پایان نامه با موضوع : بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر نقش آن در معرفت شناسی

0 Comments

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


تکه ای از متن پایان نامه :


 
  


هم با آن نوع مجرد ت تفاوت دارد و تفاوت آن دو به این می باشد که آن نوع مجرد تام قوه ای نداشته می باشد که به فعلیت برسد اما مصداق آن نوع مادی زیرا در بستر طبیعت متولد شده می باشد دارای قوه ای بوده می باشد که به فعلیت رسیده می باشد .


 


بخش دوم : مبانی معرفتی مثل


1.2.2- تأثیر مثل در معرفت شناسی


      معرفت شناسی که همان شناخت معرفت می باشد از گذشته دور بصورت رسمی در حوزه های دانش بشری پای گذاشت به عنوان یک مسئله بنیادین موجب نزاع های فکری بین اندیشمندان قرار گرفت بگونه ای که نحله ها و ایده های گوناگونی پیرامون آن شکل گرفت و هر گروهی مسیر خود را پیمودند که ما در ادامه کوشش خواهیم نمود بهترین دیدگاه را اثبات و تبیین نمائیم زیرا اگر چنانچه بحث معرفت بخوبی تبیین گردد چونکه یک مسئله بنیادین می باشد بسیاری از مسائل به ظاهر غیرقابل حل براحتی و بدرستی حل می گردد و نزاع های فکری بین اندیشمندان به حداقل می رسد.نخستین سوالی که در این وادی به ذهن خطور می نماید این می باشد که ، معرفت چیست و چگونه حاصل می گردد.درست این می باشد که هر بدایتی در پرتو نهایت معنی درستی می یابد.پس بایستی دید که یک اندیشمند مبدا و منتهی را چگونه تعبیر و تفسیر می نماید.این یک امری طبیعی می باشد که اگر چنانچه یک دانشمندی مبدا را طبیعت و منتهی را هم طبیعت قرار دهد معلوم می باشد که شناخت او از جهان هستی به چه صورت می باشد و اگر چنانچه دانشمندی مبدا را واجب الوجود بالذات[1] و منتهی را هم همان قرار دهد معلوم می باشد که تفسیر او از جهان هستی چگونه باشد لذا می بینیم که در طول تاریخ  تجربه بشری بیشترین خطاها متوجه کدام دسته بوده می باشد که ما در لابلای پژوهش بصورت اجمالی مسئله را واکاوی می نماییم.هرچند کل روایت های تاریخ مورد اعتماد نمی باشد و تنها بعضی از آن وقایع مورد وثوق می باشد.لذا در همان آغاز حدودا 5 یا 6 قرن قبل از میلاد گروهی ظهور نمودند یاری منطق می توان به چنگ آورد پیش چشم دارد و بی آنکه آنها را از کف بنهد از آنها فراتر می رود. چنین می نماید که راه به هر دو مقصود می رسد. دانش موضوعی الزام آور، و نزدیک شدن به دانش اصلی که به عنوان یک ارزش ابدی حاضر و موجود می باشد این اندیشیدن از دیده – ی فهم صرف که فقط محتویاتی را که مستقیماً به آن ارائه می شوند در می یابد، پنهان می ماند درحالی که خود فهم، بی سابقه و بی راهبر در بی نهایتی واقعیت معین و صحیح در حرکت می باشد … افلاطون به این گونه اندیشیدن، و به نیرو و حدود آن آگاه شده می باشد. برای اینکه حقیقت تحقق یابد باید ثبات محتوای اندیشه که با موضوعی خاص پیوند دارد پس از آنکه به چنگ آمد و مورد بهره گیری قرار گرفت از میان برداشته گردد. از آن پس دیگر تفکر و دانش، به صورت اطمینان مبتنی بر عقل، پایه ی وجود کاذبی نخواهد بود که بر آن تکیه کنیم و در خواب کاهلی فرو


[1]– لازم به یادآوری می باشد که خود واجب الوجود خود از مسائل معرفتی می باشد.

 
 

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی

بررسی و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکید بر تأثیر آن در معرفت شناسی


 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد: مطالعه و نقد مُثُل از دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا با تأکیدبر تأثیر آن در معرفت شناسی]]>