دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه با موضوع مواد معدنی، قرن نوزدهم

این ویتامین توسط باکتری های روده می تواند ساخته شود. کمبود آن بعد از مصرف طولانی آنتی بیوتیک ها به وجود می آید .
2- 13- 12 ویتامین پی (روتین ) [do_widget id=kl-erq-2]
فلاوئدریوات از خون ریزی پوست جلوگیری کرده و بر مویرگ ها اثرات مثبتی دارد .
جدول2- 7 ویتامین های گرده گل (ماریا و همکاران، 2008)
ویتامین ها mg/kg منابع
-βکاروتن 200- 10 Talpay, 1984; Oliviera, 2006
تیامین 13- 6 Stanley and Linskens, 1974; Szczesna and Rybak-Chmielewska ;1998
ریبوفلاوین 20- 6 idem
نیاسین 110- 40 idem
اسید پانتوتنیک 20- 5 idem
پیرویدوکسین 7- 2 idem
اسید آسکوربیک 560 – 70 Talpay, 1984; Oliviera, 2006
بیوتین 7/0- 5/0 Stanley and Linskens, 1974; Szczesna and Rybak-Chmielewska 1998
اسید فولیک 10- 3 idem
توکوفرول 320- 40 Oliviera 2006
2- 15 مواد معدنی گرده
بین 3 تا 7 درصد است .
2- 14 هورمون های گرده :
1 – هیستامین : این هورمون باعث بزرگ شدن رگ ها شده و خاصیت ارتجاعی وبافت سلول ها را تغییر می دهد .
2 – هورمون استروژن :هورمون استروژن بر رشد سلول و تبادل مواد سلولی تأثیر دارد (سعادتمند، 1384؛ لنوزی، 1993).
2- 15 ویتامین C
ویتامین C پودر کریستال سفید یا بی رنگی است که به آسانی در آب حل می شود و دارای خواص اسیدی و احیاء کنندگی قوی می باشد .در الکل کمی محلول در گلیسرول خیلی کم و در اتر و در کلروفرم نا محلول است. این ویتامین احتمالا ناپایدارترین ویتامین محلول در آب است که در اثر حرارت به خصوص در حضور مواد قلیایی و فلزات به سرعت از بین می رود اما در حضور مواد اسیدی در مقابل حرارت پایداربوده وانجماد اثری روی آن ندارد، نور باعث تسریع تخریب آن می گردد. این ویتامین به وسیله اکسیژن و سایر عوامل اکسید کننده مورد تهاجم قرار می گیرد ، ابتدا اسید اسکوربیک به اسید دی هیدر واکسی اسکوربیک تبدیل می شود که دارای فعالیت بیولوژبک می باشد. سپس ترکیب اخیر به طور برگشت ناپذیر اکسید گردیده و فعالیت ویتامین از بین می رود (احمدی، 1390)

شکل2- 1 مدلی از مولکول ویتامین C، سیاه: کربن، سفید: هیدروژن و قرمز: اکسیژن
ویتامین C یا ال- آسکوربات ریز مغذی حیاتی برای گونه های پیشرفته پستانداران ( انسان، میمون ها و مانند این ها)، شمار اندکی از گونه های دیگر پستانداران (به ویژه خوکچه هندی و خفاش ها)، تعدادی از گونه های پرندگان و برخی از ماهی هاست. تقریبا بجز موارد که در بالا ذکر شد بقیه جانداران این ویتامین را در بدن خود می سازند. در قرن نوزدهم و در جریان مبتلا شدن بسیاری از دریانوردان به بیماری اسکروی این دریانوردان چاره کار را در مصرف مرکبات دیدند و بالاخره در سال 1982 (میلادی) این ویتامین در میوه پرتقال کشف شد و اسید اسکوربیک نام گرفت. این ویتامین که از ویتامین های محلول در آب است، در برابر حرارت و مواد قلیایی از بین می رود. این ویتامین در واکنش های شیمیایی بدن یک حمل کننده الکترون است و از مهم ترین آنتی اکسیدانها می باشد (احمدی، 1390).
2- 16 فواید ویتامین C

]]>