعه و مقایسه تأثیر هفت هفته تمرینات هوازی تداومی و تناوبی]]>