دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع آنتی اکسیدانت، سیستم عصبی

[do_widget id=kl-erq-2]

2-5-7-2 ویتامین های محلول در آب
2-5-7-2-1 ویتامین C (اسید آسکوربیک)
این ویتامین جزء ویتامین های محلول در آب بوده و تقریباً تمام جانوران اما بی مهرگان، حشرات وتعداد معدودی از مهره داران مانند انسان، میمون ها، خوکچه هندی، پرندگان تکامل یافته ، خفاش و برخی از ماهیان و… قادر به ساخت این ویتامین در بدن خود نبوده و برای تامین ویتامینC مورد نیاز به غذای خود وابسته اند (جواهری، 1388). این ویتامین به جذب آهن در بدن کمک می کند و همچنین در تشکیل کلاژن نیز نقش دارد. حسین و همکاران (1979)، تغذیه کلنی های زنبور عسل را با 5/0 درصد ویتامین C در محلول قندی برای رشد پرورش نوزاد و افزایش تولید عسل گزارش کرده است.
ورما و همکاران (1982) ویتامین C را در تغذیه تکمیلی زنبور عسل سرانا همراه با شربت در سطوح مختلف مصرف نموده ودر سطح 75/0 درصد بیشترین میزان پرورش نوزاد و فعالیت زنبوران چراگر را گزارش نموده است.
هربرت و همکاران (1985) تأثیر تغذیه ای ویتامین C را با سطوح مختلف برای پرورش نوزاد تحقیق نموده اند و جیره های حاوی ویتامین C نسبت به شاهد میزان بالایی از پرورش نوزاد داشته اند.
ماسور (2004) ویتامین C را به عنوان یک ماده آنتی اکسیدانت در تشکیل غضروف ها و تاندون ها و ماهیچه ها و رگ های خونی مؤثر دانسته است، و همچنین ویتامین C در جذب آهن موثر است. زهرا و همکاران (2008) مصرف ویتامین C را با شربت شکر بر روی پرورش نوزادان و تکامل غدد شیری مثبت ارزیابی کرده است. کزیک وهمکاران (2009) در مورد خواص آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک در عسل مطالعه نموده اند، خواص آنتی اکسیدانی عسل های گیاهان جنگلی بیشتر از مرتعی بوده است. استاندیفر (2010) ویتامین C را برای حشرات و زنبور عسل و پرورش نوزاد ضروری اعلام کرده است. جواهری وهمکاران (1388) اثر ویتامین C را برافزایش جمعیت مثبت گزارش کرده است.
2-5-7-2- 2 ویتامین B1 (تیامین)
تیامین یا ویتامین ب 1 قابل حل در آب است لذا مازاد آن از طریق ادرار دفع می گردد.این ویتامین رشد را تقویت کرده و به عمل هضم به خصوص هضم کربوهیدرات ها کمک می نماید. این ویتامین به علت تأثیر بر عملکرد سیستم عصبی و بهبود بخشیدن به حالات روانی، ویتامین اخلاق نامیده می شود (احمدی، 1390).
2-5-7-2-3 ویتامین B2 (ریبوفلاوین)
این ویتامین نیز مانند بقیه ویتامین های گروه ب قابل حل در آب بوده و مازاد آن از طریق ادرار دفع می گردد. این ویتامین به رشد کمک نموده و کمبود آن می تواند منجر به زخم های دهان و لب وپوست گردد. نور، محیط قلیائی، حرارت پخت و پز، سولفامیدها، استروژن و الکل از جمله عوامل از بین برنده این ویتامین هستند (احمدی، 1390).
2-5-7-2- 4 ویتامین B3 (نیاسین)
مانند بقیه ویتامین های گروه ب جزء ویتامین های محلول در آب می باشد این ویتامین در ساختمان کوآنزیم های NAD و NADP نقش دارد. این ویتامین در جذب صحیح پروتئین و چربی مؤثر است و در تبدیل اسیدآمینه تریپتوفان به نیاسین یا ویتامین ب 3 نقش مهمی ایفاء می نماید (احمدی، 1390).
2-5-7-2- 5 ویتامین B5 (اسیدپانتوتنیک)
این ویتامین نیز مانند بقیه ویتامین های گروه ب قابل حل در آب می باشد. فرقانی و همکاران (1387) تأثیرگرده خرما و ویتامین B5 ) اسید پانتوتنیک ) را بر روی کلنی زنبورعسل مطالعه نموده واثرات مثبت ویتامین B5 را بر میزان تولید ژله رویال گزارش کرده است. اثر ویتامین B5 روی تخم گذاری و طول عمر ملکه به همراه ویتامین ب 6 مثبت گزارش شده است (عباسی و همکاران، 1389).
2-5-7-2- 6 ویتامین B12 (سیانوکوبالامین)
این ویتامین به تنهایی نمی تواند به طور کامل جذب گردد و برای جذب کامل نیاز به کلسیم دارد. این ویتامین در بدن موجب تشکیل و تجدید گلبول های قرمز خون می شود، تحریک پذیری روده ها را کاهش می دهد و موجب می شود بدن در استفاده از پروتئین ها و کربوهیدرات ها و چربی ها بهتر عمل نماید (احمدی، 1390).
جدول 2- 10 ترکیب و نام علمی ویتامین ها (احمدی، 1390)
ویتامین ها
محلول در چربی A رتینول . به تا کاروتن . ترتینوئین . آلفا کاروتن
D (ارگوکلسیفرول) دی2 . (کوله کلسیفرول) دی3 . (دی هیدروارگسترول) دی4 . دی5
E (توکوفرول) آلفا، به تا، گاما، دلتا . (توکوترینو- لتوکوفرسولان)
K (نفتوکوئینون . فیلوکوئینون) کا1 . (مناتترنون) کا2 . (منادیون) کا3
محلول در آب B (تیامین)ب1.(ریبوفلاوین)ب2 . (نیاسین)ب3 .(اسید پانتوتنیک) ب5 .( ب 6) پیریدوکسین، پیریدوکسال، پیریدوکسامین . (بیوتین)ب7یا اچ.(اسیدفولیک) ب9.(کوبالامین) ب12 . (سیانوکوبالامین، هیدروکسوکوبالامین،متیل کوبالامین، آدنوزیل کوبالامین)
C اسید اسکوربیک
2-6 ارزش غذایی جانشین ها ومکمل های گرده گل
بدون گرده کافی موجود در طبیعت یا مکمل و جانشین گرده، زنبورها شروع به از بین رفتن می کنند ودر صورت عدم گرده در کندو و وجود فقط عسل 8 تا 10 هفته بعد هیچ لارو و زنبور جوا نی در کندو نخواهد بود. وقتی گرده دارای کیفیت مناسب نیست این تغییر جمعیت ممکن است به آرامی صورت پذیرد. در زمان کمبود گرده زنبورهای پرستار از تغذیه زنبورهای نر امتناع ورزیده و باعث مرگ نرها می شوند (سامروویل، 2002).
]]>