دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

پایان نامه درمورد آبهای زیرزمینی، برنامه ریزی

بیشتر تالاب ها، خصوصاً آنهایی که تولیدات اولیه بالایی دارند، صدور) خروج( ذرات کربن آلی و محلول در اکوسیستم های آبی را کاهش می دهند. ریزش مواد گیاهی و سایر مواد آلی جدا شده از تالاب، موادی که با جریان آب شسته، و یا جابجا میشوند، مواد فرسوده شده در تالاب ها شالوده و مبنایی را برای شبکه های غذایی میکروبی و تجزیه کنند گان تهیه می کنند. [do_widget id=kl-erq-2]
1-5-8- مواد خام
تالاب منبعی برای گیاهان و جانوران هستند. از تولیدات تالاب ها به عنوان مواد خام در فعالیت های مختلف صنعتی، تجاری و خانگی استفاده میشود. چوب های جنگلی و درخت Cypress swampدر تالاب های جنگلی منابعی برای الوار هستند، چوب های جنگلی با کیفیت پایین و درختچه های موجود در تالاب ها برای تولید سایر محصولات نظیر، خمیر کاغذ و هیزم به کار می روند.
تالاب ها منبع تولید غذا ( مثل برنج )، علوفه، نی برای پوشش بام و استفاده دام مییاشند. حیات وحش تالاب ها، ماهیان و صدف به عنوان غذا مصرف می شوند و از پوست حیات وحش در تولید پوشاک و سایر صنایع مربوطه استفاده می شود. استفاده بی رویه از منابع تالابی اثرات جدی بر ارزش و عملکرد های آن دارد. بهره وری معقولانه و متناسب از منابع تالاب این اثرات را به حداقل ممکن می رساند.
1-5-9- تفرج
تالاب ها محل تفرج، نظیر ماهیگیری، عکاسی، تماشای پرندگان، قایق سواری و سایر موارد برای انسان ها هستند. موقعیت و فرصت تفرج در تالاب به نا همگنی و عدم تجانس چشم اندازهای تالاب مربوط است. گاهی تفرج می تواند بر سایر عملکردهای تالاب اثر منفی داشته باشد.
1-5-10-تثبیت خاک
گیاهان تالاب نیروی بالقوه ای برای تثبیت خاک های بستر دارند. ساقه ها، تنه و شاخه ها ی درختان، انرژی، تخریب کنندگی آب را به خاطر اصطکاک می گیرند و نیروی فرسایشی آن را کاهش میدهند. کاهش نیروی فرساینده و حفاظت خاک باعث حمایت از مکان های غیر تالابی در سواحل و نواحی رودخانه ای حاشیه ای را فراهم می سازد.
1-6- عوامل تهدید و تخریب تالابها
در مجموع عمده ترین عوامل مؤثر در از بین رفتن تالابها در ایران و سایر نقاط را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد :
1-6-1- عوامل انسانی
یکی از عوامل تخریب و انهدام تالابها، عوامل انسانی است (Dugan 1994). عدم شناخت واقعی ارزشهای بالقوه و نقش اهمیت این اکوسیستم های در زندگی بشر، که ادامه حیات و بقای ما و سایر موجودات را تضمین میکند، موجب ناکام ماندن بسیاری از اقداماتی می شود که سعی در حفاظت ازتالابها و جلوگیری از تخریب آنها دارند.
1-6-2- تبدیل اکوسیستم های تالابی به زمینهای کشاورزی
تبدیل اکوسیستم های تالابی به زمینهای کشاورزی از دیگر عوامل نابودی تالابهاست تالابها از لحاظ موارد توربزا بسیار غنی بوده و برای امور زراعی مناسب می باشند. از این رو تالابهای بی شماری تاکنون زهکشی و تبدیل به زمینهای کشاورزی شده اند. این اقدام اگر چه ممکن است به ظاهر و در کوتاه مدت مفید به نظر آید اما آنچه مسلم است این که در درازمدت با خسارات جبران ناپذیر زیست محیطی همراه است.
1-6-3- رودخانه ها و جریانات آبی آلوده
رودخانه ها و جریانات آبی دیگر در مسیر خود به وسیله فاضلابهای شهری، کشاورزی و صنعتی آلوده شده و در نهایت موجب آلودگی تالاب می شوند. بخشی از این آلودگی ها در درازمدت و طی یک سری واکنشهای شیمیایی از بین می رود، لیکن مسمومیت ناشی از ما بقی فاضلابها حیات آبزیان، پرندگان، حیات وحش و به طور کلی بقای تالاب را به شدت به مخاطره می اندازد.
1-6-4- رسوبات حمل شده به تالاب
رسوبات حمل شده به تالاب نیز موجب پر شدن، رسوب زدایی و در نتیجه کم شدن گستره و تالاب شده و چنانچه با اقدامات به موقع لایروبی نشود زمینه را برای نابودی کامل آن در آینده فراهم می کند شاید به همین خاطر باشد که اصولاً تالابها از دیدگاه زمین شناسی طول عمر اندکی دارند.
1-6-5- عدم وجود مدیریتی هدفدار و توانمند
از عوامل دیگر در نابودی تالابها عدم وجود مدیریتی هدفدار و توانمند است که در بسیاری از موارد اقداماتی را که جهت حفاظت و حراست از تالابها پیش بینی می شود به نتیجه نهایی نمی رساند. عدم اطلاعات لازم و ضروری پیرامون بسیاری از تالابها و عدم ارائه طرحهای جامع مدیریتی، حفاظت از تالابها را با مشکل مواجه کرده است و از این روست که در پنجمین نشست کنوانسیون رامسر، در کوشیرو ژاپن درسال (1993) بر اصول استفاده خردمندانه از تالاب تأکید و اعلام شد که لازم است از محدودیتهای بوم شناختی یک سیستم تالابی شناخت کاملی داشته باشیم تا بتوانیم در مورد تأثیر عملکرد ها بر تالاب به درستی داوری کنیم، بنابراین زمانی که اطلاعات کافی و جامعی دردست نیست باید فعالیتهای مؤثر بر تالابها با رعایت کلیه اصول احتیاطی صورت گیرد به عبارت دیگر هنگامی که اعمال یک فعالیت بر تالاب مجاز است که به وضوح کلیه آثار و پیامدهای آن مشخص شود و در صورت وجود هر گونه ابهام باید از انجام آن ممانعت به عمل آید.
1-6-6- استفاده از تالابها به عنوان مناطق تفرجگاهی
اگر چه یکی از اهداف جدید مدیریت تالابها در راستای آشنایی مردم با ارزشها و حفاظت از آنها به شمار می آید لیکن اگر این اقدام بدون برنامه ریزی صحیح و لجام گسیخته باشد نه تنها هدف مذکور محقق نمی شود بلکه گاهی به روند تخریب تالاب نیز کمک می کند. صید و شکار نیز در این مناطق می بایست طبق ضوابط و مقررات حساب شده و مدرن صورت پذیرد.
علاوه بر موارد ذکر شد ه، برداشت مواد توربی از تالابها، استفاده مکرر اقتصادی نظیر استخراج نمک، مواد معدنی و پرورش آبزیان و… دیوار کشی و تغییر شکل آنها به مخازن آب تغییر مسیر آبراهه ها و یا پمپاژ آبهای زیرزمینی نواحی مجاور، ایجاد سد وکنترل آب رودخانه ها، افزایش رسوب گذاری، کانالی کردن رودخانه ها، ورود گونه های غیر بومی و جمع آوری تخم پرندگان توسط افراد سود جو از جمله عمده ترین عوامل دیگری هستند که در نابودی تالابها هر یک به نوبه خود نقش بسزایی دارند.
1-7 – جوامع جلبکی در اکوسیستم های آبی
اکثریت جلبکها در محیط های آبی زندگی می کنند. طریقه زندگی و استقرار آنها در این محیط ها متفاوت است و بر اساس آن واژه های زیادی ایجاد شده است. در ساده ترین تقسیم بندی جلبکهایی که در آب شناور می باشند فیتوپلانکتون نامیده می شوند و آنهایی که به صورت کف زی بر بستر محیط های آبی رشد می کنند را بنتوس می نامند و بالاخره دسته ای که روی بسترهای غوطه ور در آب به صورت چسبیده رشد می کنند به پری فایتون موسومند. جلبکهای فیتوپلانکتونی بر حسب اندازه (به میکرومتر) و منشأ دارای واژه های خاصی هستند که در منابع علمی زیاد مورد استفاده است.
تقسیم بندی و واژه های مورد استفاده درباره جلبکهای کف زی در رابطه با نوع بسترهایی است که بر روی آن زندگی می کنند. برای معرفی این جلبکها از یک ریشه لغوی مرتبط با بستر و یک پیشوند که حالت رشد آنها را مشخص می کند استفاده می شود. در این میان، دو پیشوند اپی (برای رشد بر سطح ) و اندو ( برای رشد یا نفوذ در بستر ) معمول تر می باشد و واژه هایی مثل اپی لیتون (جلبکهای رشد یابنده بر روی سنگ) ، اپی پلون ( جلبکهای رشد یابنده روی گل یا درون رسوبات ) ، اپی پسامون (جلبکهای رشد یابنده روی سطوح شنی) و اپی دندرون (جلبکهای رشد یابنده روی چوب ) از آنها ایجاد شده است. به همین ترتیب از پیشوند اندو به ویژه در مورد سطوح سنگی و شنی هم استفاده می شود و دسته ای که روی بسترهای غوطه ور در آب بصورت چسبیده رشد می کنند به پری فایتون موسومند ( افشار زاده 1382) .
]]>