دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع خانه‌ی تقدیری، دوره‌ی قاجار

[do_widget id=kl-erq-2]

ساختن زرّه توسط حضرت داود نبی(ع) (… و النّا له الحدید؛ اَن اعمل سبغتٍ و قدّر فی السرّد…«…. و ما آهن را با همه ی صلابت و سختى اش براى او نرم کردیم ») «سوره سبا، آیات 10- 11» (رحیم پور1391)
2-3-5 گچبری
هنر گچ بری در دوره قاجار رونق فوق العاده ای به خود گرفت، به علت مسافرت پادشاهان قاجار به فرنگ از هنر گچ بری اروپا تقلیدهایی در کاخ های شاهی بخصوص در سر ستون سازی ها، گلویی سازی ها و سقف سازی ها در کاخ هایی چون گلستان و عشرت آباد و پاره ای دیگر، حدوداً پیروی گردید. اما به طور قاطع می توان گفت که این تقلیدها هرگز نتوانست جای هنر و نقوش بسیار پر هنر اصیل ایرانی، بخصوص نقش های اسلیمی و ختایی و گل و گیاه که نشأت گرفته از سرپنجه ی با ذوق هنرمندان ایران زمین می باشد را در گچ بری بناهای ایران زمین بگیرد. البته در این برهه از زمان در هنر گچ بری خلاقیت ها و نوآوری های بسیار چشمگیری از طرف هنرمندان گچ بر در آثار و ابنیه و به خصوص منازل مسکونی سنتی بیرونی و اندرونی ایران پدیدار گشت که به واقع هر یک از آثار به جای مانده خود تابلوهای بسیار نفیس و پر ارزش از هنر با فلسفه و خرد و فرهنگ هنرمندان ایران است. از میان آثار فراوان گچ بری این دوره می توان به گچ بری جالب کاخ ارم و نارنجستان قوام در شیراز و مقرنس بندی های آونگ گچی همراه با گچ بری های خانه طباطبائی و خانه ی بروجردی های کاشان همراه با نوآوری های شگرف در بناهای یاد شده و بسیاری از بناها و آثار دیگر ایران یاد کرد.
2-3-5-1 انواع طاقچه های گچی
انواع طاقچه ها را می توان در معماری سنتی خانه ی تقدیری مشاهده کرد. یکی از دلایل ایجاد طاقچه در بناهای این سرزمین مصرف کمتر مصالح و هم چنین سبک شدن بنا است (پیرنیا،56:1387) و بر زیبایی بنا نیز می افزاید.. دلایل استفاده از این طاقچه ها سبب دسته بندی این عنصر معماری به گونه های زیر شده است.
طاقچه های باربر
برای طاقچه های باربر از قوس نیم دایره یا رومی استفاده می کنند که تحمل بار زیادی را دارد و برروی آن ها دیواره را اجرا می کنند و سپس سقف اصلی را پوشش می دهند وتزیینات گچ بری را بر روی آن اجرا می کنند.
طاقچه های تزیینی
در طاقچه های تزیینی ابتدا با چوب یا مصالح دیگر سقف را باربر می کنند. تا همان کار قوس را انجام دهد، برای تزیین از قطاربندی که نوعی تزئینات به صورت نواری است که از تزئینات اصلی ایرانی برای تزئینات پشت بام ها می باشد استفاده می شود.
طاقچه های باربر تزیینی
در طاقچه های باربر تزیینی پوشش سقف را از قوس باید کمتر از رومی مثلا بین رومی و تخت که اصطلاحا ضربی گویند استفاده شود وسپس این طاقچه را گونیا نموده وداخل آن با گچ بری تزیین می نمایند.
طاقچه های قوس کمانه ای
طاقچه های قوس کمانه ای در محل هایی که پوشش سقف آن ها حدودا قسمتی از دایره است و باربری آن ها زیاد نیست ولی محدودیت ارتفاع دارند؛ اجرا شود.
2-3-5-2 یزدی بندی بااستفاده از گچ
یکی از آرایه های معماری سنتی یزدی بندی است که با استفاده از گچ اجرا می شود. یزدی بندی کاری است ما بین رسمی بندی و مقرنس که اجرای آن از شمسه شروع می شود وارتباط مستقیم با شعاع های شمسه دارد. بعد از ترنج ها نوبت به تخته پنج ها می رسد که اصطلاحا ستاره می گویند و بر روی دایره هایی که در مرکز شمسه قرار دارد، صورت می گیرد.
نکته: رسمی بندی نقش سازه ای دارد. یعنی بار سقف را تحمل می کند ولی در قطار بندی و یزدی بندی بار بر دوش طاق بوده و این ها نقش تزیینی دارند.
تصویر2- 5 اجرای یزدی بندی (مأخذ: نگارنده)
فصل سوم
آشنایی با دوره ی قاجاریه و شهرستان اردکان
3-1 معرفی موقعیت تاریخی موضوع
آشنایی با موقعیت تاریخی موضوع پژوهش، سبب می شود تا دلایل استفاده از آرایه های معماری سنتی بهتر از قبل درک شود. بنابراین این بخش از پژوهش به آشنایی با این دوره اختصاص داده شده است.
3-1-1 سلسله قاجار
قاجار، قاجاریه یا قاجاریان دودمانی بودند که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقا محمد خان و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه است که رضاشاه پهلوی، جای او را گرفت(سایکس، ترجمه فخرداعی گیلانی:360:1385).
ایران در زمان حکمرانی قاجارها درگیر جنگ های متعددی شد و بخش های زیادی از خاک خود را از دست داد. دودمان قاجار در تاریخ ایران به بی کفایتی مشهور است و در این دوره اقتصاد ایران رو به قهقرا گذاشت( ا. آ. گرانتوسکی، ترجمه ی:کشاورزی۱۳۸۵).
]]>