پایان نامه با عنوان : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
 افلاطون آن ذوات را بیرون از خود اشیاء قرار می این مسئله با اصالت وجود یا ماهیت و اعتباری بودن وجود یا ماهیت در ارتباط می باشد ، که آیا وجود اصیل می باشد یا ماهیت ، که در زمان افلاطون به طور رسمی مطرح نشده بود یا پاره ای از مسائل دیگر ، که ما به اختصار بیان نمودیم و مثل که از دیدگاه افلاطون ماوراء عالم طبیعت می باشد ، اگر چنانچه اثبات گردد خود مبنائی می باشد برای شناخت عالم هستی و می تواند کمک وافر و شایانی به فلسفه نماید ، ولی هر چه هست و هر چه از زمان می گذرد نمی تواند از زیبایی آن کاسته گردد و باید اعتراف نمود که یکی از مسائل دشوار فلسفه می باشد لذا باید همچنان تحقیق گردد.


1.1. 5- محورهای اصلی تحقیق  


بعضی از محورهای اصلی و مهم تحقیق عبارتند از :  • تبیین مثل افلاطون با در نظر داشتن دیدگاه وی
  • علت طرح دیدگاه مثل در فلسفه افلاطون
  • جایگاه و ارزش بحث مثل در فلسفه افلاطون
  • بعضی از ویژگی های مثل و تشریح آنها
  • دیدگاه ابن سینا پیرامون مثل و نقد و بررسی این دیدگاه
  • تناقض در دیدگاه ابن سینا درمورد مثل
  • دیدگاه صدرالمتألهین پیرامون مثل و بررسی آن


 


 


 


 


 


 

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>